Stowarzyszenie Macierz

Stowarzyszenie MACIERZ powstało jako organizacja zajmująca się ochroną Praw Człowieka, ekologią, promocją zdrowego odżywiania i funkcjonowania, działalnością charytatywną w różnych dziedzinach życia.

Ilość wejść: 12240


GENEZIS - Księga Rodzaju: Dzieje Początków Rasy Semickiej w Biblii

Genesis, Księga Rodzaju - początek Biblii, najświętszej księgi dla chrześcijan i żydów, źródło wielu refleksji teologicznych i mistycznych. Opis stworzenia semickiego świata i człowieka. Historia pierwszych Semitów, Adama i Ewy, potopu, ofiara Abrahama. Początek myśli teologicznej i mistycznej w jej zachodnim rozumieniu religii judeo-chrześcijańskim.

 

Księga RodzajuGenesis to początki, korzenie wiary dla wyznawców judaizmu, chrześcijaństwa i islamu oraz tego, co się zrodziło na ich pograniczu. Genesis, Księga Rodzaju to początek religii w jej zachodnim rozumieniu, początek narodu Żydowskiego i religii, które pochodzą od Adama (adamici), Noego (noahici), Henocha (henochianie) czy Abrahama (abrahamici), a na bazie których powstało wyznanie mojżeszowe, chrześcijaństwo oraz islam. Wiele się mówi o stworzeniu świata, ustanowieniu soboty, upadku Adama i Ewy, imieniu Boga JHWH, potopie, Sodomie i Gomorze, córkach Lota, obrzezaniu, żonach Abrahama, a tu cała historia od Adama, przez Henocha, Noego aż do Izmaela i Izaaka oraz śmierci Abrahama. Jeśli coś z tego cię interesuje, po prostu przeczytaj i wyrób sobie własne zdanie o podstawach trzech wiekich religii oraz licznych systemów mistyki, gnozy, kabały czy nawet sufizmu i biblijnego weganizmu. Publikacja opiera się na popularnej Biblii Tysiąclecia, ale w nawiasach przypomina ważniejsze terminy hebrajskie jak Elohim, JHWH (Jahwe, Jehowa) czy nefilim (giganci)...

Artykuł na blogu:

http://sufi-chishty.blogspot.com/2015/04/genezis-ksiega-rodzaju-biblia.html

 

Licznik odwiedzin: 8836064 Ostatnia aktualizacja strony: 2021-09-18 12:22:23