Stowarzyszenie Macierz

Stowarzyszenie MACIERZ powstało jako organizacja zajmująca się ochroną Praw Człowieka, ekologią, promocją zdrowego odżywiania i funkcjonowania, działalnością charytatywną w różnych dziedzinach życia.

Ilość wejść: 20075


KINEZJOLOGIA Edukacyjna - Metoda Dennison, a Postęp Oświaty i Wychowania

Naukowa Metoda Dennison czyli Kinezjologia Edukacyjna (Edu-K) to powstała w latach 1976-1980 metoda terapii i twórczej pracy z dziećmi oparta na znajomości wpływu wzorców ruchu na obszary mózgu odpowiedzialne za pamięć i zdolność uczenia się. Metoda stosowana zarówno w pedagogice specjalnej (dysleksja, dysgrafia, ADHD etc.) jak i w pracy z dziećmi wybitnie zdolnymi dla wspomagania geniuszu. Opiera się w praktyce na seriach ćwiczeń ruchowych, które działają pobudzająco na mózg i system nerwowy. Znana także jako Gimnastyka Mózgu (The Brain Gym®). Opracowana eksperymentalnie przez Paul'a Dennison i jego żonę Gail. Zasady treningu przypominają metody stosowane w rehabilitacji ruchowej i rekonwalescensji przywracającej funkcje życiowe, ruchowe i sprawności umysłowe. 
 
"Każdy moment w życiu zawiera w sobie jakąś okazję. Umiejętnością jest ją dostrzec." - Galileusz
"Każdy człowiek tworzy swoją własną rzeczywistość i musi przyjąć całkowitą odpowiedzialność za swoje własne życie." - P. Dennison
"Procesy myślenia i uczenia się odbywają się nie tylko w głowie." - C. Hannafort

 

Czym Jest Edu-K

Paul Dennison - Twórca KInezjologiiW ponad 80 krajach Kinezjologia Edukacyjna jest uznawana za metodę wspierającą m.in. proces uczenia się, wzrost inteligencji, pamięć. W 1994 roku Narodowa Fundacja Uczenia w USA zatwierdziła program Kinezjologii Edukacyjnej jako jedną z czołowych technologii dla „uczącego się społeczeństwa XXI wieku”. Kinezjologia Edukacyjna została również zatwierdzona przez Międzynarodową Fundację Kinezjologii Edukacyjnej (USA), oraz Międzynarodowy College Kinezjologii ze Szwajcarii. Metoda jest na tyle dobra i skuteczna, że wdrażają ją w swych systemach edukacjnych nawet najbardziej zaawansowane technologicznie państwa jak Japonia, gdzie uważana jest za cud nauki umożliwiający wspieranie geniuszu u dzieci wybitnie zdolnych i utalentowanych, a nie tylko za metodę terapii dla dzieci mających problemy z nauką. 
Metody kinezjologii edukacyjnej są bardzo skuteczne w pracy z dziećmi:
 * dyslektycznymi,
 * mającymi trudności w nauce,
 * dziećmi nadpobudliwymi psychoruchowo (ADHD),
 * dziećmi z zaburzeniami zachowania.

Kinezjologia (gr. kinesis - poruszać się i logos - uczyć się) jest gałęzią nauki zajmującą się ruchem. Kinezjologia jest nowoczesną nauką interdyscyplinarną, korzysta z takich dziedzin jak: biologia, chemia, historia, fizyka, biofizyka, psychologia i socjologia. Główne cele kinezjologii to:
 * zrozumienie psychologicznych i fizjologicznych reakcji ludzkiego organizmu na krótkotrwały i bardzo intensywny wysiłek fizyczny;
 * poznanie różnych form adaptacji organizmu ludzkiego na chroniczną lub długotrwałą aktywność fizyczna;
 * zrozumienie mechaniki ruchu i opisanie jej cech;
 * badanie procesów kontrolujących ruch i czynników wpływających na nabywanie zdolności motorycznych;
 * wyjaśnienie psychologicznych efektów fizycznej aktywności na ludzkie zachowanie;
 
Gail i Paul Dennison
Gail i Paul Dennison - Twórcy KinezjologiiKinezjologia Edukacyjna, której twórcą jest dr Paul Dennison i jego żona Gail Dennison, jest metodą wspierania naturalnego rozwoju człowieka, bez względu na jego wiek, poprzez różne specjalistyczne ćwiczenia ruchowe. Dr Paul Dennison na bazie różnych dziedzin nauki, między innymi kinezjologii stosowanej i behawioralnej, psychologii, pedagogiki, Programowania Neurolingwistycznego (NLP), akupunktury, optometrii, anatomii, fizjologii, neurologii stworzył metodę gruntownie wspierającą proces uczenia. W 1976 roku dr Dennison zaczął bliżej współpracować z kinezjologiem sportowym Budem Gibbsem oraz z Richardem Tylerem, który wprowadził go w tzw. Kinezjologię Stosowaną i testy mięśniowe. W 1979 roku dr Dennison przeszedł kurs stosowanej w szpitalach przez amerykańskie pielegniarki terapii Dotyku dla Zdrowia, aby kontynuować swoje studia nad Kinezjologią Stosowaną. Jego pierwsza książka "Switching On" została opublikowana w 1980 roku. W 1981 roku przeprowadził pierwsze warsztaty Kinezjologii Edukacyjnej, będące zwiastunem przyszłego kursu Gimnastyki Mózgu

Kinezjologia Edukacyjna zwana także metodą Dennisona, w języku angielskim Educational Kinesiology - w skrócie Edu-K, której częścią jest Gimnastyka Mózu®, jest metodą rozwojowej, wychowawczej i terapeutycznej pracy z ciałem i umysłem. Kinezjologia Edukacyjna uczy i pokazuje w praktyce możliwości wykorzystania naturalnego ruchu fizycznego do organizowania pracy mózgu i ciała w celu samostrukturalizującego uczenia się (doświadczenia) i twórczej samoregulacji jednostki. Praktyczna prostota tej metody i jej skuteczność są uderzające, stąd początkowy dystans niektórych lekarzy i pedagogów, którzy powątpiewali w te rewelacje, ale musieli się widząc dobre rezultaty zreedukowac widząc efekty. 

Metoda  Edu-K ma już ponad 30 lat a jej główny twórca - dr  Paul Dennison jest wybitnym praktykiem - jego odkrycia opierają się na zrozumieniu współzależności rozwoju fizycznego, opanowywania języka i osiągnięć intelektualnych. Przez dziewiętnaście lat pomagał dzieciom i dorosłym w w Centrum Uczenia się (Yalley Remedial Group Leaming Center) w Kalifornii. Otrzymał doktorat z wyróżnieniem na Uniwersytecie Kalifornijskim, jego metoda zyskała uznanie w USA i na świecie. Jest założycielem Fundacji Kinezjologii Edukacyjnej. Jeden z głównych ośrodków metody - MIĘDZYNARODOWY INSTYTUT NEUROKINEZJOLOGII™ - Rozwoju Ruchowego i Integracji Odruchów ma swoją reprezentację w Polsce, a Polskie Stowarzyszenie Kinezjologów zrzesza wielu dyplomowanych instruktorów. Centrum Pomocy Psychologiczno- Pedagogicznej MEN włączyło Kinezjologię Edukacyjną do programu szkolenia przeznaczonego dla psychologów, pedagogów, nauczycieli i rodziców w Polsce.

Kinezjologia Edukacyjna wykorzystuje proste ćwiczenia fizyczne opracowane w taki sposób aby zintegrować pracę ciała i umysłu. Gdy mózg jest w stanie równowagi, ożywają naturalne mechanizmy, przywracające harmonię funkcjonowania. Ćwiczenia Gimanastyki Mózgu® są wstępem do Kinezjologi Edukacyjnej. Składaja się one z ruchów, które wykonują dzieci w pierwszych latach życia niezbędnych dla rozwoju koordynacji oczu, uszu, rąk i całego ciała. Kinezjologia Edukacyjna jest psychosomatyczną rehabilitacją porzez aktywowanie wzorców ruchowych. Wiele ćwiczeń pierwotnie słuzyło do badania odruchów neurologicznych, ale wykonywane dłużej jak się okazuje przynoszą też terapeutyczne rezultaty w systemie nerwowym. Jak wiadomo z teorii sportu, dobrze zorganizowana gimnastyka oddziałuje też na umysł, nie tylko na ciało. Stara zasada w zdrowym ciele zdrowy duch sprawdza się w naukowym wydaniu psychogimnastyki na podstawie wiedzy neurofizjologicznej. Dzięki ćwiczeniom Gimnastyki Mózgu® wszystkie części mózgu włączają się i mogą ze sobą współpracować. Stara prawda, że sensowna gimnastyka wspomaga rozwój psychofizyczny dziecka znajduje swoje potwierdzenie w naukowo potwierdzonych efektach stosowania kinezjologii edukacyjnej. 

Nazwa omawianej metody - "kinezjologia" wywodzi się od greckiego rdzenia "kinesis" oznaczającego ruch. Kinezjologia zajmuje się badaniem ruchu ciała ludzkiego, szczególnie w zakresie jego wpływu na fizjologię i system nerwowy. Pedagogiczna kinezjologia jest systemem umożliwiającym uczniom w dowolnym wieku rozwinięcie ich potencjalnych możliwości zablokowanych w ciele. Stosowne ćwiczenia opracował Paul Dennison na podstawie doświadczeń, które zdobył w walce z własną dysleksją i wadą wzroku, w pracy z dziećmi oraz w pracy z ludźmi, którzy doznali uszkodzeń mózgu w różnych wypadkach. Dr Paul Dennison odkrył proste ruchy, które mają bezpośrednio wpływ na stymulację mózgu.

Kinezjologia edukacyjna jest zatem bardzo nowoczesnym, naukowym i sprawdzonym już w praktyce systemem rehabilitacji ruchowej przeznaczonym także dla wspomagania funkcji pamięci i sprawności umysłowych. Współczesne warunki uczenia się powodują, że prawidłowy rozwój dzieci juz 5-6 letnich zostaje zaburzony. We współczesnej szkole wymaga się od dziecka ogromnej pracy umysłowej, wysokiego poziomu wewnętrznej samokontroli, aby osiągnąć określone umiejętności szkolne przy minimalnym wykorzystaniu ruchu. Powoduje to frustracje, lęk i strach, czy poradzi ono sobie z nauką, blokuje radość ze zdobywania nowej wiedzy, hamuje rozwój, spontaniczność i twórcze myślenie. W sytuacji stresu ciało napina się, powoduje to włączenie odruchów "ochronnych". W takiej sytuacji aktywizowane są przede wszystkim tylne partie mózgu, w których włączają się mechanizmy przetrwania. Blokowany jest przepływ informacji do przednich partii mózgu, w których mogą być one przetwarzane w przyczynowo-warunkujących obszarach mózgu. Stres, włączony "odruch ochronny", powoduje zawężenie pola uwagi, a więc w konsekwencji ograniczenie możliwości poznawczych. Wiele z tych zachowań automatycznie przenosimy w dorosłość. Gimnastyka Mózgu® jest jednym ze sposobów na obniżenie poziomu stresu w procesie uczenia się. Ćwiczenia podzielone są na grupy:

1. Ćwiczenia na przekroczenie lini środkowej - przygotowują do bilateralnej pracy w bliskiej odległości (pisanie, czytanie i inne umiejętności wymagające sprawności małej motoryki), oraz do aktywności wymagającej koordynacji ruchowej w sporcie (duża motoryka). Podnoszą koordynację prawa-lewa, góra-dół w obu tych aspektach,

2. Ćwiczenia wydłużające - pomagają rozluźnić napięcia, które gromadzą się w mięśniach i ścięgnach, które skróciły się przez odruch pnia mózgu gdy znajdował się w nowej nieznanej sytuacji, pomagają osiągnąć poczucie zaangażowanej gotowości poprzez uwolnienie od napięć,

3. Ćwiczenia energetyzujące i pogłębiające postawę - pomagają odtworzyć połączenia nerwowe między ciałem a mózgiem ułatwiając przepływ energii elektromagnetycznej przez ciało, podtrzymują poczucie kierunku, stronności, ześrodkowania i skupienia, aktywizują korę nową kierując energię elektryczną do ośrodków logicznych.


Metoda Dennison to Kinezjologia

Paul E. Dennison - dr filozofii, całe swoje zawodowe życie poświęcił pracy pedagogicznej oraz pionierskim badaniom nad pracą mózgu. Jest twórcą Kinezjologii Edukacyjnej oraz procedur Gimnastyki Mózgu®. Metodę swą oparł na badaniach z zakresu psychologii rozwojowej i eksperymentalnej Uniwersytetu Południowej Kalifornii, gdzie uzyskał doktorat w dziedzinie pedagogiki za badania nad wczesnymi osiągnięciami w czytaniu a ich związkiem z myśleniem. Dr Dennison przez wiele lat był dyrektorem Valley Remedial Group Center w Kalifornii gdzie pomagał dzieciom i dorosłym przezwyciężać ich problemy w uczeniu się opierając się na opracowanej przez siebie i swoją żonę Gail metodzie.

Kinezjologia Edukacyjna została uznana w USA oraz innych 80 krajach za jedną z czołowych metod wspierających uczenie się. Obecnie na świecie istnieje wiele uczelni kinezjologicznych np. w Szwajcarii, Austrii, Japonii, Francji czy USA. Kinezjologia Edukacyjna wykorzystuje proste do wykonania przez osoby w każdym wieku, ćwiczenia Gimnastyki Mózgu®, które aktywizują wszystkie części mózgu aby najefektywniej opanować wybraną umiejętność. Aby to było możliwe trzeba w proces uczenia się zaangażować całe ciało a to właśnie umożliwia wykonywanie ćwiczeń GM®. Badania dowodzą, że ludzie z trudnościami w nauce mają tendencje do korzystania z zasobów jednej półkuli mózgowej, ćwiczenia proponowane przez Kinezjologię Edukacyjną skutecznie pomagają dotrzeć do całego arsenału swoich możliwości.

Udział w zajęciach tej metody daje możliwości łatwiejszego uczenia się przez:
    - wzrost rozumienia,
    - poprawienie zdolności organizacyjnych,
    - usprawniają percepcję wzrokowo ruchową i słuchowo ruchową,
    - poprawienie pamięci długo i krótkoterminowej,
    - wzmocnienie koordynacji i współpracy półkul mózgowych,
    - ułatwiają rozwój abstrakcyjnego myślenia,
    - wspomagają pozytywne nastawienie i równowagę emocjonalną.

Poznane techniki można wykorzystać zawsze gdy zaistnieje potrzeba szybkiego i łatwego skorzystania z posiadanych umiejętności. Uczestnicy zajęć mogą efektywnie wspierać procesy poznawcze, komunikatywność, rozumienie a to podniesie ich pewność siebie i samoocenę co z kolei zachęci do podejmowania nowych zadań i kreowania pozytywnych zmian. Dzięki metodą radzenia sobie ze stresem, którym również dysponuje Kinezjologia Edukacyjna, uczenie się jest bardziej efektywne i daje więcej satysfakcji, otwierają się też nowe wcześniej nie zauważalne możliwości.

Nasze ciało przez całe życie bierze czynny udział w procesach aktywności intelektualnej. Zmysły nieustannie dostarczają mózgowi informacji dzięki którym rozwija się i tworzy dla ciała nowe możliwości. Coraz bardziej skomplikowany ruch świadczy o większej "wiedzy" i zwiększa nasze możliwości. Ruch inicjuje i wspiera proces uczenia. Kinezjologia Edukacyjna wykorzystuje naturalną potrzebę ruchu, aby usprawnić proces uczenia się. Ćwiczenia, które proponuje Kinezjologia Edukacyjna, nazwane Gimnastyką Mózgu®, można wykonywać niezależnie od wieku i sprawności fizycznej. Przez całe życie stykamy się z nowymi sytuacjami, podejmujemy nowe wyzwania, stawiamy sobie nowe cele, wymagania i właśnie Gimnastyka Mózgu® uczy jak łatwiej sprostać tym wymaganiom jak spełniać własne marzenia i urzeczywitniać cele.

Każdy człowiek ma potencjalne możliwości zdobycia nowych umiejętności. Na jego drodze życiowej pojawiają się jednak przeszkody (stres, brak motywacji, profil uczenia się itd.), które utrudniają mu ich osiągnięcie. Dzięki szybkim, zabawnym i energetyzującym ćwiczeniom proponowanym przez Paula Dennisona w Gimnastyce Mózgu® można efektywnie przygotować się do szybkiego łatwego uczenia się. Jest to metoda, która poprawia efektywność uczenia poprzez wzrost koncentracji, podniesienie motywacji, poprawienie koordynacji ruchowej, usprawnienie wzroku (rozszerzenie polawidzenia i poprawę ruchomości oczu). 

Celem metod Kinezjologicznych jest:
    - aktywizacja mechanizmów naturalnego rozwoju
    - wykorzystanie naturalnych możliwości uczenia się (naturalnych koordynacji i nawyków)
    - integracja funkcji półkul mózgowych
    - integracja funkcji poziomów rozwoju mózgu
    - rozwój ruchowy, emocjonalny i intelektualny

Kinezjologia Edukacyjna skierowana jest do:
1) dzieci
    - z deficytami uwagi (lęk, agresja)
    - ze specyficznymi trudnościami w nauce (dysleksja, dysgrafia itp.)
    - o specyficznych potrzebach edukacyjnych (upośledzenie umysłowe, autyzm, zespół Downa)
    - z mózgowym porażeniem dziecięcym
    - z zaburzeniami sfery motywacyjnej
2) młodzieży i dorosłych
    - z trudnościami w podejmowaniu decyzji oraz określaniu celów życiowych,
    - poprawa funkcjonowania umysłu (pamięć, koncentracja),
    - terapia stresu (egzaminy, klasówki, rozmowy kwalifikacyjne),
    - poprawa koordynacji i percepcji otoczenia (egzaminy wymagające sprawności postrzegania i koordynacji np.: na prawo jazdy)

Zajęcia Kinezjologiczne mogą odbywać się:
    - w sesjach indywidualnych
    - w pracy grupowej (poradnie, szkoły, przedszkola)


O Badaniu Profilu Dominacji Mózgu

Każdy człowiek uczy się w specyficzny dla siebie sposób, jest wyposażony w typowy dla siebie profil funkcjonowania mózgu. Znając go możemy zrozumieć i pomóc dzieciom i dorosłym w radzeniu sobie ze stresem oraz ze zdobywaniem nowych informacji. Według Kinezjologii Edukacyjnej nie ma ludzi niezdolnych, są tylko tacy, którym trzeba stworzyć odpowiednie warunki do lepszego rozwoju.

Często zdarza się, że dzieci mające problem z nauką są bardzo inteligentne lecz nie mają dostępu do wszystkich swoich możliwości, gdyż bodźce z dominującej ręki, ucha, oka bądź nogi wędrują do wyłączonej półkuli mózgowej. W sumie istnieją 32 znane dotąd profile dominacji, wiedza o nich pozwala przewidzieć, u kogo pojawiają się problemy z pewnymi typami zadań i przetwarzaniem informacji.

Mózg aby działać potrzebuje bodźców, dostarczają ich zmysły, jest to ich wkład w zdobywanie wiedzy o świecie. Nie wszystkich zmysłów osoba używa w tym samym stopniu, jedne są dla człowieka ważniejsze inne mniej ważne, jest to związane ze stylem uczenia się. Większość woli posługiwać się bardziej prawą mniejszość lewą ręką, takiego wyboru dokonuje się także dla oczu i uszu. Tendencja ta nazywa się lateralnością, o tym wie każdy neurofizjolog.

Mózg ludzki składa się z dwóch półkul, które połączone są ze sobą ciałem modzelowatym, które pozwala na szybki dostęp do nich. Półkula lewa umożliwia dostrzeganie szczegółów, w niej odbywają się procesy językowe, planowanie, analiza, logika, poczucie czasu, myślenie przyczynowe. Półkula prawa, to ta w której zachodzą procesy dotyczące wyobrażeń, emocji, spontaniczności, intuicji, wrażeń.

W ramach koncepcji dr Paula Dennisona tak długo nie osiągniemy sukcesu w uczeniu się dopóki nie będzie funkcjonowało połączenie "ciało-intelekt", myśl nie będzie gotowa przejść w działanie. Stan taki nazywany jest w Kinezjologii Edukacyjnej stanem "niskiego biegu", informacje przyjmowane są jednostronnie - na poziomie pracy jednej półkuli.

Ograniczenia jednostronnego uczenia się blokują dostęp do bilateralnych funkcji mózgu, zmniejszają kreatywność. Kinezjologia Edukacyjna, a w niej Gimnastyka Mózgu®, pozwala na "włączenie" bilateralnych funkcji ciała (obydwoje oczu, uszu, półkule mózgowe) abyśmy mogli doświadczyć uczenia się w pełnym zakresie naszych możliwości. Wykorzystujemy w tym celu proces pięciu kroków łatwego uczenia się zwany równoważeniem lateralnym.


Analiza i Integracja Odruchów

Po urodzeniu dziecko wkracza w nieprzyjazny świat, w którym pierwszy raz nie są zaspakajane jego podstawowe potrzeby w sposób ciągły. Samodzielnie musi oddychać i pobierać pokarm. Natura wyposażyła je jednak w mechanizmy, które pozwalają mu przetrwać, są nimi pierwotne, automatyczne i stereotypowe reakcje odbywające się bez udziału kory mózgowej.

Odruchy bo o nich mowa są aktywne przez pewien czas, aby umożliwić dziecku przetrwanie. Po upływie kilku miesięcy powinny wygasnąć lub przejść pod kontrolę wyższych ośrodków nerwowych, aby umożliwić rozwój bardziej złożonych i kontrolowanych reakcji. Jeżeli odruchy te pozostają aktywne powyżej 6-12 miesiąca życia mówi się o zakłóceniu w kształtowaniu się układu nerwowego lub też o jego niedojrzałości. Przedłużająca się aktywność pierwotnych odruchów może spowodować występowanie i dominację zachowań niedojrzałych oraz trudności w nabywaniu nowych umiejętności.

Wyższy stopień nieprawidłowości w integracji odruchów może powodować zaburzenia funkcjonowania o większym zasięgu. Może objąć koordynację mięśni małej lub dużej motoryki, percepcję zmysłową, kanały komunikacji. Analiza odruchów występujących u dziecka czy osoby dorosłej umożliwia nam znalezienie źródeł problemów oraz zastosowanie form skutecznej terapii. Wygaszenie nieprawidłowego odruchu wiąże się bowiem ze zdobyciem nowej umiejętności.

Program integracji odruchów zbudowany jest z ćwiczeń fizycznych, które umożliwiają diagnozę i terapię nieprawidłowo funkcjonujących, a co za tym idzie blokujących rozwój strategii funkcjonowania. Myślenie artysty malarza związane jest z umiejętnościami z zakresu techniki malarskiej. Myślenie muzyka związane jest z wzrorcami ruchowymi wynikłymi z umiejętności gry na instrumencie. Znając wzorce ruchowe można stymulować rozwój dziecka w dziedzinie rozmaitych twórczych umiejętności.


Jak Zostać Kinezjologiem

Trzeba ukończyć trochę kursów organizowanych w ramach Międzynarodowego Instytutu Kinezjologii i Integracji Odruchów aby jako pedagog prowadzić specjalistyczne zajęcia kinezjologii. Prowadzone są także kursy dla rodziców aby umieli świadomie pomagać w rozwoju potencjału mózgu swoim dzieciom. Prowadzi się kilka stopni edukacji pogłębiających metody kinezjologiczne metodą kursową, wykłady plus ćwiczenia.

Ćwiczenia z gimnastyki mózgu poprzez ćwiczenia relaksujące i stabilizujące układ nerwowy wpływają na zmniejszenie objawów nadruchliwości występujących u dzieci nadpobudliwych psychoruchowo. Ponieważ wyobrażanie sobie ruchu stymuluje te same połączenia nerwowe, co rzeczywiście wykonany ruch, to namiastką ćwiczeń, gdy nie ma ku nim sposobności może być samo dokładne wyobrażanie sobie ich wykonywania.

Paul Dennison odkrył, że funkcje mózgu ludzkiego są w pewnym sensie trójwymiarowe. Proces kształcenia będzie łatwy i miły, pod warunkiem, że zostanie poprowadzony w wielu kierunkach niejako wielowymiarowo czy wielowarstwowo:
    * wymiar lateralizacji (lewa i prawa półkula mózgowa),
    * wymiar koncentracji (pień mózgu i płat czołowy),
    * wymiar stabilności (system limbiczny wraz z korą mózgową). 
Odpowiednio do tego ćwiczenia tworzą grupy, a ćwiczenia z grup powinno się mieszać.


Zajadła Krytyka Krytyków Kinezjologii
(pomiń jak masz słabe nerwy)

Zdarzają się jednak jeszcze osoby, które zajadle zwalczają pedagogiczną metodę Edu-K, zapewne dlatego, żeby utrzymać jak najwięcej dzieci w stanie niepełnosprawności umysłowej i niskiej inteligencji. Bezbożny ten proceder odbiera szansę wielu dzieciom na poprawę zdrowia i inteligencji, czy chociaż ogólnej sprawności umysłowej i ruchowej. Osobami zaburzonymi łatwiej jest rządzić, podobnie jak pijanymi, stąd te same siły co utrzymują np., że alkohol jest nieszkodliwy, utrzymują też, że kinezjologia jest zła, niesprawdzona, że jako produkt amerykański nie pasuje do Ojczyzny, że jest niekatolicka i inne takie duperele pozbawione sensu i logiki.

W podobny sposób złośliwie zwalczny był, a i jeszcze bywa chociażby ruch Anonimowych Alkoholików, niewątpliwie przez pijanych pseudonaukowców, z obawy, że zostaną skierowani na odwyk przymusowy. Te same osoby, które atakują i zwalczają pożyteczne społecznie inicjatywy jak Monar czy działaność fundcji Jurka Owsiaka, atakują też nowatorskie metody terapii wygadując bzdury o rzekomym spisku New Age i podobne dyrdymały. Ciemnota nie zauważyła zapewne, że XXI wiek już nastąpił pomimo tego, że nadejście Nowego Wieku (New Age) próbowano powstrzymać, niczym wodę płynącej rzeki, podobnie jak postep techniczny.

Słuchanie dyrdymałów, że komputer i internet jest dziełem szatana jeszcze właściwie nie zamilkło, a źródłem tych bzdetów są tego samego pokroju osoby co krytycy kinezjologii czyli chrześcijańscy egzorcyści niezdolni do asymilowania postępu nauki i techniki. Wszystkie takie osoby w swej krytyce kinezjologii zapominają użyć chociaż jednego merytorycznego argumentu, jako że skuteczność kinezjologii jest dowiedziona eksperymentalnie, co nie oznacza, że absolutnie zawsze i każdemu jakaś metoda pomaga. Czasem bowiem są tak ciężkie przypadki, że zawodzą wszelkie metody i to jest oczywiśte dla każdego normalnego człowieka.

Całkiem możliwe, że siły wstecznictwa i ciemnoty, czy fachowo polskiego ciemnogrodu nie są w stanie zasymilować postępu nauki, techniki, w tym także pedagogiki i jako społeczna konserwa próbująca zawracać rzekę, chcą nieustannie cofać Polskę we wszystkim ku średniowieczu. Należy, tak uważam, odnotowywać osoby zaciekle dyskredytujące takie osiagnięcia nowoczesnej pedagogiki i terapii jak kinezjologia, aby chronić Polskę przed wszetecznictwem i powrotem do mroków średniowiecza. Podobnie trzeba zwalczać wszelką patologiczną ciemnotę umysłową powstrzymującą leczenie z niepłodności naukowymi metodami typu In Vitro. Wszak tylko upośledzona umysłowo ciemnota inkwizycyjna ciągle nam zwalcza postęp nauki! 

Wysłuchawszy raz serii w mojej opinii ciemniackich pseudowykładów ekspertów od zwalczania kinezjologii edukacyjnej w tym takie sławy ciemnogrodzia polskiego jak: Ks. dr Aleksander Posacki SJ i jego ekipa, czyli Kazimierz Korab, Ryszard Stachowski, Ewa Pisula, Maria Borkowska, Anna Grabowska, Małgorzata Kossut czy Zofia Kułakowska postanowiłem napisać artykuł popularyzujący Edu-K.

Śmieszna jest krytyka metody naukowej dokonywana przez księdza na bazie argumentów teologicznych pomieszanych z wywodami pochodzącymi z materialistycznej dialektyki marksistowskiej. Słuchanie bełkotania ideologicznego owych osób, które nie ma nic wspólnego z metodologią naukowej oceny terapii tchnęło niczym więcej jeno ciemnotą średniowiecznej inkwizycji która zwalczała teorię Kopernika bez przeczytania jego Dzieła o Obrotach, nie mówiąc już o praktyce naukowej.

Jeśli jeden z szefów Inkwizycji taki jak Ks. A. Posacki formalnie angażuje się w zwalczanie kinezjologii, to jest to zbrodnia na nauce popełniana z premedytacją, taka jak kiedyś na Galileuszu, a do tego zbrodnia na dzieciach, nie jedyna zresztą, a nie tam naukowa krytyka kinezjologii edukacyjnej! A po zapoznaniu się praktycznie z ćwiczeniami kinezjologii polecam owym aferzystom z pod bardzo ciemnej gwiazdy mrocznego ciemnogrodu, aby ćwiczenia zaczęli stosować na sobie, bo nigdy nie jest za późno na poprawianie funkcjonowania intelektu!

Nie dziwią mnie tytuły naukowe w owej ekipie Posackiego, jako że z uwagą czytuję pewnego profesora PAN, tak, Polskiej Akademii Nauk, który uparcie występuje w obronie teorii geocentrycznej wbrew nauce, ale na bazie argumentów teologicznych. Jeśli środowisko polskich naukowców toleruje takie jaskrawo oszołomskie wybryki, to i nic dziwnego, że nauka w Polsce jaka jest taka jest, a co mądrzejsi uciekają, byle dalej od Ciemniackiego Ciemnogródka, najlepiej za Ocean, aby móc normalnie pracować naukowo i z postępem iść naprzód. Polskie Uniwersytety z takimi profesorami i wydziałami teologicznej inkwizycji zajmują końcowe miejsca w światowym rankingu uczelni, a najczęściej nie są klasyfikowane, gdyż nie mają nic naukowego do zaoferowania, gdyż teologia katolicka z zasady nie jest nauką, a jedynie marnie skonstruowaną i nielogiczną ciemnotą umysłową o obrazie patologicznej ideologii. Satyrycznie i z przekory dodam, że PAN to symbolicznie grecki bożek krętactwa, przekrętu i oszustwa, a także lubieżności.


Rehabilitacja Ruchowa Organizmu i Głowy

Ruch dotlenia mózg, ruch polepsza sprawność ogólną człowieka. Skuteczność uczenia się zależy także, jak wiadomo, od współpracy prawej i lewej półkuli mózgowej. Jeśli jakieś części naszego umysłu są „wyłączone”, pojawiają się trudności w czytaniu, pisaniu, liczeniu, rozumieniu, zapamiętywaniu  i uczeniu się. Taki stan, w którym tylko jedna z naszych półkul mózgowych jest aktywna nazywa się switchingiem (ang. switch = wyłącznik). W utrudniającym człowiekowi pracę i naukę stanie switchingu może osoba przebywać latami. Ten stan pogłębia się tym bardziej, im bardziej osoba wysila się i stara robić postępy. 

Dennison wysunął tezę, że niektórzy "zanadto się starają" przez co osłabiają mechanizm integracji mózgu niezbędny do efektywnego uczenia się. Tylna część mózgu odpowiada za odbiór informacji, które jednak są niedostępne dla przednich części mózgu odpowiedzialnych za "nadawanie" czy też "ekspresję". Owa niezdolność do "ekspresji" czyli uzewnętrzniania tego, czego się uczeń nauczył prowadzi do syndromu niepowodzeń szkolnych. Rozwiązaniem tego problemu jest uczenie się całym mózgiem dzięki zmianie wzorca ruchowego oraz ćwiczeniom ruchowym zawartym w "gimnastyce mózgu". Umożliwiają one włączanie tych części mózgu, które były dla nich uprzednio niedostępne. Kinezjologia Edukacyjna nawiązuje do bardzo wczesnego etapu uczenia się przez ruch.

Ćwiczenia mózgu mają na celu przywrócenie zablokowanych na skutek stresu, oraz wypracowanie nowych połączeń nerwowych, po których biegną impulsy do kory mózgowej, gdzie odbywa się właściwy proces uczenia się. Są one także sposobem na problemy szkolno-wychowawcze. Ćwiczenia te także usuwają zmęczenie, energetyzują, odprężają i relaksują. Nie ma wątpliwości co do rehabilitacji ruchowej osób po wypadkach, po wybudzeniu ze śpiączki i w innych cieżkich przypadkach, a gimnastyka taka jest coraz lepiej dopasowana do koniecznego przywracania sparwności systemu neurologicznego. Kinezjologia jest w ocenie specjalistów takim szczególnie dopasowanym rodzajem terapii o charakterze rehabiliticji, która może być stosowana także u osób zdrowych dla polepszenia ich funkcjonowania! 

Metody i techniki wykorzystywane kinezjologii są zwłaszcza stosowane w terapii dzieci głęboko niepełnosprawnych intelektualnie. Należałoby je wypróbować także na osobach dorosłych z profesorskimi i doktorskimi tytułami, które wrew skutecznym efektom kinezjologii negują jej wartość, zamiast podleczyć swoją wątpliwą zdolność do wypowiadania się w imieniu nauki.

Szczególnie krytykom kinezjologii starszej daty polecam, jeszcze raz tak dla jasności, bo w dzieciństwie tego nie mieli, za młodzi byli, to nie ich wina, ale przecież nigdy nie jest za późno, aby próbować usprawniać swój umysł i jego zdolności. Moje dzieci i wnuki są bardzo zadowolone z efektów i przynosi im kinezjologia większość wymienionych korzyści. Wymieńmy główne zastosowania metody Dennison. Ćwiczenia gimnastyki mózgu usprawniają:
* Pamięć krótko i długotrwałą;
* Koncentrację i zdolności skupienia uwagi;
* Koordynacje ruchową;
* Funkcje grafomotoryczne: kaligrafia, krzywe pismo;
* Proces pisania i czytania (pisania twórczego);
* Spostrzeganie wzrokowe, umiejętność różnicowania i rozumienia symboli, koordynację wzrokowo-ruchową;
* Proces myślenia: umiejętność formułowania myśli, abstrakcyjne myślenie;
* Rozumienie ze słuchu, pisanie ze słuchu, umiejętność wykonywania poleceń;
* Wymowę oraz wpływają na zdolność poprawnego formowania myśli, abstrakcyjne myślenie;
* Zdolności matematyczne (tabliczka mnożenia, zapamiętywanie cyfr, rachunki);
* Umiejętność adekwatnego komunikowania się ze sobą i otoczeniem;
* Pełniejsze rozumienie sytuacji społecznych i rozwiązywanie problemów. 


Popularną pozycją dostępną na rynku polskim jest książka "Zmyślne ruchy, które doskonalą umysł. Podstawy Kinezjologii Edukacyjnej" autorstwa dr Carly Hannaford. Autorka podaje w niej szereg argumentów ilustrujących wielki wpływ ruchu na życie człowieka i pokazuje jak się ruszać , aby w pełni uaktywnić nasze możliwości uczenia się. Prezentuje ona czytelnikowi m.in. zestaw prostych ćwiczeń fizycznych - gimnastykę mózgu wg P. Dennisona. Podobny pogląd i praktyczne ćwiczenia oferuje metoda Fildekreista , a wpływ ruchu na stymulację mózgu był opisywany także przez pedagogów – patrz np. ćwiczenia podane przez Verę F. Birkenbihl w jej książce „Szkoła bez stresu” - Dom Wydawniczo-Księgarski KOS, Katowice 1999. 

Zobacz też linki:
http://www.kinezjologia.com.pl/
http://www.kinezjolog.pl/
http://www.braingym.org/
 
Proceder crackowania witryn internetowych kinezjologii i linkowanie ich do stron pornograficznych to jakaś tam brzydka działalność osób, które są do tej nowoczesnej metody uprzedzone lub złośliwie ją zwalczają. Można podać wiele takich przykładów, nie tylko te najbardziej znane jak: http://kinesiology.pl/indexpl.htm czyhttp://www.kinezjologia.win.pl o czym można się samodzielnie przekonać. Jest to krzywda robiona i dzieciom w internecie, poprzez złosliwe kojarzenie nazwy kinezjologia z pornografią... 
 
Literatura:
Dennison Paul E. i Gail; Kinezjologia edukacyjna dla dzieci; Wydawnictwo: Międzynarodowy Instytut NeuroKinezjologii, 2003, stron: 84.

Carla Hannaford; Zmyślne ruchy które doskonalą umysł; Wydawnictwo: MEDYK , 1995

Paul E. Dennison, Gail Dennison; Integracja Mózgu - Wpływ integracji mózgu na osobowość i funkcjonowanie człowieka; Wydawca: Międzynarodowy Instytut NeuroKinezjologii,  2004, stron: 108.

E. Dzionek, M. Gmosińska, A. Kościelniak, M. Szwajkajzer; Kinezjologia edukacyjna; Wydawca: Oficyna Wydawnicza Impuls; Ilość stron: 56 s.

Izabela Mańkowska; KREOWANIE ROZWOJU DZIECKA. KINEZJOLOGIA EDUKACYJNA I INNE NOWOCZESNE METODY TERAPEUTYCZNE W PRAKTYCE; ISBN 83-7461-135-9, Oprawa miękka, format B5, 208 stron; Wydawca: Operon 

 
Linki o Krytykach Postępu i Rozwoju

Na temat chorobowego zwalczania postępu w nauce i technice oraz ideologicznego robienia ludziom wody z mózgu poprzez przypinanie etykietki sekta rozmaitym organizacjom, także ekonomicznym czy sportowym poczytaj artykuły z następujących linków: 
 
http://www.macierz.org.pl/artykuly/zdrowie/paranoja_antysektowa-sektofobia-zbrodnie_antykultowe-inkwizycja_choroba_psychiczna.html
http://www.eioba.pl/a75239/sektofobia_i_paranoja_antysektowa_fobie_teofobia_hagiofobia_heretykofobia
http://www.eioba.pl/a75240/paranoja_antysektowa_siedem_objawow_kluczowych_u_antykultowcow
 
Niniejszy artykuł ma na celu popularyzowanie nowoczesnych metod pedagogiki. Nazwy/znaki handlowe i opisy ćwiczeń są użyte tylko w tym celu aby czytelnik wiedział gdzie szukać fachowych kursów i terapii. Specjalistyczne informacje można znaleźć w cytowanych pracach i u dyplomowanych instruktorów Edu-K.  
 

Na podstawie kilku dostępnych książek, materiałów kursów kinezjologii edukacyjnej i informacji z Internetu:  
Autorstwo, opracowanie i redakcja artykułu: © by Athenor

Licznik odwiedzin: 8835904 Ostatnia aktualizacja strony: 2021-09-18 04:34:25