Stowarzyszenie Macierz

Stowarzyszenie MACIERZ powstało jako organizacja zajmująca się ochroną Praw Człowieka, ekologią, promocją zdrowego odżywiania i funkcjonowania, działalnością charytatywną w różnych dziedzinach życia.

Ilość wejść: 40953


KSIĘGA HENOCHA - Kanoniczne Pismo Chrześcijańskiej Biblii Koptyjskiej

Księga Henocha - księga apokryficzna rzymskiego Starego Testamentu. Znajduje się jednak w koptyjskim kanonie Pisma Świętego jako natchniona. Zwierzchnicy wczesnoetiopskiego Kościoła włączyli kronikę Henocha do swego kanonu Biblii. Istnieją trzy księgi apokryficzne przypisywane Henochowi. Są to Księga Henocha etiopska, Księga Henocha słowiańska oraz Księga Henocha hebrajska. Księga Henocha etiopska jest najpopularniejsza i najczęściej cytowana. Opisuje ona kontakt proroka Henocha z istotami "z innego świata", które uznał za anioły lub jakieś inne wyższe istoty, oraz jego podróż z nimi po wszechświecie i w czasie.

Prorok Henoch - Ojciec Mistrzów i Świętych

Enoch lub Henoch (arabskie Idris) — imię męskie pochodzenia biblijnego. Wywodzi się od hebrajskiego imienia Hanokh (Hanoch), oznaczającego "pełen poświęcenia", "wyświęcony". W Starym Testamencie występowały postaci o tym imieniu: 
    * syn Jereda i ojciec Metuzelacha, ten od Księgi
    * syn Kaina i ojciec Irada.
    * syn Abrahama i Ketury
Najbardziej znany Enoch to Siódmy Patriarcha, bohater apokryficznej Księgi Henocha, w której było mu dane zobaczyć aniołów i Metatrona. Enoch imieniny obchodzi 3 stycznia. Po hebrajsku Henoch to także Wtajemniczony. Po wypełnieniu swej ziemskiej posługi prorok Henoch wstąpił do nieba na 'ognistym rydwanie'. W religiach abrahamowych prorokiem jest osoba będąca w kontakcie z Bogiem, będąca Jego "ustami" na ziemi, nierzadko założyciel jakiejś religii (Izmael, Abraham, Mojzesz, Jezus). Henoch jest jednym z biblijnych bohaterów. Bóg zabrał Henocha na koniec jego życia, które trwało 365 lat, zabrał go razem z ciałem i możemy się domyślać tylko, że Henoch został przeniesiony do rajskiego ogrodu Eden. Prorok o imieniu Henoch, ojciec Matuzalema, najdłużej żyjącego człowieka z potomków Seta, czyli setytów żył w latach 622 - 987 czyli 365 lat, zaś Matuzalem żył w latach 687 - 1656 od stworzenia Adama. Henoch, po zrodzeniu Matuzalema, jak napisano w Biblii, chodził w przyjaźni z Bogiem przez 300 lat. Rok 987 po stworzeniu Adama wedle kalendarza żydowskiego, to rok zabrania Henocha do raju, rok pierwszego wniebowzięcia ludzkiej istoty razem z ciałem. W Księdze Henocha doszukiwano się recepty na długie życie i sposobów Zabwienia. 


Cały artykuł i Księgę Henocha przeczytasz na portalu pod adresem: 

 

http://zakon-sufi.blogspot.com/2015/09/ksiega-henocha-mistyczny-apokryf.html 

 

 

Licznik odwiedzin: 8836026 Ostatnia aktualizacja strony: 2021-09-18 11:54:36