Stowarzyszenie Macierz

Stowarzyszenie MACIERZ powstało jako organizacja zajmująca się ochroną Praw Człowieka, ekologią, promocją zdrowego odżywiania i funkcjonowania, działalnością charytatywną w różnych dziedzinach życia.

Prawa Człowieka

"Cywilizacja powinna być oceniana przez jej stosunek do mniejszości" Mahatma Gandhi

Prawa człowieka to pojęcie, według którego każdemu człowiekowi przysługują pewne prawa, wynikające z godności człowieka, które są niezbywalne (nie można się ich zrzec), nienaruszalne (istnieją niezależnie od władzy i nie mogą być przez nią regulowane), naturalne i niepodzielne. Państwu przypisuje się rolę instytucji, której zadaniem jest ochrona praw człowieka. Poszanowanie praw człowieka i godności ludzkiej jest uznawane za podstawę sprawiedliwości i pokoju na świecie. Prawa człowieka są powszechne, niezbywalne, nienaruszalne i przyrodzone. Międzynarodowa encyklopedia prawa publicznego podaje, że prawami człowieka są te wolności, środki ochrony oraz świadczenia, których respektowania właśnie jako praw, zgodnie ze współcześnie akceptowanymi wolnościami, wszyscy ludzie powinni móc domagać się od społeczeństwa, w którym żyją.


Więźniowie polityczni i więźniowie sumienia w III RP - 1989-2010

Coraz więcej jest przypadków kwalifikowanych w Polsce po 1989 roku jako więźniowie polityczni i więźniowie sumienia. Tysiące ludzi poszkodowanych rocznie przez wadliwy system sądowniczy i ustawowe buble prawne produkuje 75-100 tysięcy pokrzywdzonych rocznie wśród których jest coraz więcej prześladowanych z powodów politycznych, wyznaniowych czy ekonomicznych. Polska coraz bardziej przypomina skorumpowany totalitarny reżim gorszy od Kuby, Korei Północnej, Iranu i Białorusi.

Ilość wejść: 10400


Zakład Karny KORONOWO - Przykłady łamania praw człowieka i represjonowania więźniów w więzieniach III RP

Koronowo koło Bydgoszczy to jeden z Zakładów Karnych z których przychodzą prośby o pomoc na represjonowanie za pisanie przez więźniów skarg w obronie swej godności, prawa do higieny, intymności, prasy czy jedzenia. Walka o podstawowe prawa człowieka trwa, a raczej trzeba zacząć tę walkę w Polsce XXI wieku od podstaw! Państwowe instytucje strzegące rzekomo praw człowieka są dziwnie niewydolne i niemrawe, a wywózki i zsyłki na drugi koniec Polski to niestety codzienność polskiego więziennictwa.

Ilość wejść: 21951


HFPCz: Kodeks Karny Narusza Konstytucyjne Prawa Człowieka

Helsińska Fundacja Praw Człowieka, po dziesięciu latach walki ofiar politycznych represji faszystowskich w Polsce, wypowiada się negatywnie o karaniu obywateli trzema latami więzienia za obrazę Prezydenta. PRL upadł, ale artykuły służące politycznym zbrodniem rodem z czasów faszysty Piłsudskiego i jego obozu koncentracyjnego w Berezie Kartuskiej jakimś cudem pozostały. Czas powiedzieć: Dość zbrodniom prawa na obywatelach Polski!

Ilość wejść: 4883


MISA i Gregorian Bivolaru - prześladowania jogi w Rumunii

Jogini w Rumunii mają się tak jak czarownice w średniowieczu. Umysłowi dewianci i prawosławna policja polityczna terroryzuje joginów jeszcze bardziej niż za czasów osławionego dyktatora Nicolae Ceauşescu. Gregorian Bivolaru otrzymał azyl polityczny w Szwecji. Jak długo trwać będą jeszcze chrześcijańskie zbrodnie na wyznawcach hinduizmu?

Ilość wejść: 3693


Zbrodnia i Kara. Policjanci Gangsterzy - Czarne Owce w Policji

Policjanci na usługach mafii, wyłamywane drzwi, ostrzelane domy, kobiety ciężarne rzucane o beton, dzieci z lufą przy skroni, molestowanie nieletnich, kazirodztwo, alkoholizm...

Ilość wejść: 17715


Wykaz Decyzji MSWiA o Niszczeniu Mniejszości Wyznaniowych w Polsce

W latach 1993-2002 wydano 42 decyzje odmawiające prawa do osobowości prawnej 42 organizacjom religijnym, czyli wyznaniom religijnym. Wszystkie decyzje odmowne MSWiA są arbitralne, nie mają żadnych rozsądnych powodów prawnych, a zatem są terrorystycznym, policyjnym bezprawiem na mniejszościach wyznaniowych. Terroryzm policyjny wobec mniejszosci w Polsce posuwa się nie tylko do odmowy rejestracji związków wyznaniowych. Za odmową idzie policyjna inwigilacja, zastraszanie założycieli, publiczna nagonka w katolicko-faszystowskich mediach. Zbrodnicza inkwizycja odradza się w Polsce w swym najgorszym, średniowieczno-morderczym kształcie. Od 2002 roku MSWiA odmawia publikowania terroryzowanych policyjnie wyznań i podawania o tym danych do publicznej wiadomości!

Ilość wejść: 4472


Wolność Wyznania a Terrorystyczna Inkwizycja

Polska jak najgorszy reżim, od połowy lat 90-tych XX wieku nasila represje i terroryzm policyjny wobec mniejszości wyznaniowych, które są publicznie znieważane w mediach oraz niszczone policyjnymi napadami, zastraszaniem i preparowaniem fikcyjnych spraw sądowych wobec ich liderów. Wszystkie terrorystyczne zbrodnie na mniejszościach wyznaniowych inspirowane są przez katolickich działaczy tak zwanych ośrodków antysektowych. Tymczasem w innych krajach za próbę dyskredytacji mniejszości religijnych Kościół katolicki wypłaca wielomilionowe odszkodowania. Polski reżim podobny talibom tworzy w MSWiA półtajne wydziały do zwalczania sekt, a może i skrytobójczego mordowania ich liderów. Zbrodnie inkwizycji zamiast być karane jak faszyzm w Polskim zaścianku i ciemnogrodzie zdają się rozkwitać!

Ilość wejść: 3665


Wolny Tybet

Już przeszło od 60 lat Tybet i Tybetańczycy są brutalnie okupowani przez Chiny, a buddyzm tybetański niszczony i upolityczniany. Regularnie trwają aresztowania i tortury wobec Tybetańczyków, a także Chińczyków za pokojowe wyrażanie swoich przekonań. Od chińskiej inwazji na Tybet w 1950 roku ponad 1.5 miliona Tybetańczyków - piąta część narodu - zginęło z głodu, na skutek uwięzienia, tortur bądź egzekucji.

Ilość wejść: 10320


Wielka kariera mitu >prania mózgu< w sektach

Jak się okazuje w świetle poważnych badań naukowych, wszelkie twierdzenia jakoby w sektach prano ludziom mózgi to paranoidalna propaganda polityczna bandytów z ośrodków antysektowych zwanych ośrodkami informacji o nowych ruchach religijnych i sektach. Pranie mózgu w sektach nie istnieje, a bandyci znieważający mniejszości religijne i konkurencje takimi argumentami muszą płacić miliony dolarów odszkodowania. Czas na Polskę aby bandziory z ośrodków antysektowych zaczęły za publikowane o innych wyznaniach oszczerstwa płaciły z kasy Kościoła wielomilionowe odszkodowania. Antysekciarzy czas leczyć z religijnej paranoi pełnej kłamstw i urojeń!

Ilość wejść: 4173


Europejska Konwencja Praw Człowieka

Europejska Konwencja Praw Człowieka powstała już w 1950 roku. Jednakże w Polsce, takie prawa gwarantowane jak prawo do rzetelnego procesu sądowego nagminnie nie są przestrzegane, a zbrodniom prokuratorów trzymających ludzi bez powodu w aresztach wydobywczych nie ma końca. Jak dotąd także nie ma w Kodeksie Karnym artykułu o odpowiedzialności policjanta, prokuratora, sędziego czy funkcjonariusza służby więziennej za zbrodnie łamania prawa człowieka, które są przecież w świetle prawa międzynarodowego ZBRODNIAMI. Polski sędzia czy prokurator Prawa Człowieka ciągle nie zna i nie chce o nic słyszeć, a głównym powodem wyłączania jawności procesu sądowego jest "ucieranie nosa" obrońcom praw człowieka, nie wpuszczanie takowych na salę rozpraw.

Ilość wejść: 2769


Oświadczenie Posła Marka Lewandowskiego

Panie i Panowie! Skłonności do obrzydzania i nietolerancji narastają. Grupom religijnym wypowiada się lokale, odmawia zarejestrowania, odmawia wynajmowania sal na ćwiczenia jogi, wzmaga się czujność, np. z okazji dni kultury Indii, festiwali zdrowego życia. Wszystko, co odbiega od normy, co jest obce, widać dzisiaj, że jest inwigilowane. Byle gorliwiec okrzyknie, że mamy sektę, a to uruchamia asekuranckie i antykonstytucyjne działania, niestety, również organów państwa. Wczoraj, 9 czerwca 2000 r. w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji powołano specjalny wydział. Ma on służyć pomocą policji i prokuraturze w ściganiu przestępstw związanych z działalnością tak zwanych destrukcyjnych ruchów religijnych. --->3 kadencja, 81 posiedzenie, 2 dzień (29.06.2000)

Ilość wejść: 4518


WIĘZIENNICTWO - Areszt, Więzienie, Resocjalizacja

Krótka historia powstania więziennictwa, monitoring elektroniczny, opis aresztów i zakładów karnych, domów poprawczych, analiza systemu penitencjarnego, wzmianki o budowie nowych więzień, a także krytyka anarchistyczna systemu penitencjarnego.

Ilość wejść: 41030


Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych

Przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci.

Ilość wejść: 2245


Ustawa o gwarancjach wolności sumienia i wyznania z 1989 roku

W 1989 roku powstał jeden z najlepszych aktów prawnych w dziedzinie prawa wolności sumienia i wyznania oraz światopoglądu. Niestety już w 1997 roku ciemne siły katolickiej inkwizycji manipulowały zmianami przy ustawie wprowadzając chore zapisy z których wynika, że aby istniał w Polsce związek wyznaniowy, musi być przynajmniej 100 (sto) wyznawców, którzy złożą notarialnie potwierdzoną deklarację! A co z prawami wspólnot mających, że się tak wyrazimy 99 wyznawców? Nie mają prawa do tożsamości? To nie ma w Polsce wolności!

Ilość wejść: 3730


Konwencja Praw Dziecka - Teoria i praktyka Dnia Dziecka

20 listopada 1989 roku Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych uchwaliło po latach negocjacji Konstytucję o Prawach Dziecka. Weszła ona ostatecznie w życie 2 września 1990 roku. Zaczęła obowiązywać od 7 lipca 1991 roku. Postanowienia Konwencji dotyczą dziecka, czyli osoby fizycznej która nie ukończyła 18 lat. Nie należy mylić ochrony praw dzieci, czyli narodzonych osób fizycznych z pomysłami na obronę zygoty wymyślanymi przez osoby, które chcą paranoicznymi pomysłami odwrócić uwagę opinii publicznej od prawdziwych problemów krzywdzonych dzieci, a zajmować się urojonymi zastępczymi problemami i mienić się rzekomymi obrońcami życia.

Ilość wejść: 12179


KONSTYTUCJA Rzeczpospolitej Polskiej - Historia, Trybunał i Prawo

Konstytucja jako ustawa zasadnicza charakteryzuje się specjalnym, wyjątkowym procederem jej zmieniania (według art 235). Na straży konstytucji stoi głowa państwa, często nad jej przestrzeganiem czuwa specjalny trybunał. Konstytucja jest najwyższym aktem normatywnym państwa czy organizacji. Za pierwszą historycznie uznaje się konstytucję USA z dnia 17 września 1787 roku. Za drugą na świecie, a pierwszą w Europie, uznaje się najczęściej polską Konstytucję 3 Maja z 1791 roku. Należy zaznaczyć, że czasami za pierwszą na świecie i pierwszą w Europie uznawana jest Konstytucja Korsyki z 1755 roku, wcześniejszą od amerykańskiej.

Ilość wejść: 16766


OMBUDSMAN - Rzecznik Praw Obywatelskich

Ombudsman (szw. rzecznik) - określenie pochodzące z języka szwedzkiego, określające niezależnego urzędnika, do którego można się odwoływać po wyczerpaniu możliwości prawnych odwołań i apelacji. Kim jest i co robi Rzecznik. Powołany po raz pierwszy w Szwecji w 1809 roku jako kanclerz sprawiedliwości. Jego podstawową kompetencją było kontrolowanie działania administracji. W XIX wieku osłabienie pozycji monarchy na rzecz parlamentu wzmocniło rolę Ombudsmana w Szwecji.

Ilość wejść: 7176


PRAWA CZŁOWIEKA - POLSKA TEORIA I PRAKTYKA

Prawa człowieka różnią się od innych powszechnych praw moralnych tym, iż nie ma dla nich uzasadnienia. Prawa Człowieka są dla etyki tym czym aksjomaty dla geometrii. Fakt, iż jest się człowiekiem, jest wystarczającym powodem dochodzenia roszczeń wynikających z tychże praw. Żadna czynność prawna, a nawet żadne przestępstwo nie może zniszczyć tych praw. Zdaniem prof. Wiktora Osiatyńskiego ich fundamentalny i przyrodzony i uprzywilejowany charakter polega na tym, że nie wymagają one uzasadnień: uzasadnień wymagają odstępstwa od tych praw.

 • prawo do życia;
 • prawo do wolności myśli, sumienia i wyznania;
 • prawo każdego człowieka do uznawania wszędzie jego podmiotowości prawnej;
 • zakaz stosowania tortur, nieludzkiego lub poniżającego traktowania lub karania;
 • zakaz trzymania człowieka w niewolnictwie lub poddaństwie;
 • zakaz skazywania człowieka za czyn, który nie stanowił przestępstwa w chwili jego popełnienia;
 • zakaz pozbawiania wolności jedynie z powodu niemożności wywiązania się ze zobowiązań umownych.

Prawa człowieka w Polsce ustanowione w rozdziale II Konstytucji z 1997 roku jedynie teoretycznie i pozornie uległy pewnej poprawie od czasów upadku PRL w 1989. Jest to poprawa na papierze, a nie w rzeczywistości. Raporty organizacji międzynarodowych i Departamentu Stanu USA wskazują jednak, że rząd polski nie dba o prawa swoich obywateli. Świadczy o tym ogromna ilość skarg pisanych przez obywateli do Trybunału w Strasbourgu, a także znane obrońcom Praw Człowieka liczne skandale o charakterze zbrodni sądowych.

Polska konstytucja wyszczególnia m.in. takie prawa jak:

 • prawo do wolności (art. 31), które łamie długotrwałymi aresztami i fikcyjnymi wyrokami skazującymi;
 • równości wobec prawa oraz zakaz dyskryminacji (art. 32), którą łamie wobec mniejszości wyznaniowych;
 • prawną ochronę życia (art. 38), którą myli z obroną zygoty i płodu;
 • zakaz stosowania tortur (art. 40), który często łamie policja, straż miejska i więziennictwo;
 • prawo do rzetelnego procesu (art. 45), który to rzetelny proces jest "lipą";
 • prawo do prywatności (art. 47), które łamie powszechną inwigilacją, rewizjami, włamaniami i eksmisjami;
 • wolność wyznania i poglądów (art. 53-54), którą łamie konkordatem i narzucaniem katolicyzmu nawet w TVP;
 • wolność do gromadzenia i zrzeszania się (art. 57-59), której urzędy często w praktyce odmawiają;

ŁAMANIE PRAW CZŁOWIEKA W POLSCE

Polska jest stroną najważniejszych umów i traktatów międzynarodowych dotyczących praw człowieka (m.in. EKPC), ale jako państwo uchyla się od respektowania podstawowych Praw Człowieka w wielu dziedzinach. Polski system aresztowy i więzienniczy regularnie torturuje osoby zatrzymane z uwagi na tak zwaną dietę światopoglądową.

Cierpią wegetarianie, weganie, muzułmanie, cierpią żydzi, jehowici, a często osoby chore, gdyż system zamiast gwarantować osadzonym i skazanym odpowiednie wyżywienie natychmiast, dostarcza diety, ale po długiej i uciążliwej walce okupionej przymusowym głodowaniem osadzonych z powodu nieotrzymywania pokarmu. Najbardziej cierpią z tego powodu osadzeni stosujący diety wynikające ze światopoglądu.

Znane są całkiem liczne przypadki wielotygodniowego głodzenia więźniów i aresztantów, a także zbrodnie przymusowego karmienia np. muzułmanów wieprzowiną, jehowitów kaszanką czy wegetarian mięsem. Dodatkowo każde staranie osadzonych w aresztach i więzieniach o dietę wynikającą ze światopoglądu czy wyznania związane jest z publicznym poniżaniem, wykpiwaniem i licznymi złośliwościami, czy wręcz chamskimi żądaniami odżywiania się "tak jak wszyscy" w katolickiej Polsce.

Inna kwestia to upiorna, średniowieczna molestacja homoseksualna w aresztach i zakładach karnych polegająca na ustawicznym obmacywaniu przy każdej okazji, wymuszaniu rozbierania do naga i zaglądaniu osadzonym w odbyty, co oficjalnie nazywa się przeszukaniem lub kontrolą osobistą. Nieliczni więźniowie skarżą się na te homoseksualne molestacje zwane innymi czynnościami seksualnymi, ale prokuratury rutynowo umarzają postępowania albo odmawiają ich prowadzenia.

Czy normalny człowiek zgodzi się na to, aby inni osobnicy przy każdej okazji obmacywali go od tyłu od ramion, przez biodra i pośladki aż do kostek, zwykle bardzo długo i dokładnie? Czy zgodzi się na rozbieranie do naga i zaglądanie w odbyt robiąc przysiady? Tak musi robić niestety każdy uwięziony, szczególnie jak wpadnie w oko licznym homoseksualnym strażnikom potocznie zwanym klawiszami.

Za odmowę poddania się homoseksualnemu molestowaniu przez więziennych funkcjonariuszy trafia się do całkowicie pustych i zimnych izolatek na okres do 7 dni, co często związane jest z biciem, straszeniem i głodzeniem oraz koniecznością oddawania moczu i kału przez nogawkę, czyli w gacie. W więziennych salach tortur potocznie zwanych "dźwiękami", gdyż są dźwiękoszczelne aby inni nie słyszeli krzyków, ręce bywają zwykle skute, a czasem zakłada się kaftan bezpieczeństwa. Poza tym, można sobie głową walić w betonowy mur do woli czyli aż do zgonu i nikogo to nie obchodzi.

W praktyce wiele przepisów jest tak skonstruowanych, że ich interpretacja przez urzędników jest dowolna, zawsze z krzywdą dla statystycznego obywatela państwa. Przykładowo zrzeczenie się obywatelstwa i uzyskanie statusu bezpaństwowca czy obywatela świata jest praktycznie niemożliwe! Wyegzekwowanie odszkodwania od policji za wyrządzone szkody moralne czy fizyczne (pobicie, włamania, nękanie, kradzieże) jest w praktyce niemożliwe lub bardzo trudne. Uzyskanie odszkodowania od sądu za wadliwy lub bezprzedmiotywy wyrok jest trudne i wiąże się z ogromnym poniżeniem ofiary.

NIELEGALNE OŚRODKI DETENCYJNE

W Polsce kilka tysięcy osób rocznie kierowanych jest bez wyroku w trybie administracyjnego zarządzenia na tak zwane detencje czyli uwięzienie bezterminowe z rzekomym leczeniem psychiatrycznym. Mają tam gorzej niż podludzie czyli małpy w Zoo, pozbawieni są jakichkolwiek praw publicznych, człowieczych i obywatelskich, zawsze ignorowani, nieustannie piętnowani i poniżani.

Każda skarga na warunki to oczywiście objaw rzekomej choroby i agresji. Mogą być więzieni dożywotnio, za przestępstwa typu: znieważenie funkcjonariusza publicznego, spacerowanie nago po ulicy, naturyzm, aborcję płodu, złapanie księdza na pedofilii, donoszenie na przestępstwa policjanta, prokuratora, lokalnego polityka lub sędziego czy walkę z egzekutorami wadliwej prawnie eksmisji. Taki "świrek" nie ma w Polsce żadnych praw, jeno dożywocie w oddziale więziennym tzw. psychiatrii sądowej, gdzie wymiar sprawiedliwości trzyma tych, co naruszają jego dobre samopoczucie i ujawniają przekręty władzy.

Budowanie nowych ośrodków detencyjnych po 1989 roku pokazuje, że tzw. komuna nie była aż tak zła jak aktualny ustrój polityczny oparty rzekomo na prawie. W końcu komunie ONZ, Human Rights i Ameryka patrzyli na zbrodnicze ręce, a teraz nie ma kto łapać przestępców zakamuflowanych po stronie prawa. 

ARESZTY WYDOBYWCZE

Czy humanitarnym i ludzkim można nazwać system prawny III RP, który pozwala trzymać ludzi latami w aresztach tymczasowych zwanych potocznie i prześmiewczo wydobywczymi, nie tylko bez wyroku karnego ale bez prowadzenia jakichkolwiek czynności, które byłyby uzasadnione postępowaniem śledczym?

Rekordziści są trzymani przez 5-9 lat z nadzieją prokuratora, że może się kiedyś do czegoś przyznają albo kogoś zadenuncjują i będzie można ich lub kogoś innego ukarać. W sytuacji aresztu tymczasowego, który może być wieloletnim najbardziej restrykcyjnym uwięzieniem znajduje się rocznie jakieś 25-30 tysięcy obywateli rzekomo wolnego kraju. A policjanci, którzy w Poznaniu będąc po cywilnemu zachowywali się jak gang robójniczej mafii, strzelali do przypadkowych ludzi na ulicy mordując ich i raniąc, chodzą sobie ciągle na wolności, zamiast za morderstwo z premedytacją odsiadywać dożywocie.

Tak wyglądają w Polsce XXI wieku prawa człowieka. Aż się małpom w Zoo chce zazdrościć. 

Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi pod względem swej godności i swych praw. Są oni obdarzeni rozumem i sumieniem oraz powinni postępować w stosunku do siebie wzajemnie w duchu braterstwa.” — Artykuł 1 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka 

Licznik odwiedzin: 8668946 Ostatnia aktualizacja strony: 2020-10-27 07:10:52