Stowarzyszenie Macierz

Stowarzyszenie MACIERZ powstało jako organizacja zajmująca się ochroną Praw Człowieka, ekologią, promocją zdrowego odżywiania i funkcjonowania, działalnością charytatywną w różnych dziedzinach życia.

Zdrowie i Ekologia

Tradycyjna wiedza medyczna jest własnością społeczeństwa oraz narodów,
z których się wywodzi i powinna być w pełni szanowana
” [WHO]

W niniejszym dziale prezentujemy różne opracowania i informacje dotyczące medycyny niekonwencjonalnej. Zgodnie z oficjalnym dokumentem WHO jej zakres obejmuje: medycynę tradycyjną (Traditional Medicine, TM) - wielkie medycyny narodowe, takie jak chińska, hinduska, indiańska itp., medycynę alternatywną i komplementarną (Complementary and Alternative Medicine, CAM) – czyli pozaakademickie praktyki medyczne stosowane w krajach rozwiniętych.

Medycyna niekonwencjonalna zawiera różnorodne praktyki lecznicze, podejścia, wiedzę i przekonania. Należą tu zarówno terapie oparte na na roślinach, minerałach, wodzie, jak i terapie „bezlekowe”, takie jak: uzdrawianie energetyczne, duchowe, manualne, dźwiękiem.


Kuchnia wegetariańska "Macierzy"

Artykuł zawiera wegetariańskie przepisy. Będzie sukcesywnie uzupełniany o nowe przepisy z kuchni wegetariańskiej. Mam nadzieję, że znajdziesz tutaj coś dla siebie. Pisałam ten artykuł z myślą o wszystkich tych, którzy chcą zdrowo się odżywiać. Mam nadzieję, że dzięki tym przepisom usprawnisz sobie pracę w kuchni, w której jak się okazuje większość kobiet spędza najwięcej czasu oraz będą one dla Ciebie źródłem inspiracji w gotowaniu.

Ilość wejść: 6987


Choroby genetyczne a ciąża - i co dalej?

Choroby genetyczne są chorobami przekazywanymi z pokolenia na pokolenie. Są to też choroby powstające na nowo na skutek zmian i zaburzeń w mechanizmach przekazywania cech dziedzicznych. Te nieprawidłowości mogą być przekazywane potomstwu jako choroby dziedziczne. Jednym słowem, choroba genetyczna może mieć swój początek - na skutek sprzężenia się różnych czynników - w każdej chwili u każdego z nas.

Ilość wejść: 101330


Koniec świata dnia 21 maj 2011 - armagedon jako choroba psyche

Koniec świata - 21 maj 2011 - armagedon jako choroba psychiczna! Poczucie zbliżającego się końca świata jest silną oznaką psychotycznego procesu w przebiegu wielu chorób i zaburzeń psychicznych, w tym zespołu paranoicznego. Urojenia są usystematyzowane, zwarte, logiczne, ale kompletnie błędne. I dlatego wieszczony koniec świata, chociaż często, co kilka lat przepowiadany - nie nadchodzi.

Ilość wejść: 9814


Komu i czemu służy GMO ?

GMO – czyli genetycznie modyfikowany organizm, inaczej transgeniczny oznacza sztuczne wstawienie obcego genu do materiału genetycznego danego organizmu. Geny przenosi się przekraczając granice międzygatunkowe, np. wstawiając geny zwierząt do rośliny i vice versa. Naukowcy wykorzystują techniki biologii molekularnej m.in. takie, jak wprowadzenie wektorowego wirusa lub wstrzelenie genu za pomocą działa genowego pomiędzy geny docelowego organizmu do zmiany jego genomu.

Ilość wejść: 10709


Zwierzę w Człowieku

POLITYKA nr 49/2003. Mroczna strona kotleta. Zwierzęce cząsteczki przenikają z pokarmem do naszego ciała i wbudowują się w tkanki. Organizm rozpoznaje je i stara się zniszczyć. Czy ma to związek z powstawaniem chorób nowotworowych?...

Ilość wejść: 5007


13 lat Świra

NIK stwierdza: Złe warunki sanitarne (porośnięte grzybem budynki, brud i zimno), nie sprawdzane, więc nie wiadomo, czy bezpieczne, instalacje energetyczno-gazowe to tylko przykłady zaniedbań, których jest wiele. Pacjentów psychicznych traktuje się niemal jak zwierzęta w ich schroniskach. W połowie polskich szpitali tylko co trzeci pacjent był informowany, dlaczego został przymusowo zatrzymany, oraz w jaki sposób będzie leczony. 74 proc. dokumantacji lekarskich było niekompletnych. Tylko 8 z 209 skontrolowanych pacjentów było informowanych o skutkach ubocznych podawanych im leków. Lista zbrodni psychiatrii jest bardzo długa...

Ilość wejść: 3443


Ustawa o Ochronie Zwierząt

z dnia 21 sierpnia 1997 r.

Ilość wejść: 3866


Prezydent Słowenii - filantrop, ekolog i adwokat weganizmu

Dr Janez Drnovšek, prezydent Republiki Słowenii, jest - według naszej wiedzy - jedynym wegańskim prezydentem na świecie. Łaskawie zgodził się udzielić wywiad brytyjskiemu magazynowi Vegan i zaprosił do pałacu prezydenckiego w Ljubljanie członków Vegan Society - Rogera i Annę Merényi by podzielić się swoimi ideami i przekonaniami.

Ilość wejść: 4644


Cykl Płodności Kobiety - Naukowa Metoda Jonasa

Naturalne metody unikania dodatkowych owulacji. Czeski lekarz, dr Jonas ustalił, że niezależnie od cyklu miesiączkowego dni płodne następują wówczas, kiedy Księżyc znajduje się w fazie, w jakiej był w momencie narodzin kobiety. Nieznajomość cyklu Jonasa powoduje dużą ilość przypadkowych zajść w ciąże u kobiet przekonanych, że w tym czasie jest całkowicie bezpiecznie!

Ilość wejść: 14091


Transfuzja Krwi - Ukrywane Fakty - Krwiopijczy Biznes i Skutki Uboczne

Pozytywnym wydaje się fakt prowadzenia szeregu badań nad transfuzją krwi i wzrostem świadomości o jej fatalnych skutkach, bo to spowoduje coraz częstsze zastępowanie transfuzji krwi bardziej bezpiecznymi i tańszymi metodami. Wspaniale, że są lekarze z "otwartymi" głowami i sercami, którzy kierują się głównie dobrem pacjenta i też dlatego nie odrzucają dla zasady nowego spojrzenia na przyjęte wcześniej "nieomylne" sposoby leczenia. Transfuzje krwi wcale nie są koniecznością jak to przedstawia żądny zysku krwiopijczy biznes banków krwi. Doświadczenia mówią że można się obyć bez transfuzji i znać medycynę.

Ilość wejść: 128117


ANTYPSYCHIATRIA - Alternatywne Terapie Psychiki a Zbrodnie Psychiatrii

Antypsychiatria nie jedno ma oblicze, także takie jak dianetyka czy psychosynteza ale i psychiatria humanistyczna. Zwykle krytykowana walczy jednak o prawa człowiecze pacjentów.

Ilość wejść: 15220


PSYCHIATRIA - Afery, Korupcja i Dewiacja - XXI Wiek

W Polsce początku XXI wieku pojawiają się skandale w środowisku psychiatrów i psychologów. Jakie są tego przyczyny i jaka jest skala korupcji i innych patologii tego nie wie nikt.

Ilość wejść: 21770


Psychosynteza i Psychologia Transpersonalna

Psychosynteza to szkoła psychologii głębi, reintegracji, psychoterapii i psychoanalizy obejmującej całość ludzkiej istoty, bez ograniczeń do sfery materialnej. Znana od 1910 roku.

Ilość wejść: 9771


PSYCHOTROPY - Tylko Ciemna Strony Mocy

Ciągle mało uświadamia się ludzi o ciemnej, drugiej stronie brania leków psychotropowych psychiatrii. Ciemna strona to lekomania, szkodliwe skutki uboczne, uszkodzenia neuronów.

Ilość wejść: 127583


Sektofobia i Paranoja Antysektowa. Fobie: teofobia, hagiofobia, heretykofobia

Termin sekta dla grup wyznaniowych stał się negatywnym piętnem społecznym. Powstały w Polsce groźne ośrodki antysektowe jak OKOPS, KANA, Dominikańskie Centra Informacji o Sektach.

Ilość wejść: 3401


Paranoja Antysektowa - Siedem Objawów Kluczowych u Antykultowców

Paranoja pieniacza to zespół paranoiczny prowadzący do wściekłego, furiackiego zwalczania osób o domniemanym niebezpiecznym charakterze czy pochodzeniu, do dochodzenia przez chorego domniemanych krzywd, np przed sądem lub urzędem. Taki jest obraz działaczy węszących i zwalczających wszędzie sekty!

Ilość wejść: 8134


PARANOJA ANTYSEKTOWA - Sektofobia - Zbrodnie Antykultowe - Inkwizycja Chorobą Psychiczną

Termin sekta dla grup wyznaniowych stał się negatywnym piętnem społecznym. Powstały w Polsce groźne ośrodki antysektowe jak OKOPS, KANA, Dominikańskie Centra Informacji o Sektach etc. Paranoja pieniacza to zespół paranoiczny prowadzący do wściekłego zwalczania osób o rzekomym niebezpiecznym charakterze czy pochodzeniu, do dochodzenia przez chorego domniemanych krzywd, np. przed sądem lub urzędem. Oto obraz działaczy zwalczających sekty!

Ilość wejść: 7641


 

ZDROWIE CIAŁA I UMYSŁU

W konstytucji z 1948 roku Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) określiła zdrowie jako „stan pełnego, dobrego samopoczucia fizycznego, psychicznego i społecznego, a nie tylko jako brak choroby lub zniedołężnienia”. W ostatnich latach definicja ta została uzupełniona o sprawność do „prowadzenia produktywnego życia społecznego i ekonomicznego”. W medycynie zamiast słowa „zdrowie” używa się terminu „homeostaza”. Jest to zdolność organizmu do efektywnej obrony przed stresorami w celu przywrócenia i utrzymania wewnętrznej równowagi. W medycynie niekonwencjonalnej zdrowie określa się jako ogólny stan dobrego samopoczucia. 

Według Lalonde'a występują cztery czynniki wpływające na stan zdrowia człowieka. Są to: biologia, środowisko, styl życia oraz opieka zdrowotna. Zdrowie można więc zachować i polepszyć nie tylko dzięki zastosowaniu zaawansowanej nauki o zdrowiu, ale także poprzez wybór prawidłowego stylu życia. Jednym z głównych wskaźników zdrowia jest wzrost. Dbając o zdrowie oraz racjonalnie odżywiając się, możemy przyspieszyć wzrost organizmu. Nauka o wzroście człowieka, czynnikach na niego wpływających oraz ich konsekwencjach znana jest jako auksologia. 

Termin „zdrowie psychiczne” odnosi się do dobrego samopoczucia psychicznego i emocjonalnego. Merriam-Webster definiuje zdrowie psychiczne jako stan dobrego samopoczucia psychicznego i emocjonalnego; człowiek jest w stanie używać jego zdolności poznawczych i emocji, funkcjonować w społeczeństwie oraz sprostać wymogom życia codziennego. Według WHO nie ma jednej, „oficjalnej” definicji zdrowia psychicznego, ponieważ różnice kulturowe, subiektywne odczucia oraz rywalizujące ze sobą profesjonalne teorie wpływają na to, jak termin ten jest rozumiany. 

Jedynym aspektem z którym zgadza się większość ekspertów jest to, że zdrowie psychiczne i zaburzenie psychiczne nie są do siebie przeciwstawne. Innymi słowy, brak rozpoznanej choroby psychicznej nie musi oznaczać zdrowia psychicznego. Jednym ze sposobów na określenie stanu zdrowia psychicznego jest sprawdzenie jak pomyślnie osoba funkcjonuje na co dzień. Jeśli jest zdolna do działania, potrafi znieść stres życia codziennego, utrzymać poprawne stosunki międzyludzkie i być niezależna, oraz jest w stanie odzyskać siły po trudnych sytuacjach życiowych, oznacza to, że jest to osoba generalnie zdrowa psychicznie. 

 

Utrzymanie Zdrowia, a Dietetyka i Higiena

Utrzymanie dobrego stanu zdrowia jest złożonym procesem. Istnieje kilka czynników, które wpływają na stan naszego zdrowia. Aby cieszyć się dobrym zdrowiem, powinniśmy pamiętać, że składa się na nie kilka aspektów – emocje, kondycja fizyczna oraz funkcjonowanie w społeczeństwie. 

Dietetyka to nauka, która bada jak to, co spożywamy wpływa na nasze zdrowie i wydajność organizmu. Dietetyka analizuje pewne składniki pożywienia, które mogą powodować rozmaite choroby a także wpływają na pogorszenie stanu zdrowia. Na przykład spożywanie zbyt kalorycznych produktów może prowadzić do otyłości, cukrzycy i chorób serca. Dietetyka analizuje również suplementy diety, które są skuteczne w zapobieganiu rozmaitym chorobom. Na przykład spożywanie produktów bogatych w błonnik może obniżyć ryzyko powstania nowotworów jelita grubego, a przyjmowanie witaminy C poprawia stan zębów i dziąseł oraz ochrania system immunologiczny. Dla naszego zdrowia niebezpieczne może okazać się zarówno niedobór, nadmiar a także nierównowaga pewnych składników w diecie. Może to prowadzić do takich chorób jak: szkorbut, otyłość, osteoporoza, a także dolegliwości natury psychologicznej. Warto dodać, że nadmiar niektórych toksycznych składników w organizmie (rtęć, ołów, PCB, dioksyny) prowadzi do śmierci. Dietetyka próbuje również analizować jak i dlaczego niektóre trendy w dietetyce wpływają na stan zdrowia. 

Najstarsze systemy dietetyki naukowej służące zachowaniu dobrego zdrowia to wegetarianizm indyjskich joginów oraz chińsko-japońska makrobiotyka, dzięki którym miliony ludzi trwało w dobrym zdrowiu oraz sprawności aż do późnej starości. Wegetarian charakteryzuje dłuższy o średnio 9-15 lata zależnie od badanej populacji czas życia. Społeczności wegetariańskie chorują generalnie średnio 10 razy mniej. Wprowadzenie wegetariańskich systemów odżywiania pozwoliłoby zredukować wydatki na lecznictwo i ochronę zdrowia nawet dziesięciokrotnie...

Higiena jest nauką o utrzymaniu ciała w czystości w celu zapobiegania infekcjom i chorobom oraz o unikaniu kontaktu z drobnoustrojami. Do higieny zalicza się następujące czynności: kąpiel, mycie zębów, używanie nici dentystycznych, mycie rąk szczególnie przed posiłkami, mycie jedzenia przed spożyciem, sterylizacja narzędzi kuchennych przed i po przygotowaniu posiłków i wiele innych. Zobacz też higiena osobista. 

 

Dietetyka Sportowa 

Specjaliści od dietetyki sportowej badają, w jaki sposób pożywienie i suplementy diety wpływają nie tylko na wydajność organizmu podczas treningów i zawodów, ale także na zdolność regeneracji po wysiłku. Jednym z ważniejszych celów dietetyki sportowej jest ustalenie takiej diety, która pomoże w utrzymaniu właściwego poziomu glikogenu. Właściwa dieta powinna być także pomocna w wyrównywaniu poziomu energetycznego i właściwego napięcia mięśniowego. Dietetycy sportowi pomagają sportowcom w opracowaniu harmonogramu żywieniowego na cały sezon sportowy. Każdy harmonogram powinien zawierać plan posiłków na czas treningów, zawodów, oraz w trakcie przerw wakacyjnych. Warto wiedzieć, że sportowcy niektórych dyscyplin wytrzymałościowych (np. triathlon) powinni spożywać posiłki także w trakcie zawodów. Specjaliści dietetyki sportowej ściśle współpracują ze specjalistami medycyny sportowej.

 

Gimnastyka Lecznicza - Ćwiczenia Fizyczne 

Ćwiczenia mają na celu polepszenie lub utrzymanie sprawności fizycznej oraz zdrowia człowieka. Ponadto jednym z ich celów jest doskonalenie zdolności i umiejętności atletycznych. Częste i regularne ćwiczenia fizyczne są ważnym elementem w zapobieganiu wielu chorób, takich jak rak: rak, miażdżyca, choroby krążeniowo-naczyniowe, cukrzyca typu drugiego, otyłość czy bóle pleców. W zależności od wywołanego efektu, ćwiczenia dzieli się na trzy grupy: 

- ćwiczenia elastyczne, takie jak rozciąganie, poprawiają ruchy mięśni i stawów,

- aerobik czyli ćwiczenia, takie jak np. spacerowanie czy bieganie rekreacyjne, poprawiają wydajność sercowo-naczyniową,

- anaerobic czyli ćwiczenia siłowe oraz sprint podnoszą krótkoterminową siłę mięśni.

Ćwiczenia fizyczne są ważne ze względu na utrzymanie sprawności fizycznej, do której zalicza się: prawidłową wagę, budowę i utrzymanie zdrowych kości, mięśni i stawów; promowanie dobrego samopoczucia fizycznego; zmniejszanie ryzyka operacji chirurgicznych, oraz wzmacnianie systemu odpornościowego.

Właściwa dieta pełni tak samo ważną lub nawet ważniejszą rolę dla zdrowia niż ćwiczenia. Dlatego też istotne jest, aby program ćwiczeniowy uzupełnić o odpowiednią dietę, która zapewniając równowagę makro i mikroskładników, pomoże organizmowi w procesie regeneracji po wyczerpujących ćwiczeniach. Kiedy organizm odczuwa brak odpowiedniej diety, rozpoczyna okres głodowania narzucony przez ewolucję i w celu przetrwania spala rezerwy tłuszczu. 

Badania dowodzą, że przesadne odchudzanie się i ograniczanie kalorii ma negatywny wpływ na produkcję hormonu tarczycy. Odpoczynek i regeneracja mają takie same znaczenie dla zdrowia jak ćwiczenia, dlatego też unikając odpoczynku sprawiamy, że organizm znajduje się w stanie ciągłego przemęczenia i w rezultacie ćwiczenia nie wywołają pożądanego efektu. Zaniedbanie diety lub programów ćwiczeniowych prowadzi zwykle do pogorszenia stanu zdrowia. Zaniedbania te wynikają z zaburzeń odżywiania, takich jak bulimia sportowa, anoreksja lub inne typy bulimii, niedoinformowania, braku organizacji lub motywacji. Zakwasy mogą wystąpić po każdym ćwiczeniu, szczególnie gdy ciało jest nieprzyzwyczajone do danego typu ćwiczenia lub gdy wykonujemy ćwiczenia wymagające skurczy ekscentrycznych.

 

Ochrona Zdrowia 

Ochrona zdrowia jest nauką o zapobieganiu i leczeniu chorób a także o utrzymaniu dobrego samopoczucia fizycznego i psychicznego poprzez korzystanie z usług medycznych, pielęgniarskich oraz pokrewnych profesji medycznych. Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), ochrona zdrowia obejmuje wszelkie działania mające na celu promowanie zdrowia, do których zalicza się środki zapobiegawcze, łagodzące i lecznicze, stosowane nie tylko w stosunku do jednostek, ale także w stosunku do populacji. Świadczenie takich usług stanowi o systemie opieki zdrowotnej, obejmującym organizacje rządowe, takie jak Narodowy Fundusz Zdrowia w Polsce. 

 

Tradycyjna Medycyna Naturalna 

Medycyna naturalna należy do nurtów współcześnie zwnaych medycyną niekonwencjonalną. Można ją zdefiniować jako system praktyk mających na celu poprawę stanu zdrowia, profilaktyki i leczenia. Do zadań medycyny naturalnej należy też promocja zdrowego stylu życia, żywienia wegetariańskiego oraz zapobieganie chorobom. Do praktyk tych zalicza się dietę, ćwiczenia fizyczne, kręgarstwo nazywane czasem chiropraktyką, naturopatię, ziołolecznictwo (fitoterapia), utrzymanie higieny, homeopatię, reiki, masaże, techniki relaksacyjne (Joga, Tai Chi), akupresurę i akupunkturę, saunę, krystaloterapię, aromaterapię, bioterapię, leczenie duchowe czy terapię Kneippa (balneoterapia).

Najlepszym znanym systemem medycyny naturalnej jest ajurweda zawierająca w sobie także chirurgię, nie tylko zielarstwo czy leczenie duchowe. W praktyce do najlepszych systemów zdrowotnych jakie są znane należy ajurweda, joga jeśli praktykowana razem z dietą jarską i lewatywami, tai chi, w sumie gimnatyka  z bioterapią i zdrowym odżywianiem. W leczeniu wielu chorób skutecznym jest także ziołolecznictwo w połączeniu z bioterapią i żywieniem jarskim. 

 

Ochrona zdrowia w miejscu pracy 

Wiele instytucji i firm zauważa, że dobre samopoczucie pracowników wpływa korzystnie na wydajność pracy, a także na wzrost morale pracowników i ich lojalność wobec pracodawcy. Programy wellness w miejscu pracy mogą obejmować salony fitness, prezentacje zdrowotne, ułatwiony dostęp do specjalistów, którzy mogą pomóc pracownikom w utrzymaniu prawidłowej masy ciała oraz w pozbyciu się rozmaitych nałogów. Niektórzy pracodawcy decydują się na zapewnienie swym pracownikom regularnych wizyt lekarskich, w czasie których lekarz ocenia nie tylko aktualny stan zdrowia pracownika a także ryzyko późniejszego wystąpienia rozmaitych dolegliwości. 

Nauka o zdrowiu obejmuje wiele dyscyplin. Wyróżnia się dwa główne podejścia: badanie ciała ludzkiego i spraw związanych ze zdrowiem w celu zrozumienia funkcjonowania organizmu ludzkiego (i zwierzęcego) oraz zastosowanie tej wiedzy w celu polepszenia zdrowia a także zapobiegania i leczenia chorób.

 

Wiedza o Zdrowiu

Badania dotyczące zdrowia przeprowadzane są głównie w takich dyscyplinach jak biologia, chemia czy fizyka a także w różnorodnych dziedzinach multidyscyplinarnych (na przykład socjologia medycyny). Innymi dziedzinami przyczyniającymi się do poszerzenia wiedzy o zdrowiu, w których wykonywane są badania są biochemia, epidemiologia i genetyka. 

Celem stosowanych nauk zdrowotnych jest nie tylko poszerzenie wiedzy o zdrowiu, ale także bezpośrednie go polepszenie. Niektórymi z nich są: inżynieria biomedyczna, biotechnologia, pielęgniarstwo, dietetyka, farmakologia, farmacja, zdrowie publiczne, psychologia, fizjoterapia i medycyna. Świadczenie usług na rzecz utrzymania lub polepszenia zdrowia człowieka nosi nazwę opieki zdrowotnej. 

Najważniejszą wiedzą o zdrowiu jest zbiór porad i recept leczniczych nazywany medycyną naturalną lub tradycyjną jak ajurweda czy Chińska Medycyna Tradycyjna. 

 

Zdrowie Publiczne 

Zdrowie publiczne jest „nauką i sztuką zapobiegania chorobom, przedłużania życia i promowania zdrowia poprzez zorganizowane wysiłki i świadome wybory społeczeństwa, organizacji, społeczności państwowych i prywatnych a także jednostek”. Dotyczy zdrowia całego społeczeństwa, które jest badane za pomocą analizy zdrowotnej populacji. Badana populacja może obejmować garstkę ludzi lub wszystkich mieszkańców kilku kontynentów (na przykład, tak jak w przypadku pandemii). Zdrowie publiczne ma wiele dyscyplin, jednak najważniejsze z nich to: epidemiologia, biostatystyka i usługi zdrowotne.

Zdrowie środowiskowe, społeczne, behawioralne i zawodowe, również należą do ważnych dziedzin zdrowia publicznego. Celem zdrowia publicznego jest zapobieganie chorobom a nie ich leczenie poprzez obserwację przypadków i promocję zdrowych zachowań. Należy jednak zdać sobie sprawę z faktu, że często leczenie choroby oznacza zapobieganie jej wystąpienia u innych ludzi, jak na przykład w przypadku wybuchu epidemii. Szczepienia czy dystrybucja prezerwatyw są przykładami środków zapobiegawczych, stosowanych przez zdrowie publiczne. Jednak najlepszym sposobem dbania o zdrowie jest propagowanie zdrowego wegetariańskiego odżywiania, ćwiczeń i aktywności fizycznej takiej jak przykładowo hatha joga czy tai chi. 

 

Popularność wegetarianizmu, a zdrowie człowieka

Według dietetyków dieta wegetariańska i wegańska jest na tyle dobra dla człowieka, że może spełnić wszystkie potrzeby i wymagania zdrowotne także odnośnie żywienia dzieci.  Diety dla dzieci powinny zawierać wystarczająco dużo kalorii w celu wsparcia wzrostu gospodarczego. Kalorie te powinny pochodzić ze źródeł składników odżywczych, takich jak żelazo, cynk, witaminy D i witaminy B12. Składniki te w bogatych ilościach znajdują się w warzywach i owocach. Według wielu uczonych dieta laktoowowegetariańska jest bardzo zdrowa, także dlatego ponieważ wyklucza spożywanie mięsa, które przez wielu "naukowców" uważane jest za szkodliwe dla naszego zdrowia. Dieta laktoowo nie wyklucza jaj i przetworów mlecznych, które pomagają łatwo uzupełnić organizmowi wiele witamin i składników mineralnych. 

Powody wyboru wegetarianizmu najczęściej związane są z jogą, moralnością, etyką, smakiem oraz zdrowiem. Zostało naukowo  potwierdzone, że prawidłowe planowanie diety wegetariańskiej zaspokaja potrzeby żywieniowe człowieka na wszystkich etapach życia. Wegetarianizm zmniejsza prawdopodobieństwo zachorowania na raka, choroby serca i innych chorób. Tak więc praktyka, która wyklucza z diety mięso i jego produkty uboczne, ryby oraz drób może ma bardzo dobry wpływ na ludzkie zdrowie. Wegetarianizm posiada także kilka wariantów diety, przykładowo takie które wykluczają jaja lub niektórych produktów wytwarzanych przez zwierzęta jak produkty mleczne i miód. 

 

Amerykańskie Stowarzyszenie Dietetyczne o diecie wegetariańskiej

Odpowiednio zaplanowane diety wegetariańskie są zdrowe, pożywne oraz przynoszą korzyści dla zdrowia publicznego w zakresie zapobiegania i leczenia chorób - czytamy w oświadczeniu Amerykańskiego Stowarzyszenia Dietetycznego (ADA) z 2009 roku. Stanowisko zostało opublikowane w wydaniu lipcowym 2009 Journal of the American Dietetic Association. Jest to zaktualizowana wersja wcześniejszego stanowiska ADA. Uwzględniono w niej dodatkowe informacje na temat kluczowych składników pokarmowych w diecie wegetariańskiej oraz zagadnienia dotyczące korzystania z tego sposobu odżywiania w zapobieganiu i leczeniu chorób przewlekłych. 

Niezmienne pozostało stanowisko amerykańskich dietetyków, według których "właściwie zaplanowane diety wegetariańskie oraz wegańskie są zdrowe i pożywne dla dorosłych, niemowląt, dzieci i młodzieży oraz sprzyjają zapobieganiu i leczeniu chorób przewlekłych, w tym chorób serca, nowotworów, otyłości i cukrzycy". Zdaniem ADA diety wegetariańskie są "odpowiednie dla osób na wszystkich etapach cyklu życia, włączając w to okres ciąży, karmienia piersią, niemowlęctwa, dzieciństwa i dojrzewania oraz dla sportowców". 

Stanowisko amerykańskich dietetyków zostało opracowane przez profesora Winstona Craiga, przewodniczącego departamentu żywienia Andrews University i doradcę ds. żywienia, doktor Reed Mangels. Stoją oni na stanowisku, że wegetariańska dieta przynosi korzyści zdrowotne w postaci niższego poziomu cholesterolu we krwi, mniejszego ryzyka chorób serca, nadciśnienia, cukrzycy typu 2. Wegetarianie - jak tłumaczą - spożywają bowiem mniej tłuszczów nasyconych, ich dieta charakteryzuje się wyższym poziomem błonnika, magnezu, potasu, witamin z grupy C i E, kwasu foliowego oraz przeciwutleniaczy. 

Amerykańskie Stowarzyszenie Dietetyczne jest największą na świecie organizacją zrzeszającą specjalistów z zakresu żywności i żywienia. Stowarzyszenie posiada prawie 67 tys. członków. Około 3/4 z nich to dietetycy, pozostałą cześć stanowią naukowcy, pedagodzy, studenci, konsultanci ds. żywienia oraz menadżerowie usług gastronomicznych. Opublikowanie korzystnych badań naukowych na temat żywienia wegetariańskiego stało się możliwym dzięki ograniczeniu wpływów lobbystów z przemysłu rzeźno-mięsnego, którzy dokonywali kłamliwych i bałamutnych opacowań na temat rzekomej szkodliwości wegetarianizmu na zdrowie w przeszłości. Jak widać prawda w końcu zwycięża, także w przypadku informacji o tragicznej dla zdrowia miliardów ludzi szkodliwości palenia papierosów, marihuany, opium czy spożywania alkoholu... 

 

 

Z naszego bloga


Top 11

Najpopularniejsze artykuły: 


Newsletter


Wyślij

Po więcej informacji zapisz
się do naszego newslettera

Licznik odwiedzin: 8836143 Ostatnia aktualizacja strony: 2021-09-18 13:16:24