Stowarzyszenie Macierz

Stowarzyszenie MACIERZ powstało jako organizacja zajmująca się ochroną Praw Człowieka, ekologią, promocją zdrowego odżywiania i funkcjonowania, działalnością charytatywną w różnych dziedzinach życia.

Ilość wejść: 3922


Wolność Wyznania a Terrorystyczna Inkwizycja

Wolność wyznania: Łamanie podstawowego prawa człowieka w Polsce - kto jest za to odpowiedzialny?

Doświadczenia i obserwacje członków naszego Stowarzyszenia
z pola antysekciarskiej bitwy: propaganda i inkwizycja w Polsce ...

Jedno z powszechnie naruszanych praw człowieka w Polsce to prawo do wolności wyznania. Zagwarantowane w konstytucji oraz powszechnej deklaracji praw człowieka, wydaje się z pozoru być przez wszystkich akceptowane i rozumiane. Ale czy rzeczywiście?

Granice tolerancji religijnej w Polsce są wyjątkowo zawężone. Naturalna, dziejowa wręcz ksenofobia oraz tkwienie od wieków w tej samej tradycji religijnej, sprawiają, iż w rzeczywistości akceptacji dla ruchów wyznaniowych nie ma. W szczególności tyczy się to wielowiekowych tradycji religijnych zakorzenionych w nurcie religii hinduistycznej. Nieporozumienia wynikają głównie z rozbieżności pomiędzy podejściem do duchowej praktyki i religii na Wschodzie oraz umysłowym i zekonomizowanym nastawieniem ludzi Zachodu. Czego się nie akceptuje i nie rozumie, obrzuca się od razu mianem sekty, zagrożenia, praniem mózgu.

Do walki z tzw. "sektami" zabrało się przede wszystkim jedno z wyznań - kościół katolicki i osoby silnie z nim związane. Jakim prawem jedna religia niszczy inne i to pod płaszczykiem dobra, prawa oraz likwidowania społecznego zagrożenia? Czy działania takie mają cokolwiek wspólnego z pełną tolerancji i ekumenii nauką papieża Polaka Jana Pawla II? Trzeba tu podkreślić, że największy wkład w kształtowanie złego wizerunku wschodniej religii i zwalczanie wszystkiego co dla nieoświeconych umysłów niezrozumiałe i obce należy przypisać ośrodkom antysektowym, a także rozdmuchiwanym z ich udziałem nagonkom medialnym na coraz to kolejne wielowiekowe ruchy religijne.

Pospolite polskie brukowce nie ustają w szykanach. Bzdurne artykuły i programy, cytowanie przez kolejnych dziennikarzy wyssanych z palca bredni i traktowanie ich jako stanu rzeczywistego to obraz współpracy polskiej prasy z ośrodkami antysektowymi.

Należy pogratulować, że ci którzy chcą stać na straży moralności, przyczyniają się do nienawiści, wewnętrznych tarć społecznych, do rozdźwięku religijnego, który w naszym kraju jest stale pogłębiany. Tolerancja, zrozumienie oraz ekumenizm - gdzież one są? Pewnie o tych celach przyświecających każdej prawdziwej religii, panowie i panie anysekciarze zapomnieli.

Czy przed kolejną wizytą papieża w Polsce znów wzmocni się jadowita nagonka medialna przeciwko wszystkiemu temu co wschodnie? Czy znów uaktywnią się ośrodki antysektowe, manipulując opinią publiczną, siejąc strach, zamęt i nienawiść? Czy znów w jej wyniku zaczną się aresztowania, pobicia, napady, zwalnianie z pracy, niszczenie niewinnych ludzi, a wszystko w imię prawa i jedynej słusznej wiary w Polsce?

UWAGA! W ostatnim czasie, w wyniku podejmowanych przez nas prawnych działań w obronie praw człowieka, celem nagonki stało się również nasze Stowarzyszenie. Mimo to nadal staramy się przeciwdziałać powszechnej paranoi i sektofobii, która poprzez TECHNIKI PSYCHOMANIPULACJI serwowane przez broniących nasz kraj przed rozwojem tolerancji religijnej i światłego podejścia do tradycji duchowej wielu kultur, co raz rozchodzi się po Polsce.

Do najbardziej prześladowanych i szykanowanych ruchów religijnych należą:

 • Misja Czaitani
 • Ruch Świadomości Kriszny (Hare Kriszna)
 • Bractwo Zakonne Himawanti
 • Brahma Kumaris
 • Sahaja Yoga
 • Kościół Zielonoświątkowców
 • Świadkowie Jehowy
 • Ruch Sathya Sai Baby
 • Zakon Sufii
 • Kościół Scjentologów

Warto zauważyć że część z tych organizacji TO ZAREJESTROWANE PRAWNIE ZWIĄZKI WYZNANIOWE, które jak najbardziej mają prawo w Polsce działać zgodnie z decyzją Państwa.

A oto, czego doświadczają członkowie wyżej wymienionych wspólnot religijnych:

 • zamykanie w aresztach i więzieniach w wyniku sfingowanych afer nakręcanych przez garstkę fanatyków religijnych,
 • sprawy sądowe, dochodzenia o pisanie protestów w swojej własnej sprawie,
 • ogłaszanie intryg, kłamstw, pomówień na temat danej organizacji religijnej i jej członków w prasie i telewizji,
 • szkalowanie wyznania, również świętych imion i istot danej religii,
 • próby wmówienia społeczeństwu, że dana szykanowana religia stanowi realne zagrożenie, nie tylko dla umysłów i psychiki samych wyznawców i ich rodzin, ale i dla bezpieczeństwa narodowego, a nawet dla głowy państwa watykańskiego,
 • napady, pobicia, kradzieże
 • niszczenie duchowych ośrodków i kościołów
 • niszczenie świętych tekstów danego wyznania
 • oplakatowywanie okolicy zamieszkania
 • podawanie w Internecie nazwisk i adresów mailowych z nawoływaniem do utylizacji i niszczenia tych osób,
 • publiczne poniżanie organizacji i osób stających w obronie mniejszości.

Do tego właśnie prowadzą działania organizacji, które przeciwdziałają manipulacji religijnej, robione w imię prawa i z pozornej troski o bliźnich! W świetle artykułów kodeksu karnego są to PRZESTĘPSTWA przeciwko wolności wyznania i sumienia w Polsce! Należy podkreślić, że to właśnie stopień realizacji praw mniejszości żyjących w danym państwie jest istotną miarą jego demokracji.


Kodeks Karny:
Rozdział XXIV Przestępstwa przeciwko wolności sumienia i wyznania

Art. 194.
Kto ogranicza człowieka w przysługujących mu prawach ze względu na jego przynależność wyznaniową albo bezwyznaniowość,podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Art. 195.
§ 1.
Kto złośliwie przeszkadza publicznemu wykonywaniu aktu religijnego kościoła lub innego związku wyznaniowego o uregulowanej sytuacji prawnej,podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
§ 2. Tej samej karze podlega, kto złośliwie przeszkadza pogrzebowi, uroczystościom lub obrzędom żałobnym.

Art. 196. Kto obraża uczucia religijne innych osób, znieważając publicznie przedmiot czci religijnej lub miejsce przeznaczone do publicznego wykonywania obrzędów religijnych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Licznik odwiedzin: 8836153 Ostatnia aktualizacja strony: 2021-09-18 13:22:23