Stowarzyszenie Macierz

Stowarzyszenie MACIERZ powstało jako organizacja zajmująca się ochroną Praw Człowieka, ekologią, promocją zdrowego odżywiania i funkcjonowania, działalnością charytatywną w różnych dziedzinach życia.

Ilość wejść: 20706


SALUT RZYMSKI - Pozdrowienie Narodowego Socjalizmu - Nazizm i Faszyzm KKK

Sieg Hail jako gest pochodzi tak naprawdę z USA i jest pozdrowieniem narodowej prawicy chrześcijańskiej z końca XIX wieku. Jest to święte pozdrowienie Ku Klux Klanu i podobnych w duchu organizacji. Nie ma nic wspólnego z Cesarstwem Rzymskim. Używany był często przez Józefa Stalina i Mao Tse Tunga, a nie tylko przez Mussoliniego, Franco, Hitlera i Pavelića. Poznajemy historię nazizmu rodem z USA. 

 

"Nie ostoi się fundament, oparty na krwi" (Szekspir)

AVE CEZAR czy SIEG HAIL?

Modny ostatnimi laty u początku XXI wieku temat to tak zwany "rzymski salut", który wcale nie jest rzymski, lecz amerykański, narodowo-socjalistyczny i ściśle związany z KKK czyli z rasistowską organizacją Ku-Klux-Klan. Rzymianie zaciskali prawą dłoń w pięść, jak również przykładali rękę zaciśniętą w pierś do serca i pochylali głowę, a następnie wyprowadzali ją na wysokości serca na prawą stronę ciała, a nie przed siebie. Rzymianie pozdrawiali generalnie na dwa sposoby, nieco podobnie jak z "Heil Hitler" tylko że to lewa ręka była wyciągnięta, a jej dłoń była wyraźnie wygięta do góry, oraz u legionistów jak opisano - prawą ręką, uderzenie w pierś i wyprostowanie ręki, tyle że kolistym ruchem aż na prawą stronę, co było zupełnie innym w swej naturze gestem. Pozycję końcową widać na rzymskich monetach z różnych okresów istnienia Imperium Romanum. Gestem podniesienia ręki pozdrawiali legioniści rzymscy swego cesarza, wołając Ave Cezar.

Tak samo pozdrawiali również swojego cesarza gladiatorzy mówiąc: "Witaj cesarze, pozdrawiają cię idący na śmierć." Różnica polegała jednak na tym, że wyciągali oni lewą dłoń ku niebu. Dłoń była wyciągnięta ku niebu, ku słońcu, bo symbolizowała połączenie się ze słońcem, jako źródłem kultu słońca i nadania władzy cesarskiej. W kultach solarnych pozdrawiano tak bóstwo, lewą dłonią łącząc się z bóstwem z nieba i pobierając jego energię. Była to czasem też pozycja modlitwy. Na zdjęciach polskich nazistów, widać wyraźnie prawą rękę podniesioną do góry, a dłoń nie jest ku niebu. To nie jest salut rzymski, tylko nazistowski i hitlerowski, stworzony przez nacjonalistów faszystowskich w XIX wieku. Rzymianie pozdrawiali Cezara podnosząc lewą ręką, natomiast hitlerowcy podnosząc prawą! Okrzyk "Ave Cezar" jest nieodłączną częścią pozdrowienia, bez tego ma ono tak czy owak nierzymski wymiar i brak powiązania z kulturą Imperium Romanum. A prawa ręka jak to u legionistów, spoczywała na rękojeści miecza przy boku. Za wypromowanie faszystowskiej wersji saluto romano w Europie odpowiada wybitny włoski poeta, dramaturg i powieściopisarz Gabriele D’Annunzio (1863-1938), podczas I wojny światowej wsławiony jako nacjonalistyczny bohater walk na morzu, lądzie i w powietrzu. 

Salut rzymski od 1892 do 1942 był elementem przysięgi wierności fladze USA, został usunięty ze względu na skojarzenia z nazizmem. Hitlerowskie pozdrowienie narodowych socjalistów nie jest w żaden sposób związane z kulturą Rzymu, a co więcej twierdzenie, że taki gest jak wykonują hitlerowcy ma coś wspólnego z pozdrowieniem rzymskim jest mitem i oszustwem. Faktycznie, wedle poważnych badań naukowych hitlerowskie pozdrowienie zostało zaczerpnięte z amerykańskiej symboliki powstałej na użytek wczesnej "Pledge of Allegiance'. Amerykańskie dzieci pozdrawiały w ten sposób flagę w szkołach. Francis Bellamy stworzył ten gest dla salutowania amerykańskiej fladze w organizacjach paramilitarnych, szkolnych i studenckich i z USA został przejęty przez faszystów Mussoliniego, a później przez hitlerowców oraz inne grupy nacjonalistyczno- militarystycznego socjalizmu narodowego. Francis Bellamy był zwolennikiem narodowego socjalizmu militarnego i wojskowego chowania młodzieży. 

Amerykańskie dzieci codziennie pozdrawiają flagę USA w swojej szkole! 

 

Jeszcze w latach 30-tych XX wieku za odmowę nazistowskiego salutowania fladze amerykańskiej skazywano w USA na wieloletnie więzienie, a dopiero w 1942 zmieniono sposób salutowania na przykładanie otwartej dłoni do czoła, żeby się USA nie kojarzyły z faszyzmem. Przysiegę na flagę składa się od tego czasu decyzją Kongresu nie z wyciągniętą w salut prawą ręką, ale z prawą ręką położoną na sercu. Gestu z wyciągniętą do przodu prawą ręką używano też od 1924 roku jako salutu olimpijskiego, jednak po II wojnie światowej jako uznany za faszystowski został zaniechany. Hitlerowskiej, a w sumie amerykańskiej z pochodzenia formy salutowania nie ma na żadnych oryginalnych dziełach Rzymskiej kultury ani w żadnych tekstach źródłowych tyczących Imperium Romanum. Narodowi socjaliści amerykańscy wprowadzili ten gest swojego pozdrowienia do kinematografii amerykańskiej na temat Rzymu od 1900 roku, skąd utarło się mylne wrażenie jakoby gest miał jakiśkolwiek związek z kulturą Rzymu. Należy też pamiętać, że Józef Wissarionowicz Stalin po objęciu władzy w geście narodowo- socjalistycznego pozdrowienia uwiecznił się na radzieckich plakatach, które wycofano dopiero wtedy, gdy hitlerowcy zaatakowali Związek Radziecki. Nazistowskie pozdrowienie w stalinizmie trwało od 1924 do 1942 roku.

Istnieje wiele powodów dla których Francis Bellamy i jego również sławny kuzyn Edward Bellamy są znani jako "Hitlerzy Amerykańscy" i pierwsi amerykańscy naziści. Amerykańskie szkolnictwo nauczało w USA, że całą ceremonię czczenia flagi z salutem nazistowskim, narodowo- socjalistycznym, wprowadzono do szkół także z tego powodu, że Bellamy był pionierem w produkowaniu i sprzedaży amerykańskich flag dla szkół. Taki narodowo- patriotyczny interesik. Niemieccy naziści przejęli te brzydkie amerykańskie zwyczaje od Niemców mieszkających w USA, którzy częściej odwiedzali Germanię. W Niemczech często oglądano też stare amerykańskie filmy na których stosowano nazistowski salut w szkołach i innych sytuacjach publicznych. Francis Bellamy wierzył, że cały rytuał czczenia flagi z pomocą salutu pomoże wyprać mózgi dzieciom tak, iż przyjmą bez zastrzeżeń nacjonalizm, militaryzm i narodowy socjalizm, którego był głównym piewcą. Z powodu ideologii wprowadzonej przez Bellamy'ego w publicznych szkołach stosowano brutalną i prymitywną segregację rasową, która stała się obowiązującym prawem. Co ciekawe, politykę segregacji rasowej stosowano nawet po tym, jak oficjalnie potępiono i porzucono narodowy socjalizm w polityce i edukacji.

Pod wpływem nazizmu stosowano w USA segregację rasową w szkołach nie tylko wobec Murzynów, ale także wobec Żydów i Świadków Jehowy, a także oczywiście Indian, których do dzisiaj trzyma się głównie w rezerwatach, czyli mówiąc po radziecku w łagrach. Mniejszości zmuszano przemocą, w imię nacjonalistycznego wychowania do czczenia flagi i salutu, chociaż Świadkowie Jehowy z tymi represjami nazistowskimi dzielnie walczyli stając się zarzewiem silnego ruchu oporu przeciwko nazyfikacji. Za to są po dziś dzień znieważani i represjonowani w wielu krajach, wszędzie tam, gdzie naziści i militaryści w różnych ich odmianach mają silne wpływy. Hipnotyczny salut znany w Europie lepiej jako "Sieg Heil" prał mózgi Amerykanów czczących swoją flagę na długo zanim zaczął prać mózgi Germanów. 

Współcześnie cała ceremonia przysięgi na flagę wprowadzona przez nazistów w USA, chociaż trochę zmieniona, aby się źle nie kojarzyła, jest powtarzana każdego dnia w rządowych szkołach. Mniejszości, które nie akceptują tego zwyczaju, nie muszą powtarzać jej słów ani wykonywac gestów, jednak są zmuszane do ich codziennego wysłuchiwania, gdy robią to inne dzieci w szkole i ich nauczyciele, jako apel przed rozpoczęciem lekcji. W podręcznikach szkolnych wymazano całą historię w jakim kontekście "pledge" z salutem wymyślono i wprowadzono. Tuszuje się cierpienia osób torturowanych i dręczonych z powodu odmowy służenia w nazistowsko- militarnym cyrku rządowego szkolnictwa USA końca wieku XIX i większości XX-tego. 

Jedna z lepiej znanych wersji salutu, znana jako "Colonel Balch's salute" z 1889 brzmi: "We give our heads and our hearts to God and our country; one country, one language, one Flag." W tym czasie kolejno dotyka się głowy, serca i wyciąga na koniec prostą rekę ku fladze czyniąc gest nazistowskiego pozdrowienia i przysięgi. Nie ma wątpliwości, że formuła z odwołaniem się do Boga (God) jest prawicowa, chrześcijańska i na pewno nie ma związku z socjalizmem ateistycznym czy komunistycznym. "My oddajemy nasze głowy i nasze serca Bogu i naszemu krajowi; jeden kraj, jeden język, jedna Flaga." Nacjonalizm też widać, podobnie jak kult Flagi. Zachowała się także wersja nazistowskiego salutu opracowana czy raczej udoskonalona przez Bellamy'ego i James'a Ugham'a w 1892, gdzie tekst opracował Bellamy a gesty James Upham. 

Oto opis nazistowskiej ceremonii w języku angielskim: “At a signal from the Principal the pupils, in ordered ranks, hands to the side, face the Flag. Another signal is given; every pupil give the Flag the military salute - right hand lifted, palm downward, to a line with the forehead and close to it. Standing thus, all repeat together, slowly: "I pledge allegiance to my Flag and the Republic for which it stands; one Nation, indivisible, with Liberty and Justice for all." At the words, "to my Flag," the right hand is extended gracefully, palm upward, towards the Flag, and remains in this gesture till the end of the affirmation.; whereupon all hands immediately drop to the side." 

Oto opis nazistowskiej ceremonii w języku polskim: "Zatem na sygnał nauczyciela uczniowie stają w pozycji "na baczność" patrząc na Flagę. Na kolejny sygnał każdy uczeń oddaje Fladze wojskowe honory - prawa ręka uniesiona przed siebie, dłonią do dołu, dłoń na wysokości czoła. Stojąc tak wszyscy powtarzaja razem słowa: "Przysięgam wierność mojej Fladze i Republice dla której jest ustanowiona; jeden Naród, niepodzielny, z Wolnością i Sprawiedliwością dla wszystkich." Ręka w geście salutu wyciągana jest uroczyście przy słowach "mojej Fladze", dłonią w kierunki flagi i pozostaje w tym geście aż do końca Przyrzeczenia. Wtedy wszystkie ręce natychmiast powracają do boku ciała. Tak to wyglądały te republikańskie, narodowo- socjalistyczne tradycje w USA. 

W 1897 roku symbol dwóch ukośnie skrzyżowanych liter S znany jako nazistowska swastyka pojawił się po raz pierwszy w książce "Equality" nazistowskiego ideologa Edwarda Bellamy w USA. W istocie krzyż ukośny niesłusznie kojarzony ze swastyką został wyprowadzony od rozciągniętej literki "N" oznaczającej Naród (Nation) oraz od rozciągnietej literki "S" oznaczającej Socjalizm, stając się symbolem narodowego socjalizmu. Swastyka jest też ideowo symbolem równości dla szarych i nieświadomych mas ludzkich, zgodnie ze swoją nacjonalistyczną zasadą: "Od wszystkich po równo - dla wszystkich po równo". Amerykańscy faszyści rozprzestrzenili swoją ideologię i symbolikę wszędzie gdzie się dało, po wszystkich krajach, które ją przyjęły. 

Adolf Hitler jak sam twierdził po raz pierwszy zobaczył salut nazistowski w 1921 roku na Ratskeller w Bremen. Zaadoptował go jako salut germański, odpowiedni dla narodowego socjalizmu niemieckiego. Sam Francis Bellamy ani jego starsi krewni nigdy nie wspominali, aby ten sposób pozdrawiania, oddawania czi fladze miał oparcie w kulturze Rzymskiej. Było to wyłącznie własne pozdrowienie narodowców, narodowych socjalistów amerykańskich, pozdrowienie stworzone na użytek zmilitaryzowania i narodowo- chrześcijańskiego wychowania dzieci i młodzieży oraz studentów. Symboliki i ideologii nazistowskiej używają członkowie amerykańskiego Ku-Klux-Klanu już od 1866 roku, a szczególnie od jego nurtu odnowionego i spopularyzowanego około 1915 roku w stanie Georgia w USA. Ruch chrześcijańskiego socjalizmu z jego tajną organizacją znaną jako KKK lub 3K w roku 1920 liczy około 15 % dorosłej populacji USA domagając się segregacji rasowej i oczyszczenia Ameryki z kolorowych. 

Na zdjęciach, tak historycznych jak i współczesnych widać salut nazistowski czyniony do symbolu złamanego krzyża, czyli do znaku ukośnej swastyki lub do płonącego chrześcijańskiego krzyża. Adepci KKK częściej określają swoje poglądy jako "Socjalizm Militarny", ale w kontekście wyznawanej wiary religijnej zawsze mówią o sobie jako o "Socjalistach Chrześcijańskich". Włącznie ze stronnikami Bellamy'ch są to ludzie opętani przez bigoterię, rasizm, seksizm, ciasnotę umysłową, obsesje przeciwko imigrantom oraz wyznaniom religijnym odmiennym niż ich własne, chrześcijańskie. Właśnie jedynie wpływy polityczne tej ciasnej umysłowo bigoterii powodują, że Polacy nie mają możliwości podróżowania do USA bez wizy, a w wielu stanach Murzyni nie mają prawa postoju, chyba, że na kilka minut na stacji benzynowej dla zatankowania paliwa. Restrykcyjne przepisy zabraniające całowania się parom na ulicach to też wpływy narodowców socjalistycznych, chrześcijańskich i militarnych zarazem. 

Nazista Franciszek Bellamy był kuzynem dla nazisty Edwarda Bellamy, który jest autorem książki "Looking Backward", międzynarodowego bestsellera znanego lepiej jako "Biblia Narodowego Socjalizmu". Edward Bellamy jest też autorem broszury "Religia Solidarności" i innych tekstów gloryfikujących ideały Narodowo- Chrześcijańskiego Socjalizmu. Warto tu odnotować fakt iż zarówno nazwa jak ideały Polskiej "Solidarności", inspirowane jak wiadomo przez ośrodki polityczne w USA, nawiązują jak najbardziej do nauk twórców amerykańskiego nazizmu i przez nazistowskie ugrupowania były inspirowane. Józef Stalin, Adolf Hitler i Mao Tse Tung mieli Biblię Bellamy'ego za podstawowy podręcznik rządzenia. Mając w pamięci do czego narodowy socjalizm doprowadził w Niemczech, Włoszech, Hiszpanii, Rosji czy Chinach, warto uodpornić się na demagogiczną i hipnotyczną propagandę polityczną wszelkiej maści prawicowych socjalistów narodowych, wierzących lub nie. A to w warunkach Polskich znaczy nie dać się nabierać oszołomom o ciasnych umysłach, rasistowskich poglądach, nienawiści do kolorowych i słowach "Bóg, Honor, Ojczyzna" na patologicznie zakłamanych ustach. 

 

Ku Klux Klan - Chrześcijański Nazizm

Ku Klux Klan, inaczej 3K lub KKK to organizacja rasistowska rasy białej w Stanach Zjednoczonych, częściowo zakonspirowana, walcząca o utrzymanie supremacji białych w USA i dążąca do ograniczenia praw afroamerykanów, Żydów, Indian i kolorowych katolików - mimo iż jego członkowie uważali się za stowarzyszenie chrześcijańskie zorganizowane na wzór tajnego stowarzyszenia. 3K to organizacja która od początku powstania ceremonii przysięgi na flagę adaptowała ją, a od 1922 roku jęła nawet wprowadzać siłą i zabijać osoby, które wobec nazi rytuału były bierne. KKK owstał w XIX wieku po wojnie secesyjnej, odrodził się w 1915 roku jako ruch masowy. Został zdelegalizowana z powodu dopuszczania się przemocy na tle rasowym i religijnym i był zwalczana przez Kongres USA i władze federalne. Nazwa pochodzi od kombinacji greckiego słowa "kyklos" (okrąg, koło) ze słowem klan. Według innej wersji jest to onomatopeja, oddająca dźwięk przeładowania broni palnej. Można mówić o co najmniej trzech falach Ku-Klux-Klanu, niezależnych i nie całkiem zachowujących ciągłość swojej historii, a dokładniej mających okresy ścisłego utajnienia. Zaraza bowiem atakuje falami, okresowo, co pewnien czas i takie też są nawroty faszyzmu czy nazizmu w jego skrajnym rasistowskim wydaniu. Najściślej mówiąc, KKK był organizacją białego chrześcijaństwa zwalczającego osoby odmienne rasowo oraz kośioły i duchownych którzy wspierali chrystianizowanie kolorowych.

Zwyczajowy "Salut" Amerykańskiego Ku-Klux-Klan do Chrześcijańskiego Krzyża - 30 lat przed Hitlerem...

Niektórzy uważają, że "antykatolickość" KKK była tylko kamuflażem, mającym ukryć prawdziwe źródła inspiracji tej nowej inkwizycji prowadące do Watykanu. Masowo palono kościoły baptystów, kolorowych katolików czy jehowych, którzy przyjmowali i chrzcili ludność kolorową nadając jej prawa ludzkie i obywatelskie oraz pomagając w jakikolwiek sposób. Biali katolicy nigdy nie ucierpieli z rąk KKK, o ile nie pomagali ludności kolorowej ani nie sprzeciwiali się akcjom KKK. Zabijane kolorowe kobiety i dzieci były zwykle przez morderców z KKK gwałcone zbiorowo przed zamordowaniem. W czasie zakazu działalności w USA, wielu aktywistów KKK wyemigrowało do takich państw jak RPA, aby budować tam represyjny i morderczy, rasistowski apartheid, którego nie udało się utrzymać w USA z powodu liberalizacji praw dla ludności kolorowej. Na rok 2006 szacowano liczbę członków KKK w USA na 3-8 tysięcy realnych aktywistów, jednak dane te wydają się zaniżone wobec luźnej aktualnie federacyjnej struktury wielu lokalnych grup KKK szacowanej na 179 znanych klubów i klanów. Większość klanów KKK używa symboliki powszechnie znanej jako nazistowska, chociaż oficjalnie nie przyznają się do nazizmu, ale występują jako Rycerze Białej Kamelii, Imperialne Klany Ameryki czy Rycerze Maryji. 

Ku Klux Klan, jest bardzo kontrowersyjną grupą białego chrześcijaństwa. Rozmowy o tym stowarzyszeniu terrorystycznym zawsze wywoływały sporo szumu. W roku 1925 KKK liczył około 5-6 mln członków. Dla jednych jest to bractwo propagujące terror, dla innych „opoka chrześcijańska". Ku Klux Klan jest jedną z niewielu grup terrorystycznych, które działały formalnie w państwie prawa, i której działalności nie negowali ludzie cywilizowani. Chociaż członkowie Ku Klux Klanu uważają się za stowarzyszenie chrześcijańskie, z chrześcijaństwem ewangelicznym Jezusa Chrystusa, żyda zresztą, w istocie niewiele mają wspólnego. Choć najintensywniejszą działalność Ku Klux Klan prowadził w latach dwudziestych minionego XX wieku, wciąż założenia tej klanowej grupy propagują faszyści różnych opcji na całym świecie, i nadal ona działa, jednak nie na tak wielką skalę jak dawniej. 

Grupa reaktywowała działalność w 1915 w Atlancie, za sprawą pastora metodysty Williama Josepha  Simmonsa. Należeli do niej biali cywile żądni sprawiedliwości, w tym Nathan Bed Forrest, uważany po dziś dzień za ojca nowego Ku Klux Klanu. Pierwsza nazwa grupy brzmiała „Białe Bractwo Kapturowe" i wyróżniała się metodycznym urządzaniem rzezi ludności kolorowej. Dzisiaj Ku Klux Klan działa jako podziemna organizacja. Klan, jako słowo dodane oznacza po prostu braterstwo, grupę, organizację. Podstawowym symbolem Klanu jest krzyż w kole. Krzyż jest symbolem chrześcijaństwa, koło już wspomniane wcześniej jest też aryjskim znakiem słońca i światła. Ognisty krzyż to dla członków Ku Klux Klanu oznaka oddania Bogu. Zwolennicy Ku-Klux-Klanu w latch 20-tych XX wieku kontrolowali nawet władze stanowe, wprowadzili prohibicję w niektórych stanach i wpływali na zmniejszenie imigracji. 

„Z własnej nieprzymuszonej woli i przykładu ja (imiona i nazwisko) przysięgam na wszystko co posiadam duchowego, że nigdy nikomu nawet pod groźbą tortur nie wyjawię sekretów, znaków, haseł i ceremonii stosowanych przez KU-KLUX-KLAN, tym samym staję się członkiem klanu i będę podlegał jego rozkazom." - tak brzmi pełen tekst przysięgi, jaką składa przyszły członek Ku Klux Klanu. Ceremonie KKK zawierają rytuały i gesty znane także jako pozdrowienie flagi USA z prac Franciszka Bellamy. 

 

Oto dziesięć przykazań, będących kodeksem postępowania dla każdego członka KKK: 

1. Miłość do ludzi dobrych i złych z wyjątkiem wrogów wiary. 

2. Miłować Boga nad życie / Bóg jest moją siłą. 

3. Nie szczycić się zwycięstwem. 

4. Nie przyjmować znaków bestii na ciało i dusze. 

5. Żyć dla Boga i tylko dla Boga. 

6. Przestrzegać przykazań Bożych. 

7. Jeden dobry uczynek dziennie dla zbawienia duszy. 

8. Odwaga, Honor, jeden z ważnych celów. 

9. Nie brać rad ze świata duchów (spirytyzm). 

10. Nie należy postępować wbrew woli Boga. 

 

Prawdziwe założenia Ku Klux Klanu mówią o ochronie i zbawieniu tylko dla białej rasy i niechęci do Murzynów, Indian, Latynosów, a także Żydów. Według KKK kolorowi i Żydzi są zagrożeniem dla czystej, nieskalanej białej rasy i całego świata. Można odnieść wrażenie, że przekonania religijne i cała ceremonialna otoczka KKK powstała tylko dla kamuflażu. Ku Klux Klan jest ugrupowaniem terrorystycznym, gdyż jego członkowie dopuścili się, nie zliczonej do końca ilości mordów w imię głoszonych idei, jako rodzaj nowej rasistowskiej inkwizycji. Nikt nie jest w stanie stwierdzić, ilu czarnych mężczyzn zostało zamordowanych, pobitych lub zlinczowanych, ile kobiet i dziewczynek zgwałconych i zamordowanych w najpotworniejszy sposób jaki można sobie wyobrazić. Założenia organizacji były wzniosłe i znaczące, co powodowało przypływ chętnych białych, protestanckich Amerykanów w szeregi Klanu, zwłaszcza tych z wyższych warstw społecznych tj. lekarzy, finansistów, duchownych, prawników etc. 

Statutowo Klan obwieścił się obrońcą kobiet, miała być to obrona głównie przed gwałtem z rąk nieokrzesanych Murzynów, gdyż obrona moralności była drugim z postulatów bractwa. Jeśli natomiast moralność, to w duchu protestanckim, toteż po rozwiązaniu Klanu i ponownym jego założeniu w latach I Wojny Światowej, agresja skierowana była także przeciwko katolickim imigrantom z Europy (Włochom, Polakom, Irlandczykom) w obawie przed krzewieniem wiary katolickiej wpuszcającej kolorowych do kościołów. Klan postulował też patriotyzm i wartości chrześcijańskie. Pozdrowienie członków Klanu było podobne do gestu zwanego dziś hitlerowskim, był to gest uniesionej w górę ręki, co podkreślają współcześni członkowie KKK, a co zresztą widać na historycznych zdjęciach. Głównym znanym publicznie rytuałem był płonący krzyż, który miał symbolizować chrześcijańskie wartości i był rozpalany przy każdej reaktywacji Ku-Klux-Klanu w ściśle określonym miejscu, głównie na wzgórzach. Krzyże palone były również przed domami represjonowanych przez Klan, jako ostrzeżenie wzmagające ich trwogę. 

Godło: Krzyż KKK

 

Ku Klux Klan - Po Wojnie Secesyjnej 

Ku Klux Klan to organizacja, która powstała wkrótce po zakończeniu wojny secesyjnej, a pierwsza grupa KKK zawiązała się w maju 1866 roku, w mieście Pulaski, w stanie Tennessee, a w kwietniu 1867 roku lokalne organizacje zorganizowano na szczeblu centralnym w Nashville. Jej założycielami było 6 weteranów armii Południa - kpt. J. Lester, mjr J.R. Crow, J. Kennedy, C. Jones, R. Reed i F. Mc Cord. Początkowo oficjalnie niosła pomoc wdowom i sierotom po zabitych żołnierzach Konfederacji, a tajnie służyła do kontynuacji wojny w sposób terrorystyczny. Jej członkowie zakładali białe ubrania, symbolizujące dusze poległych Konfederatów, choć według innych szata i kaptur mają nawiązywać do strojów wykorzystywanych w trakcie hiszpańskich Pastas i procesji. Od samego początku Ku-Klux-Klan przybrał charakter organizacji klanowej, a zadecydowało o tym pochodzenie narodowe kilku jego założycieli; co najmniej dwóch wywodziło się z tradycji chrześcijaństwa irlandzkiego (byli Iroszkotami), w której były praktykowane struktury klanowe. Rozwój Ku-Klux-Klanu ułatwiło upodobanie Amerykanów do tajnych organizacji, fascynacja masonerią i wiara we własne posłannictwo dziejowe.

Z czasem KKK przekształcił się w organizację rasistowską, głoszącą wyższość białego człowieka, zwłaszcza anglojęzycznego białego protestanta i katolika. Metodami terrorystycznymi zwalczał równouprawnienie Murzynów, a także przychylnych im białych ludzi. W styczniu 1877 roku został formalnie rozwiązany przez jego przywódcę, gen. konfederatów Nathana Bedforda Forresta. Część organizacji lokalnych działała jednak nielegalnie nadal, niektóre przez wiele lat. Liczebność Ku-Klux-Klanu w 1869 roku oceniano na 550 tysięcy członków, a w 1861 na Południu USA mieszkało łącznie 15 mln ludzi stąd była to organizacja masowa. 

 

KKK lata 1915-1945 

Ku Klux Klan odrodził się po raz wtóry w 1915 roku w Atlancie (stan Georgia). Założył go niejako na nowo wędrowny kramarz, kaznodzieja i metodystyczny fanatyk William Joseph Simmons. Hasłami były: "hegemonia białych", "prawdziwy patriotyzm", "czysty amerykanizm". Jego siłą i głównym napędem była nostalgia za "południowym" trybem życia, a wreszcie reakcja na rosnącą falę imigracji oraz nietolerancja religijna w stosunku do Żydów, kolorowych katolików (Murzynów i Meksykanów) i innych. Nowy klan przyjął ceremoniały i tytuły pierwszego: terytorium Stanów było Niewidzialnym Cesarstwem Ku Klux Klanu, z Wielkim Magiem czy Czarownikiem (Wizard) na czele. Każdy stan był królestwem z Wielkim Tytanem na czele. Dalej szli Wielcy Olbrzymi, Wielcy Cyklopi. Wiele tak zwanej fantastyki nawiązuje do klanowego języka stopni i tytułów KKK. 

Drugi Ku Klux Klan już w latach 20-tych XX wieku osiągnął liczbę 4-5 mln członków, organizował marsze, jego członkowie przebierali się w białe, charakterystyczne stroje i palili krzyże, dopuszczając się licznych aktów gwałtu, jak za dawnych czasów rozpraw z Murzynami. Mordowano szczególnie kapłanów małych i reformatorskich grup religijnych. Aż do roku 1927 Ku Klux Klan był w życiu Stanów realną siłą militarno- polityczną, z którą musiał się liczyć nawet rząd, policja i wojsko. Jednakże gorszące niesnaski wewnętrzne, korupcja i przemoc spowodowały szybki moralny upadek tego chrześcijańsko-nazistowskiego ruchu. "Świątynia" Ku Klux Klanu w Fort Worth została przez przeciwników organizacji wysadzona w powietrze. Wielki Wizard (Magik) Clarke, który już od roku 1929 cierpiał na megalomanię bo uważał się za wcielenie Juliusza Cezara i Nowego Mesjasza, popadł w obłęd, który sprawił, że w roku 1932 został zamknięty w nowojorskim szpitalu dla obłąkanych. 

W latach 30-tych XX wieku liczba członków klanu spadła, a w 1944 roku został on czasowo rozwiązany bo się faszyzm ludziom przejadł. W 1945 roku wznowił działalność w stanie Georgia serią linczów, morderstw i podpaleń, tym razem nie wytworzył zwartej struktury, lecz działał w formie luźno powiązanych grupek i frakcji. Zdelegalizowany przez władze federalne w 1958 roku odrodził się nielegalnie w latach sześćdziesiątych XX wieku, w reakcji na wdrażanie w życie Ustawy o Prawach Obywatelskich (Civil Rights Act). Biały Klan nigdy jednak nie odzyskał swej siły, obecnie składa się z kilku faszyzujących odłamów i nie liczy prawdopodobnie więcej niż kilka tysięcy realnych ale wciąż groźnych członków. KKK złączył się później z innymi, mniejszymi organizacjami rasistowskimi, tworząc faszystowskie Zjednoczone Klany Ameryki, którymi dowodził William Simmons. Głównymi wrogami Klanu byli między innymi Martin Luther King, ówczesny prezydent Stanów Zjednoczonych Lyndon B. Johnson i wszyscy inni, którzy nie zgadzali się z przestępczymi i rasistowskimi "zasadami" ruchu. Popierali jednak politykę osób zgadzających się z nimi (np. George Wallace). 

Za najbardziej niesławne lokalnie grupy KKK uważa się Białych Rycerzy z Missisipi i grupę Klanu z miasteczka Birmingham, nazywane Bombingham od serii terrorystycznych zamachów bombowych. Osoby popierające Ku Klux Klan wystawiały liczne "parady" na ulicach swoich miast z propagandowymi transparentami takimi jak np. "KKKK" (Knights of Ku Klux Klan - Rycerze Ku Klux Klanu), czy karykaturalnym wizerunkiem Martina Luthera Kinga z obraźliwymi tekstami. FBI utrzymywało swoich szpiegów pośród członków KKK, co w dużej mierze pomagało w rozprawianiu sie ze złoczyńcami. Wielu z nich brało udział w przestępczych skokach. Osoby należące do Ku Klux Klanu posługiwały się najczęściej sznurem i bronią palną, zazwyczaj pistoletami. Zdarzały się przypadki powieszenia, pobicia, postrzelenia, zastrzelenia, itp. Ku Klux Klan wolał raczej zabijać swoich przeciwników innego wyznania i koloru skóry, niż prowadzić segregację rasową. Jawnie prawie mordowano liderów kolorowych społeczności, prowadzono ludobójstwo na Indianach i Murzynach oraz na białych, którzy w jakikolwiek sposób popierali prawa kolorowych do bycia ludźmi. Kiedyś, mniej lub bardziej jawnie, do szeregów KKK przynależało wielu wpływowych polityków amerykańskich w tym niektórzy nawet w czasie piastowania wysokich funkcji publicznych, m.in

 * James Eli Watson (republikanin z Indiany), lider większości Senatu w latach 1925-1933, 

 * Bibb Graves (demokrata), gubernator Alabamy, 

 * Hugo Black (demokrata), senator z Alabamy i długoletni (1937-1971) sędzia Sądu Najwyższego, 

 * Edward D. White (republikanin), prezes Sądu Najwyższego w latach 1910-1921, 

 * Ed Jackson (republikanin), gubernator Indiany w latach 1925-1929, 

 * Arthur Raymond Robinson (republikanin), senator z Indiany w latach 1925-1935, 

 * Clifford Walker (demokrata), gubernator, pózniej senator Georgii w latach 1923-1927, 

 * Clarence Morley (republikanin), gubernator Kolorado w latach 1925-1927, 

 * Rice W. Means (republikanin), senator z Kolorado w latach 1924-1927, 

 * Robert Byrd (demokrata), senator z Wirginii Zachodniej od 1959, 

W połowie lat 70-tych XX wieku na bazie KKK powstał nowy prawicowo- radykalny, mało zorganizowany ruch masowy o nazwie Christian Patriots. Chrześcijańscy Patrioci są przeciwni rządowi federalnemu, poborcom podatkowym, bankowi centralnemu i integracji narodowościowej (rasowej). Argumentując to odwołują się do Biblii i Konstytucji USA. Ruch ten składa się z ogromnej liczby małych grupek i pojedynczych osób ich liczbę szacuje się na wiele milionów. Z reguły Chrześcijańscy Patrioci określają rząd federalny mianem ZOG - Syjonistycznego Rządu Okupacyjnego. Głoszą ideę oderwania północnych stanów od federacji i utworzenia na ich terenach republiki białych. Chrześcijańscy Patrioci to nowa i inaczej zorganizowana masowa struktura KKK, kierowana przez jej aktyw. Przemoc skierowana jest w ekologów, Afroamerykanów, homoseksualistów i lesbijki oraz w lekarzy przeprowadzających aborcje. Prawicowi radykałowie z KKK wypowiedzieli zatem terrorystyczną wojnę całemu demokratycznemu społeczeństwu. KKK rozwinęła się także w tak zwane Milicje Obywatelskie, które są radykalnymi, prawicowymi i masowymi potomkami KKK dla realizacji celów wytyczonych przez Klan. 

Grupy wchodzące w skład prawicowych, nazistowskich Milicji najczęściej podzielone są na okręgi, działają też na poziomie federalnym. Nazywają się: Michigan Militia, Militia of Montana, Arizona Patriots, Texas Light Infantery, Constitutional Defense Militia (New Hempshire) lub Citizens for the Reinstatment of Constitutional Goverment (Północna Karolina). Liczba ich członków waha się od kilkudziesięciu do kilku tysięcy aktywistów, lecz na poziomie federalnym wynosi według niektórych danych nawet 200-300 tysięcy na rok 2006. Prawie we wszystkich stanach działają tego typu organizacje, a centrum ruchu znajduje się w Górach Skalistych. Oficjalnie akcentują swój sprzeciw wobec wszelkich prób kontrolowania posiadania broni. Po raz pierwszy od rozkwitu Ku-Klux-Klanu w latach 20-tych XX wieku udało się ruchowi prawicowo- radykalnemu, poprzez współpracę z milicjami, stworzyć uzbrojony ruch masowy oparty na tradycjach KKK i Bellamy. W pierwszych latach XXI wieku doszło do wzmocnienia politycznego skrajnej prawicy w USA. Istnienie silnie uzbrojonych organizacji skrajnej prawicy stanowi poważne zagrożenie dla wolności demokratycznych w USA. 

 

GRYPSOWANIE w KKK

Członkowie Ku-Klux-Klanu stworzyli sekretny język klanquaqe, dzięki któremu mogli porozumiewać się między sobą, chroniąc się przed osobami z zewnątrz. Hasło pytające czy jest się członkiem bractwa brzmiało "ayak" (Are you a Klansman?) co można tłumaczyć jako "Jesteś człowiekiem Klanu? , a odpowiedź twierdząca "akia" (A Klansman I am.) "Ja jestem człowiekiem Klanu". Istnieje dużo słów grypsu w KKK, które zaczynają się na "KL" jak: Klonvocation - zgromadzenie, Kloran: księga rytuału, Kloreroe: delegat klanu, etc. 

Ave Caesar! Morituri te salutantWitaj Cezarze, pozdrawiają cię idący na śmierć! To pozdrowienie gladiatorów wychodzących na arenę; tymi słowami pozdrawiali cesarza Klaudiusza marynarze, którym kazał odegrać bitwę morską; z Divus Claudius V,21,6 Swetoniusza. W Quo vadis Sienkiewicza. 

Ulubiona powieść Adolfa Hitlera: Karola Maya "Ku-Klux-Klan"

 

Bibliografia:

 * Ku Klux Klan w USA 1915-1944, Krzysztof Kasiński, Szczecin: Wydawnictwo MyBook, 2007.

 * Ku Klux Klan, Jerzy Sobieraj, Warszawa: Dom Wydawniczy Bellona, 2004. 

 

Autorstwo, opracowanie i redakcja artykułu: © by Athenor


Licznik odwiedzin: 8836091 Ostatnia aktualizacja strony: 2021-09-18 12:42:20