Stowarzyszenie Macierz

Stowarzyszenie MACIERZ powstało jako organizacja zajmująca się ochroną Praw Człowieka, ekologią, promocją zdrowego odżywiania i funkcjonowania, działalnością charytatywną w różnych dziedzinach życia.

Wspomóż nas

Serdecznie dziękujemy wszystkim dotychczasowym darczyńcom i sponsorom! Zapraszamy do wspierania naszych celów działaności Artykularni i zespołów tematycznych. Za każdą złotówkę serdecznie dziękujemy i gwarantujemy, że będzie ona przeznaczona wyłącznie na cele związane z rozwojem i utrzymaniem naszej Artykularni.

Z darowanych pieniędzy tych m.in.  finasujemy grupowe oraz indywidualne terapie dla ofiar pedofilii i przemocy w rodzinie, wydrukujemy nowe ulotki, plakaty, broszury, książki, biuletyn informacyjny, opłacimy wysyłki materiałów do ludzi z całej Polski, przekażemy na obronę prawną oraz wsparcie dla osób potrzebujących, prześladowanych, gnębionych i niszczonych na tle rasowym, światopoglądowym, wyznaniowym, które nie mają środków utrzymania. 

Nie działamy dla własnego zysku. Poświęcamy wiele swojego czasu i dajemy wszystkie swoje umiejętności. Wierzymy, że to, co robimy, ma sens. W dotacjach można zaznaczyć na jaki cel statutowy ma zostać przeznaczona.  

Konto główne:

Stowarzyszenie EG, PKO BP
Nr konta: PL47 1440 1026 0000 0000 0312 4517

swift (dla przelewów międzynarodowych): BPKOPLPW

Przekaż darowiznę przez PayPal:

 


Otworzyliśmy także specjalne subkonto w banku, gdzie zbieramy pieniądze na organizację Ośrodka Kultury i Terapii Ofiar. Ta akcja w szczególności warta jest wsparacia, gdyż chcemy stworzyc miejsce przyjazne wszystkim zainteresowanych kulturą, zaaranżowane zgodnie z zasadami koniecznymi dla terapii traumy, uwalniania od stresów, miejsce pełne harmonii i spokoju, samoutrzymujące się i ekologiczne, dobre do wszechstronnego studiowania wiedzy terapeutycznej. (zobacz więcej)

Stowarzyszenie EG, PKO BP
Nr specjalnego subkonta:  PL95 1440 1026 0000 0000 0406 3098
swift (dla przelewów międzynarodowych): 
BPKOPLPW


Dotacja na obronę prawną osób prześladowanych

 

Każdy podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych przekazaną na rzecz naszego Stowarzyszenia darowiznę na cele działalności pożytku publicznego może odliczyć od dochodu w wysokości przekazanej kwoty, nie więcej niż:

Za rok 2015:
osoby fizyczne - 6% dochodu
osoby prawne - 10% dochodu
 
UWAGA: aby dokonać odliczenia, wysokość darowizny musi być udokumentowana dowodem wpłaty na rachunek bankowy Stowarzyszenia!

Z naszego bloga


Top 11

Najpopularniejsze artykuły: 


Newsletter


Wyślij

Po więcej informacji zapisz
się do naszego newslettera

Licznik odwiedzin: 8836178 Ostatnia aktualizacja strony: 2021-09-18 13:39:55