Stowarzyszenie Macierz

Stowarzyszenie MACIERZ powstało jako organizacja zajmująca się ochroną Praw Człowieka, ekologią, promocją zdrowego odżywiania i funkcjonowania, działalnością charytatywną w różnych dziedzinach życia.

Ilość wejść: 8964


OOo - OPEN OFFICE - Wolny Pakiet Oprogramowania Biurowego

Aktualnie na lato 2010 najnowsza wersja pakietu biurowego Open Office wydana jest w wersji 3.2.1 Artykuł zawiera sporo informacji historycznych o rozwoju całego pakietu biurowego,  w tym nowości w wersji 2.0 używanej jeszcze przez miliony ludzi na całym świecie! Artykuł będzie aktualizowany i uzupełniany, a informacje o najnowszej wersji oprogramowania znajdziesz na końcu artykułu! 

 

OPEN OFFICE - BIURO

OpenOffice.org to zestaw zintegrowanego oprogramowania biurowego dostępnego na licencji Wolnego Oprogramowania, które w obecnym kształcie z powodzeniem zastępuje droższe komercyjne odpowiedniki, a nawet jest od nich lepszy. Osoby, które świeżo zainstalowały OpenOffice a nie umieją go używać powinny pamiętać, że podstawowy kurs nauki posługiwania się programem OpenOffice zajmuje jakieś 16 godzin zajęć, a wykładane jest tam to, co znajdziesz klikając klawisz F1 lub otwierając Pomoc ---> Pomoc OpenOffice.org u góry otwartego okienka programu. Szczerze radzę początkującym poczytać tam o podstawach obsługi, bo ta pomoc jest wszechstronna, a wymaga tylko zapoznania się, jako że OpenOffice jest programem bardzo profesjonalnym i znacznie więcej na nim można niż się wydaje, szczególnie osobom, co parę lat używały MS Office Microsoftu i jakoś nie chce im się trochę pouczyć, żeby zrozumieć jak OOo działa. A tu najważniejsza jest chęć do nauki, którą początkującym ułatwi wiedza, że nowy plik otwiera się w Plik ---> Nowy ---> Nowy dokument tekstowy (lub skrótem Ctr N), zaś najważniejsze funkcje do formatowania wklepanego tekstu są oczywiście w menu Format. Instrukcja pomocy jest bardzo łopatologicznie napisana i wszystko w niej znajdziesz co potrzebujesz. Reszta to wprawa i doświadczenie, a nauka nie jest wcale trudna, nawet od zera.

Zrzut: Open Office - Pomoc

OpenOffice.org - potocznie: OpenOffice, OOo, OO, jest pakietem oprogramowania biurowego Open Source konkurencyjny dla pakietów Sun StarOffice, IBM Lotus Symphony, Apple iWork, Corel WordPerfect Office i Microsoft Office. Jego kod bazuje na starszym pakiecie StarOffice, napisanym przez niemiecką firmę Star Division. Dnia 13 października 2000 Sun opublikował kod źródłowy pakietu okrojony jedynie o części nie należące do firmy powołując jednocześnie do życia projekt OpenOffice.org. OOo stanowi bezpłatną alternatywę dla Microsoft Office i innych pakietów, ale można go też kupić: zwykle w cenę wersji pudełkowej jest wliczony koszt usługi wsparcia technicznego, uaktualnień oraz różne dodatki, np. profesjonalne szablony dokumentów, certyfikat czy program do graficznej obsługi baz danych Kexi. 

OpenOffice to jeden z najbardziej rozpowszechnionych produktów dostępnych na zasadach "open source" - otwartego dla wszystkich kodu źródłowego projektu. Ten rozpowszechniany na podwójnej licencji, niezawodny, stabilny i bardzo wydajny pakiet biurowy pozwala wielu firmom, organizacjom i osobom prywatnym na korzystanie z profesjonalnego narzędzia biurowego z zachowaniem pełnej swobody co do wyboru licencji: bezpłatnej LGPL lub polskiej komercyjnej. OpenOffice jest w pełni zgodny z pakietem Microsoft Office zarówno pod względem formatów plików, jak i sposobu obsługi. Jego najnowsza wersja, oznaczona symbolem 2.0 została uzupełniona o nowy komponent -- aplikację Base pozwalającą na tworzenie i przeglądanie baz danych -- oraz o wiele nowych możliwości w komponentach znanych już użytkownikom poprzednich wersji. Najważniejszą nowością wersji 2.0 pakietu jest własny system obsługi relacyjnych baz danych (OpenOffice.org Base), unowocześniony został interfejs wywodzący się jeszcze z pakietu StarOffice. Arkusz kalkulacyjny został rozszerzony do 65536 wierszy (tyle, ile ma Microsoft Excel), znacznie udoskonalono też program prezentacyjny Impress. Administratorzy otrzymają narzędzia do sieciowej instalacji pakietu. Nowością jest otwarty format plików OpenDocument - zgodny z normą (ISO/IEC 26300). 

Start OOo writera do pracy z dokumentem jest możliwy z konsoli lub wiersza poleceń: oowriter2.x gdzie "x" to numer edycji w wersji 2 OOo np. 2.1, 2.2, 2.3. Z konsoli czy z wiersza "uruchom polecenie" OpenOffice startuje zwykle szybciej nawet o 30% niż uruchomiany z paska zadań czy ikonki na pulpicie. Na niektórych komputerach czas startu jest mniej więcej taki sam. Wpisując na konsoli pierwsze 2 literki czyli oo oraz naciskając dwa razy klawisz Esc (Escape, w lewym górnym rogu klawiatury) uzyskujemy listę wszystkich poleceń uruchomienia aplikacji w składzie pakietu (zbioru programów) Open Office! Na moim bardzo starym kompiku czas uruchomienia to 6-8 sekund z wiersza poleceń "Wykonaj polecenie". Start z ikony pulpitu to 7-9 sekund, co nie czyni mi specjalnej różnicy. Najszybciej otwiera się jeśli nie ma jeszcze czy już otwartych żadnych innych aplikacji. Cóż, walka programów o pamięć operacyjną na bardzo już starym kompie! 

Składniki Pakietu OOo to:

 * Procesor Tekstu - Writer

 * Arkusz kalkulacyjny - Calc

 * Edytor grafiki - Draw

 * Edytor prezentacji - Impress

 * Program do tworzenia baz danych - Base

 * Edytor wzorów matematycznych - Math

 * Wizualny edytor HTML

 * Rejestrator i edytor makr w języku StarOffice Basic

Formaty Dokumentów 

Macierzysty format dokumentów OOo jest określony w otwartej specyfikacji OASIS, są to pliki oparte na XML i skompresowane zipem, o rozszerzeniach:

 * OpenOffice.org Writer - ODT (dawniej SXW)

 * OpenOffice.org Calc - ODS (dawniej SXC)

 * OpenOffice.org Impress - ODP (dawniej SXI)

 * OpenOffice.org Draw - ODG (dawniej SXD)

 * OpenOffice.org Math - ODF (dawniej SXM)

 * OpenOffice.org Base - ODB

Od serii 2.x rozszerzenia są zgodne z nazewnictwem OASIS.

Pakiet obsługuje też (eksport lub import) między innymi dokumenty Microsoft Office (DOC, XLS, PPT, RTF), formaty graficzne (BMP, GIF, JPG, PNG, EMF, WMF), pliki tekstowe, bazy danych w formacie dBASE (DBF), pliki AutoCADa (DXF), wzory matematyczne w formacie MathML (MML) oraz format PDF. Domyślnie nie radzi sobie jednak jeszcze z dokumentami Microsoft Office 2007 (DOCX), zrobionymi w celu promowania niekompatybilności przez firmę Microsoft, nie pierwszy już raz zresztą. Firma Novell dla dystrybucji SUSE, oraz dla własnego forka OpenOffice.org stworzyła wtyczkę, pozwalającą operować także na tym formacie pliku. 

Platformy i Języki 

Program jest dostępny na wiele różnych platform sprzętowych i systemów operacyjnych. OpenOffice.org przygotowuje gotowe pakiety binarne dla:

 * Linux x86

 * Solaris

 * Mac OS X

 * Linux PPC

 * FreeBSD

 * Microsoft Windows

Ponadto trwają prace nad przeportowaniem pakietu dla systemu Zeta (a w konsekwencji również Haiku). OOo przetłumaczono na ponad 70 języków - w tym także na polski. 

Język Polski i Wersja 2.0 

Ministerstwo Nauki i Informatyzacji podpisało 13 lipca 2005 z firmą Ux Systems umowę dotyczącą przetłumaczenia pełnej dokumentacji użytkownika pakietu OpenOffice.org 2.0 na język polski w szczególności systemu pomocy, czyli dokumentacji zawartej w programie. Dotychczasowe starania Ux Systems, współpracujących firm w tym m.in. OpenOffice Polska Sp. z o.o. oraz ogromnej pracy licznych wolontariuszy pozwoliły na przetłumaczenie ponad 2/3 materiałów. System pomocy został upowszechniony zgodnie z zasadami licencji GNU GPL. 

Wzrost Szybkości 

Aby zwiększyć prędkość z jaką komputer uruchamia programy wchodzące w skład OpenOffice, należy w zakładce "pamięć" opcji (narzędzia->opcje) dokonać zmian:

 * Number of Steps - ilość kroków możliwych do cofnięcia - należy znaleźć rozwiązanie optymalne pomiędzy możliwością cofania zmian a możliwościami komputera

 * Use for Open Office - standardowa wartość jest zbyt mała dla przeciętnego PC i może być ustawiona na więcej niż 128 M

 * Memory per Object: około 20

 * Number of Objects: około 20

Z menu opcje większość użytkowników powinna wybrać nie wykorzystywanie Java. 

OpenOffice.org Writer

OpenOffice.org Writer to podstawowy składnik OOo którym jest zaawansowany procesor tekstu wchodzący w skład bezpłatnego pakietu biurowego OpenOffice.org, dostępnego na platformach Microsoft Windows, Linux, Solaris, Unix, BSD  oraz innych w tym Mac OS X. OpenOffice.org Writer jest produktem pochodzącym z pakietu StarOffice, dystrybuowanego przez firmę Sun Microsystems, udostępnionym 19 lipca 2000 do dalszego rozwoju społeczności Open Source. Jest dostępny w kilkudziesięciu wersjach językowych, także w języku polskim, łącznie z niezbędnymi narzędziami językowymi - słownikiem ortograficznym i słownikiem synonimów. Writer jest programem odpowiadającym funkcjonalnie komercyjnym edytorom, jak Microsoft Word czy WordPerfect, a więc zawierającym komplet narzędzi edycyjnych, w tym rozbudowane instrumenty biurowe i akademickie oraz wbudowane narzędzie do eksportu dokumentów w międzyplatformowym formacie PDF. Obsługa macierzystych formatów programów Microsoft Word oraz WordPerfect (od wersji 2.0) ułatwia migrację z komercyjnego oprogramowania i zapewnia wymianę dokumentów ze środowiskami posługującymi się Microsoft Office oraz WordPerfect Office. Zaletą OpenOffice.org Writera (wersja 2.0) jest jego macierzysty format pliku - OpenDocument Text, który jest międzynarodowym standardem wymiany dokumentów OASIS. 

OpenOffice.org Writer: procesor tekstu

Aktualna na 4 grudnia 2007 wersja: 2.3.1 

Producent: OpenOffice.org

Licencja: LGPL

Platforma systemowa: Linux x86, Microsoft Windows x86, Solaris SPARC i x86 w mniejszym stopniu inne m.in. Mac OS X, FreeBSD.

Sun StarOffice - Źródło OOo

StarOffice to pakiet aplikacji biurowych firmy Sun Microsystems konkurencyjny dla pakietów IBM Lotus Symphony, Apple iWork, NeoOffice, OpenOffice, Corel WordPerfect Office i Microsoft Office. W październiku 2000 roku Sun Microsystems udostępnił bezpłatnie pakiet StarOffice 5.2, jednocześnie tworząc nową aplikację OpenOffice.org z otwartym kodem. Różniła się ona od ówczesnej wersji StarOffice (5.2) tym, że uruchamianie poszczególnych aplikacji pakietu nie odbywa się poprzez własne środowisko pracy, ale przez menu kontekstowe ikony w trayu (brak wspólnego pulpitu). Obecnie różnice funkcjonalne obu wersji oprogramowania są nieznaczne. StarOffice zawiera następujące aplikacje: 

 * procesor tekstu – StarOffice Writer, oparty na OpenOffice.org Writer

 * arkusz kalkulacyjny – StarOffice Calc, oparty na OpenOffice.org Calc

 * tworzenie prezentacji – StarOffice Impress, oparty na OpenOffice.org Impress

 * edytor grafiki wektorowej – StarOffice Draw, oparty na OpenOffice.org Draw

 * do obsługi baz danych – StarOffice Base, oparty na OpenOffice.org Base oraz Adabas

Tak jak OpenOffice.org, pewne funkcje StarOffice wykorzystują środowisko Java. Dostępne są również: kreator wizytówek, kreator etykiet i kreator formuł matematycznych. StarOffice był produktem firmy Star Division. Została ona wykupiona przez Sun Microsystems w roku 1999. Do wersji 5.2 włącznie uruchamianie poszczególnych aplikacji pakietu (np. edytora tekstu) odbywało się we własnym środowisku pracy pakietu, w przeciwieństwie do innych pakietów biurowych, gdzie każda aplikacja jest oddzielna.

StarOffice: pakiet biurowy

Pierwsze wydanie 3.2 / 1994

Aktualna wersja 8 Update 7 / 2007-06-14

Producent: Sun Microsystems

Licencja: komercyjna

Platforma systemowa: Solaris, Linux, Windows

Krótka Historia OpenOffice

Historia OpenOffice sięga swoimi korzeniami roku 1985, kiedy to w Niemczech, w Hamburgu, została założona firma Star Division - później, w marcu 1998, przeniesiona do Fremont w Kaliforni. W sierpniu 1999 roku Sun Microsystems sfinalizował porozumienie o kupnie firmy Star Division za łączną, stosunkowo niewielką z dzisiejszego punktu widzenia, kwotę 3,5 miliona dolarów. Celem Suna było przede wszystkim nabycie praw do rozwijanego przez Star Division oprogramowania StarOffice - zdobywającego sobie coraz większą popularność pakietu biurowego, dostępnego za darmo do użytku domowego. Transakcja ta odbiła się głośnym echem w świecie, głównie ze względu na obawy o dalszy los nieźle zapowiadającego się StarOffice, oraz przyszły sposób jego licencjonowania. Obawy te okazały się na szczęście nieuzasadnione. Sun zainwestował spore środki w dalszy rozwój pakietu StarOffice, istotnie wzbogacając jego funkcjonalność i eliminując słabe elementy, przy jednoczesnej stopniowej liberalizacji zasad licencjonowania. 

Wersja StarOffice 5.2, która ujrzała świat w czerwcu 2000 r. już pod flagą Sun Microsystems stała się bez wątpienia przełomową i to aż z trzech powodów. Po pierwsze, funkcjonalność i niezawodność StarOffice osiągnęła poziom pozwalający na skuteczne podjęcie walki konkurencyjnej z innymi produktami na rynku oprogramowania biurowego. Po drugie, licencja umożliwiała darmowe użytkowanie pakietu we wszelkich zastosowaniach, zarówno domowych, jak i komercyjnych. Po trzecie wreszcie, po kilku miesiącach gromkich zapowiedzi, pamiętnego piątku, 13 października 2000 r. Sun Microsystems opublikował w Internecie całość kodu źródłowego pakietu StarOffice 5.2 na zasadzie wolnej licencji, dając tym samym możliwość wykorzystania tego potężnego zasobu wiedzy, intelektu i pracy ludzkiej przez programistów na całym świecie. W tym właśnie momencie OpenOffice narodził się własnym, prenatalnym jeszcze, życiem. 

Wbrew pozorom, niejako przy okazji, Sun ubił tym posunięciem doskonały interes, zastrzegając sobie prawo do użycia fragmentów kodu powstającego w społeczności wolnego oprogramowania w ramach projektu OpenOffice, w swoim, nadal rozwijanym na zasadach komercyjnych, pakiecie StarOffice. Dziś StarOffice doczekał się już edycji 6.0, która nie jest już, jak poprzedniczka, darmowa. Jednakże koszt licencji na używanie StarOffice 6.0 nie przekracza 100 dolarów, więc stanowi zaledwie ułamek kwoty żądanej przez innych producentów pakietów biurowych. W odróżnieniu od OpenOffice, pakiet StarOffice oferuje kilka rozszerzeń, w tym aplikację bazodanową, moduły dostarczone przez zewnętrzne firmy współpracujące z Sunem, oraz zestaw dodatkowych czcionek. Ponadto istnieje możliwość zakupienia komercyjnego, całodobowego wsparcia technicznego w firmie Sun Microsystems, oraz skorzystania z szerokiej oferty szkoleniowej. 

Dnia 1 maja 2002 roku po osiemnastu miesiącach wytężonych prac grupy ponad 10 tysięcy ochotników skupionych wokół projektu OpenOffice, na których składają się pracownicy Suna, wolontariusze programiści, marketingowcy, oraz użytkownicy: testerzy i twórcy wersji narodowych, światło dzienne ujrzała oficjalna wersja 1.0 tego pakietu biurowego. OpenOffice 1.0 jest funkcjonalnie równoważny pakietowi StarOffice 6.0, obejmując najważniejsze aplikacje biurkowe: edytor tekstów (Write), arkusz kalkulacyjny (Calc), narzędzie do rysowania (Draw), programy do tworzenia formuł matematycznych (Math) oraz prezentacji (Impress) - wszystkie w ponad 25 językach. Dodatkowo OpenOffice 1.0 współpracuje z szeroką gamą najważniejszych formatów plików stosowanych zarówno przez Microsoft Office, jak i StarOffice, umożliwiając tym samym naturalną wymianę dokumentów ze środowiskiem. Oprogramowanie OpenOffice 1.0 pracuje stabilnie na wielu platformach, w tym: Linux, PPC Linux, Solaris, Microsoft Windows, oraz większość klonów Uniksa. OpenOffice jest na 2007 rok bodaj największym spośród projektów wolnego oprogramowania zawierając ponad 7,5 miliona linii kodu.

Kod źródłowy OpenOffice jest dostępny na zasadzie podwójnej licencji: GPL (GNU General Public License), oraz SISSL (Sun Industry Standards Source License). W przypadku użycia licencji GPL wszystkie komponenty składowe oprogramowania i biblioteki obejmuje licencja LGPL (GNU Lesser General Public License), która jest w pełni zgodna z GPL. Zasada podwójnego licencjonowania kodu źródłowego zapewnia wolny i darmowy dostęp do technologii OpenOffice wszystkim, zarówno społeczności GPL, jak i tym programistom i instytucjom, którzy z pewnych względów nie mogą skorzystać z licencji GPL. "OpenOffice wydaje się być najważniejszym projektem wolnego oprogramowania w chwili obecnej - powiedział Miguel de Icaza, założyciel projektu GNOME - ponieważ ludzie spróbują go używać i przekonają się, że mogą wykonać swoją codzienną pracę nie płacąc już więcej pieniędzy Microsoftowi; doświadczą w bardzo mało ryzykowny sposób, że wolne oprogramowanie może być im przydatne, a co więcej, jest nawet lepszym wyborem". 

Nowości w OpenOffice 2.0

OpenDocument - nowy domyślny format plików

OpenDocument został oparty na XML i rozwijany jest przez organizację OASIS. Ten otwarty standard jest zgodny z dyrektywami Unii Europejskiej i wkrótce stanie się pewnie oficjalnym standardem ISO. Umożliwia on zapisywanie plików w formacie, który będzie można odczytać niezależnie od posiadanej aplikacji. Jest to doskonała alternatywa dla komercyjnych formatów typu: DOC czy XLS.

Base - aplikacja bazodanowa

Nowa aplikacja zdecydowanie poszerzająca funkcjonalność pakietu OpenOffice - jest systemem obsługi relacyjnych baz danych. Umożliwia tworzenie tabel, formularzy, raportów i zapytań. Potrafi współpracować m. in. z MySQL, dBASE oraz Microsoft® Access. Base oparta jest na silniku HSQLDB i obsługuje język StarBasic.

Udoskonalony eksport do PDF

Eksport do formatu PDF jest możliwy od wersji 1.1 ale teraz uzyskał nowe możliwości w tym wpływ na poziom kompresji załączanych obrazów.

Kreator korespondencji seryjnej

Nowy kreator ułatwia wysyłanie korespondencji do setek odbiorców.

Większa zgodność z Microsoft® Word

Zdecydowanej poprawie uległa współpraca z dokumentami zapisanymi przez program MS Word. Wspomnieć tu należy możliwość tworzenia tabel wewnątrz innych tabel oraz podział tabeli między dwie strony.

Nowości w Calc

Pewnym ograniczeniem poprzednich wersji dla nielicznych dużych użytkowników, była liczba dostępnych wierszy w arkuszu kalkulacyjnym. Obecnie, podobnie jak Microsoft® Excel, Calc oferuje do 65.536 wierszy. Ponadto potężnym analitycznym narzędziem jest nowy Pilot Danych.

Formularze w standardzie XForms

OpenOffice 2.0 umożliwia tworzenie formularzy opartych o XML-owy format XForms.

Efekty wizualne

Więcej animacji, poprawione prezentacje i udoskonalona współpraca z danymi Microsoft® PowerPoint - to cechy oferowane wraz z nową wersją OpenOffice.

CustomShapes - kompatybilne z AutoShapes firmy Microsoft®

Nowo wprowadzone narzędzie CustomShapes jest bardzo podobne do AutoShapes i umożliwia import oraz poprawne wyświetlanie formatu stosowanego przez Microsoft®.

Licznik słów

Dotychczas nie było możliwości zliczenia wyrazów w zaznaczeniu - nowy licznik eliminuje tę niedogodność. 

Wtyczka dla GoogleDocs

Dla osób korzystających z GoogleDocs oraz pakietu OpenOffice.org jest dobrą wiadomość: w grudniu 2007 roku pojawiła się możliwość łatwej synchronizacji dokumentów pomiędzy tymi pakietami. Plugin o nazwie OpenOffice.org2GoogleDocs umożliwiający import dokumentów z Google Docs wprost do OpenOffice.org, a także z OOo do GoogleDocs. Wtyczka do uruchomienia wymaga zainstalowanej maszyny wirtualnej Java 6 i z założenia działa na każdej platformie na której działa OOo. Niezależnie czy preferujemy w pierwszej kolejności użytkowanie Google Docs (np. via Prism lub Google Gears) czy OO.org, OpenOffice.org2GoogleDocs wydaje się być świetnym sposobem na integrację biurka z usługami Google oraz metodą robienia i przechowywania kopii zapasowych ważnych dokumentów. Rozszerzenie OpenOffice.org2GoogleDocs jest w pełni darmowe i współpracuje z każdym komputerem wyposażonym w pakiet OpenOffice.org niezależnie od posiadanego systemu operacyjnego: Windows, Mac czy Linux.

Nowy OpenOffice.ux.pl 

OpenOffice.ux.pl to jedna z kompilacji polskiej wersji popularnego pakietu biurowego jakim jest  OpenOffice.org. Program został spolszczony (przetłumaczony) przez firmy Ux Systems, OpenOffice Polska oraz wolontariuszy. Użytkownicy mają do dyspozycji nie tylko polską wersję wszystkich programów pakietu, ale również całkowicie przetłumaczoną pomoc. Na styczeń 2008 najnowszym wydaniem jest wersja 2.3.1-1, dostępna dla systemu Windows oraz Linux.

OpenOffice.ux.pl oferowany jest w dwóch wersjach:

 1. Darmowej, do pobrania z serwera,

 2. Płatnej. Jest to tzw. wersja pudełkowa. Użytkownik otrzymuje płytę z oprogramowaniem, wraz z różnymi dodatkami. Dodatkowo przez określony okres można korzystać z pomocy technicznej. 

OpenOffice.ux.pl oferuje oprogramowanie OpenOffice w polskiej wersji przygotowanej przez firmę. Pakiet jest dostępny dla systemów Windows (98, Me, 2000, XP, 2003, Vista) i Linux (w formatach RPM oraz DEB). 

Nowa wersja pakietu biurowego OpenOffice.ux.pl jak zwykle potrafi mile zaskoczyć swoimi możliwościami. Na szczególną uwagę zasługuje funkcja doładowania telefonów na kartę wprost z menu aplikacji oraz nowy, przyjazny instalator w wersji linuksowej. Ponadto, podczas prac nad OpenOffice.ux.pl 2.3.1 wprowadzono kilka ważnych poprawek oraz wyeliminowano błędy i niedoskonałości zgłoszone przez użytkowników. Z tego względu usilnie zalecamy aktualizację do najnowszej wersji oprogramowania. W głównym menu OpenOffice.ux.pl pojawiła się nowa pozycja o nazwie Usługi. Zawiera ona na razie tylko jedną, lecz dość nowatorską dla pakietu OpenOffice opcję - doładowanie telefonu prepaid. Usługa ta umożliwia doładowanie telefonu dowolnej z polskich sieci komórkowych i wymaga aktywnego połączenia z Internetem. W przyszłych wersjach OpenOffice.ux.pl pojawią się w tym menu kolejne, zaawansowane opcje dodatkowe.

Tradycyjnie, każde wydanie OpenOffice.ux.pl publikowane jest jednocześnie w edycjach dla systemu operacyjnego Windows oraz Linux. Bieżąca wersja Linux-RPM została wyposażona w nowy, uniwersalny instalator stworzony w środowisku Java. Ponadto, już dziś pakiety RPM oraz edycja dla Windows zawierają zintegrowane środowisko Java. Eliminuje to konieczność oddzielnej instalacji Java, stanowiąc kolejne, oczekiwane przez wielu udogodnienie. Pakiet biurowy OpenOffice.ux.pl to nie tylko sześć podstawowych aplikacji, jakimi są: edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, baza danych, program graficzny, aplikacja do prezentacji i edytor równań. To znacznie więcej. Aktualnie pakiet OpenOffice.ux.pl oferuje kompletne narzędzia dostosowane do wydajnej pracy biurowej. Doskonała przeglądarka internetowa, program pocztowy oraz organizer wraz z bogatym zasobem załączonych dokumentów i szablonów są praktycznym i często nieodzownym uzupełnieniem głównych aplikacji. Bezpłatna pomoc techniczna oraz bardzo dobry podręcznik oferowane przez firmę Ux Systems również stanowią o profesjonalnej sile nowych rozwiązań. 

OpenOffice w każdej szkole

Firma Ux Systems, dostrzegając potrzeby polskiej edukacji, postanowiła intensywnie włączyć się w działania mające na celu informatyzację szkół i uczelni wyższych. Program pozarządowy „OpenOffice w każdej szkole” umożliwia otrzymanie wielostanowiskowej licencji edukacyjnej pakietu biurowego OpenOffice.ux.pl już po opłaceniu minimalnych kosztów związanych z przygotowaniem nośników i dokumentacji. Najnowsza edukacyjna wersja oprogramowania zawiera: polską wielostanowiskową licencję na całą szkołę, 12-miesięczne wsparcie techniczne, podręcznik oraz inne atrakcyjne dodatki. Oferowane wraz z pakietem bezpłatne wsparcie techniczne jest najważniejszym elementem projektu „OpenOffice w każdej szkole”, ponieważ stanowi doskonałą pomoc dla nauczycieli informatyki decydujących się prowadzić zajęcia w oparciu o OpenOffice. Koszt wielostanowiskowej licencji na całą szkołę zamyka się kwotą 99,00 zł brutto. Zamówienia są przyjmowane poprzez system sklepu internetowego firmy OpenOffice.ux.pl. Rejestr pozarządowych programów wspierających edukację informatyczną jest prowadzony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. 

Dodatki

OpenOffice.ux.pl w wersji polskiej przygotowanej przez firmę ux.pl posiada następujące unikalne cechy: całkowicie spolszczony system pomocy, zintegrowany polski słownik ortograficzny, moduł dzielenia wyrazów, poprawiony autopilot oraz dziesiątki pomniejszych ulepszeń i poprawek. Jest on dostępny dla systemów Windows oraz Linux w zestawie z polską książką - podręcznikiem. Na życzenie klientów pakiet, został wzbogacony o słowniki 8 języków. Ponadto wersja dla systemu Windows zawiera przeglądarkę internetową - Mozilla Firefox oraz klienta poczty elektronicznej - Mozilla Thunderbird. 

Usługi uzupełniające dostępne na życzenie w OpenOffice.ux.pl:

 1. Kompleksowe wdrożenie OpenOffice.ux.pl w firmie,

 2. Pomoc techniczna,

 3. Integracja z bazami danych (koperty, korespondencja seryjna),

 4. Przygotowanie szablonów, formularzy, makr, itp.,

 5. Szkolenia.

Dlaczego firmom warto kupić OpenOffice.ux.pl:

 1. Zaawansowane możliwości aplikacji OpenOffice.ux.pl wraz z poprawkami firmy i bogatymi dodatkami - dostępnymi tylko w komercyjnej wersji pakietu - czynią z niego oprogramowanie o porównywalnych właściwościach co Microsoft® Office lub StarOffice®,

 2. Atrakcyjna cena sprawia, że jest to produkt dla każdego bez względu na zasobność portfela. Zastosowanie OpenOffice.ux.pl w przedsięwzięciach komercyjnych pozwala na znaczną redukcję kosztów,

 3. Tylko w pełni legalne oprogramowanie zapewnia firmom "spokojny sen",

 4. Zgodność z wieloma standardami plików (DOC, RTF, XLS, PDF itp..) umożliwia wymianę dokumentów z użytkownikami innych Office'ów. Ułatwia również szybkie i proste przestawienie się na nowe środowisko,

 5. Usługa pomocy technicznej - zawarta w cenie produktu - stanowi ważny krok na etapie poznawania możliwości i cech nowego oprogramowania,

 6. 12 miesięczna bezpłatna aktualizacja - dostępna dla zarejestrowanych użytkowników - pozwala na otrzymywanie nowych wersji pakietu,

 7. Licencja wystawiona przez polski podmiot prawny eliminuje problemy natury prawnej mogące pojawić się w przypadku korzystania z darmowej licencji LGPL,

 8. W przypadku zakupu dla firmy, faktura VAT umożliwia łatwe poprawne zewidencjonowanie oprogramowania,

 9. Znaczne zaangażowanie firmy Ux Systems w rozwój OpenOffice jest możliwe - tylko i wyłącznie - dzięki klientom nabywającym komercyjne produkty OpenOffice.ux.pl. Bez takiego sprzężenia zwrotnego egzystencja polskiej lokalizacji OpenOffice byłaby zagrożona. 

 10. A najważniejsze to fachowa pomoc dla firmy we wdrożeniu oprogramowania, przeszkoleniu pracowników i rozwiązywaniu ewentualnych problemów... 

Podręcznik Użytkownika

Napisana przystępnym językiem książka opisuje polską wersję najnowszej edycji OpenOffice.ux.pl. Przedstawia narzędzia oferowane przez wszystkie komponenty pakietu. Dzięki niej można poznać sposoby tworzenia dokumentów, arkuszy kalkulacyjnych, baz danych, rysunków i prezentacji. Każde z zadań przedstawione jest na praktycznych przykładach. Czytając tę książkę, dowiesz się, jak korzystać ze Stylisty, jak tworzyć własne definicje stylów oraz w jaki sposób stosować i pisać makropolecenia. Nauczysz sie pracować z plikami w różnych formatach i używać zaawansowanych narzędzi edycyjnych. Koszt samej książki to na styczeń 2008 roku zaledwie 47 PLN. 

 

Licencja OpenOffice.ux.pl

Wraz z oprogramowaniem otrzymujesz polską licencję w pełni zgodną z polskim ustawodawstwem, co jest szczególnie istotne dla firm. Gwarantuje Ci ona ponadto dostęp do bezpłatnych usług obejmujących:

    * 12 miesięczną lub 24 miesięczną pomoc techniczną on-line,

    * 12 miesięczną lub 24 miesięczną aktualizację oprogramowania.

 

OpenOffice.ux.pl pakiet biurowy

Pierwsze wydanie: b/d

Aktualna wersja: 2.3.1-1

Producent: Ux Systems

Licencja: LGPL lub komercyjny

Platforma systemowa: Linux, Microsoft Windows

 

Minimalne Wymagania OpenOffice.ux.pl 2.1

 

System operacyjny Windows:

 

 * Windows 98, Windows ME, Windows 2000 (SP 2), Windows XP, Windows 2003, Windows Vista;

 * pamięć RAM 128 MB;

 * napęd CD-ROM;

 * 250 MB wolnego miejsca na dysku twardym;

 * karta graficzna o rozdzielczości 800x600.

 

System operacyjny Linux:

 

 * Linux z jądrem 2.2.13;

 * zainstalowana biblioteka glibc2 2.2.0;

 * X-Server z rozdzielczością 800x600 i 256 kolorami;

 * pamięć RAM 128 MB;

 * napęd CD-ROM;

 * 250 MB wolnego miejsca na dysku twardym;

 * karta graficzna o rozdzielczości 800x600.

 

mOffice - Biuro na Pendrivie!

Elektroniczne biuro mieszczące się w dłoni! Dzięki mOffice jest to możliwe już od 9 maja 2007 roku. Zaprezentowany w tym dniu zestaw oprogramowania mOffice to innowacyjne rozwiązanie pozwalające na pełne wykorzystanie zalet mobilnego biura. Aplikacje składające się na mOffice są zainstalowane i uruchamiane bezpośrednio z nośnika pendrive USB co gwarantuje, niespotykaną do tej pory mobilność. 

Skorzystanie z mOffice - zgodnie z hasłem "włóż i już" - jest bardzo proste i nie wymaga czasochłonnej instalacji. Wystarczy włożyć pendrive mOffice do gniazda USB dowolnego komputera z systemem Windows aby uzyskać dostęp do nowych wyjątkowych możliwości. mOffice składa się z dziesięciu starannie dobranych aplikacji wśród których są: pakiet biurowy, przeglądarka internetowa, klient poczty elektronicznej, komunikator oraz organizer. Wszelkie ustawienia i dane użytkownika są zapisywane na nośniku pendrive zapewniając nieskrępowany i wygodny dostęp do własnych dokumentów, terminarza oraz korespondencji e-mail w dowolnym miejscu bez konieczności zabierania ze sobą drogiego i ciężkiego notebooka. 

Nie jest ważne czy będziemy w biurze, w domu, u znajomych czy w zagranicznej podróży - z pakietu mOffice możemy skorzystać w każdej chwili i o każdym czasie. "Niebagatelną zaletą mobilnego biura mOffice jest doskonała ochrona prywatności. Hasła i klucze są zapamiętywane tylko na przenośnym nośniku co zabezpiecza je przed możliwością kradzieży i nieautoryzowanego wykorzystania." - mówi Grzegorz Zdonek, product manager z firmy Ux Systems. "Pełna kontrola nad plikami cookie oraz całą historią odwiedzanych stron www gwarantuje, że nikt poza użytkownikiem nie ma możliwości wglądu w prywatne dane gromadzone przez przeglądarkę www oraz komunikator". Pendrive z mOffice to bardzo uniwersalne rozwiązanie dla ludzi którym ze względów osobistych lub zawodowych zależy na pełnej mobilności. Produkt można nabyć w sklepie internetowym firmy Ux Systems. 

 

OpenOffice Polska

OpenOffice Polska Sp. z o.o. - jest polską firmą informatyczną z siedzibą w Piasecznie. Podstawowy profil działalności to produkcja, dystrybucja oraz świadczenie wsparcia technicznego dla oprogramowania biurowego OpenOfficePL, budowanego na bazie OpenOffice.org dla użytkowników domowych, małych i średnich firm, urzędów oraz edukacji na zasadach komercyjnych. Po tym, jak w 2000 roku firma Sun Microsystems opublikowała kod źródłowy swojego pakietu StarOffice na zasadach Open Source, OpenOffice Polska zaangażowała się w propagowanie i wdrożenia oprogramowania OpenOffice.org wśród firm i organizacji. Jednym z widocznych efektów popularyzacji pakietu biurowego była jej obecność na targach Komputer Expo oraz Infosystem, a także działalność reklamowa w czasopismach komputerowych. Oprócz korzyści czysto komercyjnych sądzi się, że akcje te mogły zwiększyć zaufanie do OpenOffice.org jako rodzącej się marki. Firma jest członkiem Koalicji na Rzecz Otwartych Standardów. OpenOffice Polska jest również współproducentem komercyjnych wersji aplikacji bazodanowej Kexi i cadowskiej QCad oraz producentem multimedialnego kursu obsługi OpenOfficePL. Zgodnie z regułami Open Source, modyfikacje dotyczące programów są zwracane przez firmę do repozytorium macierzystego projektu OpenOffice.org. Na podobnej zasadzie firma od 2003 roku wspiera projekt KDE - poza rozwojem aplikacji Kexi, przeniosła biblioteki KDE do środowiska Microsoft Windows. 

 

OpenOffice.org po Polsku

OpenOffice.org to pakiet biurowy działający w wielu systemach operacyjnych i środowiskach, z otwartym dostępem do kodu źródłowego. Można go stosować legalnie bez żadnych opłat w domach, firmach, urzędach i szkołach. Zajmujemy się przystosowywaniem pakietu biurowego OpenOffice.org do potrzeb polskich użytkowników. Pakiet jest obecnie wyposażony w polski słownik ortograficzny, słownik synonimów, odpowiednie zasady podziału wyrazów, polską dokumentację i pomoc, zasady autokorekty, a w przygotowaniu jest także korektor gramatyczny. Od 27 czerwca 2007 należymy do Koalicji na Rzecz Otwartych Standardów (KROS). Polski projekt istnieje od 21 maja 2005 roku. Tworzą go wolontariusze, którzy poświęcają swój wolny czas. Może im pomóc każdy, kto ma odrobinę czasu i ochotę. Zapraszają wszystkich chętnych do współpracy.

OpenOffice.org - pakiet biurowy

Pierwsze wydanie: 19 lipca 2000

Aktualna wersja: 2.3.1, 4 grudnia 2007

Producent: Sun Microsystems

Licencja: LGPL

Platforma systemowa: Microsoft Windows, Linux, Solaris, Mac OS X, FreeBSD, Unix

 

Najprostsze Porady OOo

Przy przenoszeniu dokumentów pomiędzy pakietami i systemami należy pamiętać, że:

 * Dokumenty są plikami XML (język podobny do HTML)

 * Prawidłowy tekst powinien być płynny i łatwo poddawać się obróbce. To znaczy, że akapity, odstępy między nimi oraz wyrównanie należy tworzyć za pomocą narzędzia styli, a nie klawiszy ENTER/SPACJI/TABULATORA.

 * Nową stronę tworzymy przez wciśnięcie CTRL+ENTER, a nie wielokrotnie ENTER. Nową sekcję (znak nowej sekcji) tworzymy CTRL+SHIFT+ENTER. Sierotki powinny być oddzielone od wyrazów, które poprzedzają klawiszem CTRL+SPACJA

 * Czcionki dostępne w jednym systemie (komputerze) mogą być niedostępne lub różnić się w innym

 * Zmieniając drukarkę zmieniamy wygląd dokumentów WYSIWYG, jednak OpenOffice.org pyta, czy ustawić marginesy itp. dla dokumentu w zgodności z używaną drukarką

 * Warto zapoznać się z funkcjami:

 "Narzędzia -> Opcje -> OpenOffice.org -> Drukuj"

 "Narzędzia -> Opcje -> OpenOffice.org -> Zamiana czcionek"

 "Narzędzia -> Opcje -> OpenOffice.org Writer -> Zgodność -> Do sformatowania tekstu użyj jednostek drukarki" (wersje 2.x)

 * Również z aplikacją do zarządzania drukarką

 * Przycisk "Czcionki"

 * We właściwościach drukarki zakładka "Zamiana czcionek"

 * Jeżeli będziemy mieli powyższe punkty na uwadze, z pewnością stworzymy dokument, który prawidłowo będzie się otwierał w każdym systemie, a przynajmniej będzie wymagał najmniejszego nakładu pracy przy adaptacji do odpowiedniego środowiska. 

 

NORWEGIA:

Otwarte Formaty od 2009 roku

Jak informuje serwis LinuxNews, zgodnie z artykułem opublikowanym w norweskim serwisie digi.no, od 1 stycznia 2009 roku, na terenie Norwegii obligatoryjne będzie używanie otwartych formatów dokumentów. ODF czyli Open Dokument Format używany jest przez Open Office'a. Dla wszystkich nośników wymiany informacji pomiędzy władzą a użytkownikami zostały określone poniższe formaty:

 *  HTML dla wszystkich informacji publicznych dostępnych przez sieć.

 *  PDF dla wszystkich dokumentów, gdzie konieczne jest zachowanie układu strony.

 *  ODF dla wszystkich dokumentów, w przypadku których odbiorca ma mieć możliwość edycji.

Rząd, administracja rządowa i oddziały regionalne, mogą również publikować dane w innych formatach, ale poza tym zawsze muszą publikować w jednym z powyższych formatów. Dekret ma działanie wsteczne, co oznacza że do 2014 wszystkie poprzednio opublikowane dokumenty muszę być przekonwertowane i dostępne jako jeden z tych trzech formatów. Dekret nie narzuca formatu dla wewnętrznej dokumentacji, ale pozostaje mieć nadzieję, że te same formaty wymiany danych będą używane wewnątrz administracji.

Minister Technologii Informacyjnych, Heidi Grande Røys mówi: "Wszyscy powinni mieć równy dostęp do dokumentów publicznych. Od 2009, każdy obywatel będzie w stanie wybrać sobie rodzaj oprogramowania, dzięki któremu uzyska dostęp do publicznych informacji. Decyzja rządu zwiększy również zakres rywalizacji pomiędzy dostarczycielami oprogramowania. W przyszłości, nie będzie zgody na fakt aby agencje rządowe przywiązywały użytkowników informacji publicznych do zamkniętych formatów." 

 

OpenOffice.org 2.3.1 PL

Niezależna kompilacja, najnowszej wersji w pełni darmowego pakietu OpenOffice, rozpowszechnianego na zasadach Open Source. Jest to jeden z najpoważniejszych obok płatnego pakietu StarOffice konkurentów MS Office. W skład pakietu wchodzą niezależne aplikacje: procesor tekstu Writer, arkusz kalkulacyjny Calc, moduł bazodanowy Base, program graficzny Draw, a także program do tworzenia prezentacji Impress. Warto też zwrócić uwagę na takie moduły jak: edytor HTML czy też moduł do tworzenia wzorów matematycznych Formuła. Umożliwia m. in.: eksport do PDF, zawiera również ulepszone filtry formatów MS Office jak również wsparcie dla dokumentów MS Office 2003 (XML). Od wersji 2.0 natywnie obsługiwany jest już format OpenDocument.

Writer - rewelacyjny procesor tekstu nadający się nawet do profesjonalnych zastosowań, trudno jednoznacznie określić, „kto” jest lepszy - potentat ze stajni Microsoft – Word, czy też Writer. Ten darmowy edytor posiada wszelkie możliwości jakie cechują ekstraklasę w tej dziedzinie, do dokumentu można wstawiać grafikę, tabele, wykresy. Użytkownik ma do dyspozycji arkusze stylów. Writer obsługuje korespondencje seryjną, posiada rozbudowany słownik do którego można wstawiać nowe wyrazy, a także całe frazy. Podczas pisania edytor „podpowiada” nam dalszy ciąg frazy lub wyrazu (po przyzwyczajeniu się do tej opcji może ona wydatnie przyspieszyć prędkość wprowadzania tekstu). Writer posiada również bogatą listę szablonów ułatwiających i przyspieszających tworzenie efektownych dokumentów. Bardzo rozbudowane funkcje formatowania i indeksowania tekstu nie ustępujące możliwościom Worda. Bardzo dobrze funkcjonujące w tej wersji filtry i znakomita wymiana danych z MS Office. Najnowsza wersja wspiera również: AportisDoc (Palm), Pocket Word oraz Pocket Excel w celu ułatwienia tworzenia dokumentów dla PDA.

Calc – znakomity arkusz kalkulacyjny, cechuje go przede wszystkim intuicyjna, bardzo wygodna obsługa, formuły mogą być tworzone poprzez słowa w języku polskim. Automatyczna konwersja na Euro, obliczanie kursów na podstawie aktualnych kursów pobranych z Internetu. Wyjątkowa swoboda w formatowaniu komórek, możliwość graficznej prezentacji struktury formuł. Można również tworzyć własne funkcje. Bardzo bogate możliwości tworzenia wykresów. W stosunku do poprzednich wersji znacznie udoskonalone filtry eksportu i importu – wymiana danych z Excelem 97/2000 przebiega bezproblemowo.

Base – nowość w wersji 2.0. Base jest modułem do tworzenia baz danych, pozwala na modyfikację tabel, formularzy, zapytań i raportów. Program wykorzystuje wbudowany silnik bazodanowy H-SQL, potrafi również obsługiwać bazy oparte o dBASE. Przechowuje dane w plikach XML, praca zaś możliwa jest w jednym z trzech trybów: kreator, widok projektu, widok SQL.

Draw – bardzo wygodny program graficzny, który w sposób znaczący podnosi wartość całego pakietu. Dzięki niemu można stworzyć praktycznie dowolne ilustracje i efekty podnoszące wartość dokumentów tworzonych poprzez pakiet OpenOffice. Oczywiście Draw znakomicie współpracuje z innymi aplikacjami OO. Draw jest aplikacją, która oferuje użytkownikowi niebanalne możliwości. Bogate możliwości obróbki obiektów, edytowanie gradientu, przeźroczystością, foto realistyczny rendering tekstur, efekty oświetlenia, perspektywy, przeźroczystości, formularze obiektów 3D. Konwersja rastrów na wektory i odwrotnie, skalowanie na siatkach i prowadnicach, rozciąganie tekstu po liniach, krzywe Beziera. Obsługa OpenGL. To jednak tylko niektóre z bardzo bogatych możliwości tej silnej aplikacji.

Impress – to narzędzie do tworzenia prezentacji. Bardzo duże możliwości i wyjątkowa łatwość uzyskania efektu. Wiele łatwych w obsłudze narzędzi, możliwość tworzenia prezentacji 3D. Grafika rastrowa i wektorowa, wygodna współpraca z „Draw” dają duże możliwości ekspresji. Dużą zaletą jest możliwość tworzenia plików wykonywalnych (nie ma konieczności posiadania OpenOffice na komputerze, na którym prezentacja ma zostać uruchomiona). Impress zawiera oczywiście filtry pozwalające na import i eksport z i do MS PowerPointa 97/2000. Najnowsza wersja umożliwia zapisywanie prezentacji w formacie Macromedia Flash. 

Producent: OpenOffice.org Team

Licencja: bezpłatna (LGPL - GNU Lesser General Public License)

Data opublikowania: 2007.12.07

Wielkość: 121.600 kB

System operacyjny: MS Windows 98/Me/NT/2000/XP

 

Skróty Klawiaturowe w OpenOffice.org Writer

Aby szybko wykonywać często używane operacje w OpenOffice.org możesz używać skrótów klawiaturowych.  Dla zainteresowanych podaję skróty klawiaturowe, które zresztą łatwo znajdziesz przeszukując lewy panel otwartej pomocy, wpisz "skróty", zaznacz "skróty klawiaturowe" i po prawej wyskoczy ci całe ich mnóstwo w tabelkach tematycznych, a tu tylko jedna z tabelek skrótów dla orientacji! Warto też zaznaczyć "ogólne" i sobie przyswoić skróty ogólne do pracy bardzo przydatne. Plus w przytoczonym skrócie +, to znak wskazujący co dodać do klawisza funkcyjnego, ale samego klawisza "+" nie wciskamy, chyba, że jest to napisane słowem "plus"! Niektóre skróty klawiaturowe mogą być przypisane do systemu operacyjnego lub środowiska takiego jak KDE czy GNOME w linuksie. Klawisze przypisane do systemu nie są wtedy dostępne w pakiecie OpenOffice.org. Spróbuj wtedy przypisać inne klawisze w pakiecie OpenOffice.org, korzystając z menu Narzędzia ---> Dostosuj ---> Klawiatura lub w swoim systemie operacyjnym, tak aby uwolnić potrzebną kombinację z OpenOffice. 

Podczas pracy z aplikacją praktycznie każdą operację możesz wykonać używając myszki lub klawiatury. Niektóre z liter na pasku menu okienka OpenOffice są podkreślone. Możesz bezpośrednio otworzyć dane menu poprzez naciśnięcie podkreślonej litery równocześnie z klawiszem ALT. Po otwarciu danego menu znowu widać, że pewne litery są podkreślone. Możesz wtedy wywołać takie polecenie poprzez naciśnięcie klawisza odpowiadającego podkreślonej literze. W praktyce nie puszczaj klawisza Alt. Naciskaj np. "ALT P O", a otworzy ci się kolejno menu "Plik" i okienko "Otwórz", gdzie wyszukasz sobie plik do otwarcia w swoich katologach. Po wciśnięciu prawego klawisza Alt zaznacza ci się nazwa z menu Plik u góry w prawym rogu, co pozwala przesuwać się strzałką w lewo lub w prawo po całym menu, zaś strzałka w dół otworzy ci dane menu OOo. Warto poćwiczyć, szybo dojdziesz do wprawy co gwarantuje dużo udanej zabawy i ciekawych odkryć własnych.  

Skróty klawiaturowe - Efekt

Ctrl + A - Zaznacz wszystko

Ctrl + J - Wyrównaj od lewej do prawej

Ctrl + D - Podwójne podkreślenie

Ctrl + E - Wyrównaj do środka

Ctrl + F - Znajdź i zamień

Ctrl + Shift + P - Indeks górny

Ctrl + L - Wyrównaj do lewej

Ctrl + R - Wyrównaj do prawej

Ctrl + Shift + B - Indeks dolny

Ctrl + Y - Ponów ostatnie polecenie

Ctrl + 0 (zero) - Zastosuj domyślny styl akapitu

Ctrl + 1 - Zastosuj styl akapitu Nagłówek 1

Ctrl + 2 - Zastosuj styl akapitu Nagłówek 2

Ctrl + 3 - Zastosuj styl akapitu Nagłówek 3

Ctrl + 5 - Interlinia 1,5 wiersza

Ctrl+ Plus (+) - Oblicza zaznaczony tekst i kopiuje wynik do Schowka.

Ctrl+myślnik (-) - Nietypowe dzielenie wyrazów; dzielenie wyrazów zdefiniowane przez użytkownika.

Ctrl+Shift+minus (-) - Łącznik nierozdzielający (nie używany do dzielenia wyrazów)

Ctrl+ * (na klawiaturze numerycznej) - Uruchom pole makro

Ctrl+Spacja - Spacje nierozdzielające Spacje nierozdzielające nie są używane przy przenoszeniu wyrazów i nie są rozszerzane przy wyrównaniu do lewej i prawej.

Shift + Enter - Nowa linia w bieżącym akapicie

Ctrl + Enter - Ręczny podział strony

Ctrl + Shift + Enter - Koniec kolumny w tekście wielokolumnowym

Alt + Enter - Wstawia nowy akapit bez numeracji

Alt + Enter - Wstawienie nowego akapitu bezpośrednio przed lub za sekcją lub tabelą.

Strzałka w lewo - Przesuń kursor w lewo

Shift+Strzałka w lewo - Przesuń kursor w lewo i zaznacz

Ctrl+Strzałka w lewo - Idź na początek wyrazu

Ctrl+Shift+Strzałka w lewo - Zaznaczanie całych wyrazów w lewo

Strzałka w prawo - Przesuń kursor w prawo

Shift+Strzałka w prawo - Przesuń kursor w prawo i zaznacz

Ctrl+Strzałka w prawo - Idź na koniec słowa

Ctrl+Shift+Strzałka w prawo - Zaznaczanie całych wyrazów w prawo

Strzałka w górę - Przesuń kursor jeden wiersz w górę

Shift+Strzałka w górę - Zaznaczanie wierszy w górę

Strzałka w dół - Przesuń kursor jeden wiersz w dół

Shift+Strzałka w dół - Zaznaczanie wierszy w dół

Home - Idź na początek wiersza

Shift + Home - Idź na początek wiersza i zaznacz

End - Idź na koniec wiersza

Shift + End - Idź na koniec wiersza i zaznacz

Ctrl + Home - Idź na początek dokumentu

Ctrl + Shift + Home - Idź i zaznacz tekst do początku dokumentu

Ctrl + End - Idź na koniec dokumentu

Ctrl + Shift + End - Idź i zaznacz tekst do końca dokumentu

Ctrl + PageUp - Przełącza kursor pomiędzy tekstem a nagłówkiem

Ctrl + PageDown - Przełącza kursor pomiędzy tekstem a stopką

Insert - Przełącz pomiędzy trybem wstawianie i nadpisywania

PageUp - Przejście o jeden ekran w górę

Shift + PageUp - Przejście o ekran w górę z zaznaczeniem

PageDown - Przejście o ekran w dół

Shift + PageDown - Przejście o ekran w dół z zaznaczeniem

Ctrl + Del - Usuń tekst do końca wyrazu

Ctrl + Backspace - Usuń tekst do początku słowa

Ctrl + Shift + Del - Usuń tekst do końca zdania

Ctrl + Shift + Backspace - Usuń tekst do początku zdania

Ctrl + Tab - Następna podpowiedź w funkcji automatycznego uzupełniania słów

Ctrl + Shift + Tab - Użyj poprzedniej podpowiedzi w funkcji automatycznego uzupełniania słów

Alt + W - Okno dialogowe sprawdzania pisowni; Przywróć oryginalne nieznane słowo do pola tekstowego

Ctrl+ dwukrotne kliknięcie lub Ctrl + Shift + F10 - Ta kombinacja pozwala szybko zadokować lub oddokować okno Nawigatora, Style i formatowanie, a także inne okna.

Nawyk używania skrótów klawiaturowych wyrabia się w miarę potrzeby, znaczy kiedy często wykonujesz jakieś operacje, wtedy po prostu zapamiętujesz jak to się robi. Ćwiczenie czyni mistrzem. 

 

Właściwości OpenOffice.org Writer 2.3

Program OpenOffice.org Writer umożliwia projektowanie i tworzenie dokumentów tekstowych zawierających grafikę, tabele lub wykresy. Dokumenty można zapisywać w różnych formatach, w tym: Microsoft Word, HTML, PDF.

Pisanie 

Program OpenOffice.org Writer umożliwia tworzenie podstawowych dokumentów, np. notatek, faksów, listów, życiorysów i scalanie dokumentów, a także długich, złożonych dokumentów składających się z wielu części uzupełnionych bibliografiami, tabelami informacyjnymi i indeksami. Program OpenOffice.org Writer zawiera także wiele przydatnych funkcji, takich jak sprawdzanie pisowni, tezaurus, autokorekta i dzielenie wyrazów, a także różne szablony do niemal wszystkich zastosowań. Można także tworzyć własne szablony korzystając z kreatorów.

Projektowanie i tworzenie struktur

Pakiet OpenOffice.org udostępnia szeroką gamę opcji projektowania dokumentów. W oknie Style i formatowanie można tworzyć, przypisywać i modyfikować style akapitów, poszczególnych znaków, ramek i stron. Ponadto jest dostępne narzędzie Nawigator, które jest pomocne w szybkim poruszaniu się w dokumentach oraz które umożliwia wyświetlanie dokumentu w widoku konspektu i śledzenie obiektów wstawianych w dokumencie. W dokumentach tekstowych można także tworzyć różne indeksy i tabele. Można definiować strukturę i wygląd indeksów oraz tabel zależnie od własnych wymagań. Aktywne hiperłącza i zakładki umożliwiają przechodzenie bezpośrednio do odpowiednich elementów tekstu.

DTP w programie OpenOffice.org Writer

W programie OpenOffice.org Writer jest dostępnych wiele narzędzi DTP (małej poligrafii) i narzędzi rysunkowych pomocnych w tworzeniu dokumentów o profesjonalnym wyglądzie, takich jak broszury, biuletyny i zaproszenia. Dokumenty można formatować, korzystając z układów wielokolumnowych, ramek tekstowych, grafik, tabel i innych obiektów.

Obliczenia

Dokumenty tekstowe w programie OpenOffice.org mają zintegrowaną funkcję obliczeń, która jest pomocna w wykonywaniu zaawansowanych obliczeń lub tworzeniu relacji logicznych. W dokumencie tekstowym można łatwo utworzyć tabelę w celu wykonania obliczeń.

Tworzenie rysunków

Za pomocą narzędzia rysowania programu OpenOffice.org Writer można tworzyć rysunki, grafikę, legendy i inne typy rysunków bezpośrednio w dokumentach tekstowych.

Wstawianie grafiki

W dokumencie tekstowym można wstawić obrazy w różnych formatach, w tym grafikę w formacie JPG lub GIF. Najpopularniejsze formaty można edytować bezpośrednio w dokumencie tekstowym za pomocą edytora obrazów. Ponadto w Galerii znajduje się tematyczna kolekcja klipartów.

Wszechstronny interfejs aplikacji

Interfejs programu zaprojektowano w taki sposób, aby można go było indywidualnie konfigurować, np. dostosowywać ikony i menu. Różne okna programów, takie jak Style i formatowanie lub Nawigator, można rozmieszczać jako okna przestawne w dowolnym miejscu na ekranie. Można także zadokować niektóre okna przy krawędzi obszaru roboczego.

Kopiowanie metodą "przeciągnij i upuść"

Funkcja przeciągnij i upuść umożliwia szybką i wydajną pracę z dokumentami tekstowymi w pakiecie OpenOffice.org. Tą metodą można na przykład kopiować obiekty, takie jak grafiki z Galerii, z jednej lokalizacji do drugiej w tym samym dokumencie lub między otwartymi dokumentami pakietu OpenOffice.org.

Funkcje pomocy

Dostępny system Pomocy stanowi pełne źródło informacji na temat programów pakietu OpenOffice.org, w tym wskazówek pomocnych w wykonywaniu prostych i skomplikowanych zadań. 

Warto włączyć OpenOffice kliknąć klawisz F1 czy otworzyć Pomoc z menu i przestudiować "Zawartość" pomocy poruszając się po spisie treści w lewym okienku Pomocy. I czytać, czytać, czytać. OpenOffice jest naprawdę znacznie lepszy i ma większe możliwości niż sądzą uzytkownicy innych programów. Tylko trochę trzeba się nauczyć co i jak zrobić, a wszystko staje się łatwe i proste, a że robi się inaczej niż  w innych programach, to oczywiste, bo OpenOffice nie jest palgiatem ani kalką... 

 

OpenOffice.org 3.x

W kwietniu 2009 informowano o 50-cio milionowym pobraniu pakietu OOo (licząc od wersji 3.0, tj. od października 2008), a już 28 października 2009 liczba pobrań przekroczyła 100 milionów. A do tego zwyczajowo należy doliczyć wszelakie mirrory udostępniające pakiet, których wyniki pobrań nie są uwzględnione w zestawieniu. Twórcy pakietu mogli w lutym 2010 roku pochwalić się niemałym osiągnięciem - OpenOffice.org przekroczył próg 300 milionów pobrań w swojej liczącej dziesięć lat historii. 

Edycja OOo-3.1

W dniu 7 maja 2009 ukazała się kolejna stabilna wersja pakietu OpenOffice.org oznaczona numerkiem 3.1. Z istotniejszych zmian, które przynosi ta wersja: 

- anty-aliasing poprawiający tworzoną przez OOo grafikę (kształty czy też wykresy); 

- rozszerzono system sprawdzania pisowni, co umożliwiło dostęp do narzedzi typu LanguageTool bezpośrednio z menu Narzedzia (Tools); 

- podpowiedzi dot. składni formuł podczas wprowadzania ich w Calcu (rys.); 

- rozszerzono mechanizm komentarzy we Writerze, co pozwala na prowadzenie "konwersacji" miedzy autorami; 

- poprawki w sortowaniu danych w Calcu (rys.); 

- znacząco przyspieszono Calca - przeprowadzone testy wykazują skrócenie czasu z 24 sekund do 1.2 sekundy dla tego testu oraz z 60 minut do 12 minut dla tego testu; 

- nowe funkcje Calca (m. in EUROCONVERT); 

- rozszerzono możliwośc umieszczania osi na tworzonych w OOo wykresach... 

Aktualna wersja stabilna wydana 3.2 - 11 lutego 2010. 

Ukazała się kolejna, stabilna wersja pakietu OpenOffice.org oznaczona numerkiem 3.2. Z istotniejszych zmian, które przynosi ta wersja: skrócenie czasu uruchamiania aplikacji "na zimno" (bez QuickStartu etc) w niektórych przypadkach nawet do 46% w stosunku do wersji 3.0, dodana obsługa nowych wersji językowych, ulepszone filtry do plików Microsoft Office (w tym obsługa plików z hasłem), zwiększona kompatybilność ze specyfikacja ODF 1.2, nowe typy wykresów w Calcu, nowe opcje filtrowania, ulepszenia w obsłudze połączonych komórek. 

Polskojęzyczne wydanie nowej edycji bezpłatnego pakietu aplikacji biurowych. W skład OpenOffice wchodzi edytor tekstów, arkusz kalkulacyjny oraz oprogramowanie do tworzenia publikacji internetowych. W porównaniu ze StarOffice, OpenOffice nie jest objęty wsparciem technicznym firmy Sun Microsystems oraz nie zawiera modułów dostarczonych przez "zewnętrzne" firmy współpracujące z Sunem. Program bardzo dobrze radzi sobie z importowaniem dokumentów MS Office. Posiada funkcję zapisu dokumentów w formacie XML. 

W pakiecie znajduje się także program do pracy z bazami danych - OpenOffice Base. Współpracuje on z dołączoną do pakietu bazą HSQL Embedded i umożliwia projektowanie baz danych (tabel, zapytań, widoków, relacji, itd.), czy też tworzenie form, raportów. Pomocne przy tym są liczne kreatory, które znacznie upraszczają najczęściej wykonywane czynności. Wszystkie dane razem z raportami, formami, itd. są składowane w pojedynczym pliku, podobnie jak w Microsoft Access. 

Z pakietu dla Windows usunięto siedem luk bezpieczeństwa, w tym cztery pozwalające na przemycenie i uruchomienie złośliwego kodu. Chcąc je wykorzystać, przestępca musiałby zachęcić użytkownika do otwarcia spreparowanego pliku .doc, .gif lub .xmp. Pozostałe błędy dotyczą biblioteki MSVC w systemie Windows pozwalającej na omijanie znaczników kill bit w kontrolkach ActiveX oraz funkcji przetwarzania skrótów kryptograficznych umożliwiających fałszowanie podpisów cyfrowych. 

Warto uważać na pliki preparowane przez oszustów, które podczas instalacji żądają wysłania SMS-a na numer o podwyższonej opłacie w celu uzyskania kodu aktywacyjnego. Twórcy pakietu uważają takie działania za niezgodne z licencją i przypominają, że OpenOffice.org jest całkowicie darmowy. 

Florian Effenberger z OpenOffice, ocenił: "Niektórzy ludzie są obecnie zmuszeni do korzystania z innych narzędzi - być może z uwagi na politykę korporacyjnych działów IT lub przywiązania do określonego oprogramowania. Jeśli chodzi o wszystkich pozostałych, chcemy, by w 2010 r. na oprogramowanie biurowe wybrali OpenOffice.org. Wersja 3.2 czyni wszystko, by ten cel zrealizować." 

 

OpenOffice 3.2.1

Dnia 5 czerwca 2010 społeczność pakietu biurowego OpenOffice.org w 10-tym rocznicowym roku swojej działalności udostępniła tak zwane mikro wydanie oznaczone numerkiem 3.2.1. Nie wprowadza ono żadnych nowych funkcjonalności, jednak poprawia kilka bugów i co ważne łata trochę luk bezpieczeństwa wykrytych szczególnie w wersji dla Windows, przez co zaleca się aktualizację do najnowszej wersji. Warto również zauważyć, że jest to pierwsze wydanie OpenOffice, którego głównym sponsorem jest firma Oracle. W ogłoszeniu o wydaniu zapowiedziano również wydanie kolejnej wersji, 3.3 na jesień tego roku oraz zaprezentowano nowe logo OpenOffice.org. 

Dla polskiego użytkownika najważniejszą zmianą będzie poprawienie autokorekty, która w wersji 3.2.0 po prostu nie działała. Ten sam problem dotknął również wydania mongolskiego, a błąd odkrył Jarek Pyszny. Jest to dobry przykład na to, że duża ilość patrzących oczu, pozwala na wyeliminowanie wielu błędów. Wersja 3.2.1 jest również pierwszym, polskim wydaniem, które ukazało się równolegle z premierą wydania anglojęzycznego, czym polscy deweloperzy pobili swój poprzedni rekord. 

Zgodnie z harmonogramem wydań już jesienią 2010 zostanie wydany OpenOffice.org 3.3, który charakteryzować będzie się m.in. zmianami interfejsu Impressa. W ramach projektu Renaissance redukowane są przyciski na paskach narzędziowych oraz zbierane są sugestie od użytkowników. Zachęcamy do zgłaszania swoich uwag. Dzięki dotychczasowym pracom poprawiono nawigację po panelach, widok podczas sortowania, wygląd ogólny oraz efekty podczas chwytania slajdów i kilka innych elementów. 

 

W Polsce najwięcej użytkowników OpenOffice.org

Z początkiem lutego 2010 roku świat obiegła informacja o badaniu niemieckiego serwisu Webmasterpro, który ustalił, że pakietu biurowego OpenOffice.org używa w Niemczech aż 21,5% użytkowników. Badanie to wywołało tak duże zainteresowanie mediów na całym świecie, że postanowiono ujawnić wyniki ogólnoświatowe. Okazują się one dość zaskakujące - Polska wraz z Czechami jest na pierwszym miejscu. 

Według serwisu Webmasterpro, w Polsce otwartego pakietu biurowego OpenOffice.org używa 22% użytkowników, tyle samo co w Czechach i nieznacznie więcej niż Niemczech. Na kolejnych miejscach, już z wynikiem poniżej 20%, plasują się takie kraje jak Francja, Włochy czy Hiszpania. Spośród krajów ujętych w badaniu OpenOffice.org najmniejszą popularność ma w Chinach - zaledwie 0,2%. Co interesujące, w Chinach pomimo wysokiego poziomu piractwa wcale nie ma więcej użytkowników konkurencyjnego Microsoft Office. Używa go 68% użytkowników, tyle samo co w Polsce. W innych krajach z czołówki odsetek ten jest jednak zdecydowanie większy - w Czechach 76%, w Niemczech 72%, we Włoszech nawet 81%. Badanie sprawdzało też popularność innych pakietów, takich jak iWork czy WordPerfect, ale ich udział w rynku oscyluje wokół 2-3%.

Metodologia badania była identyczna jak poprzednio - testowano obecność specyficznych dla danych pakietów biurowych czcionek. Badanie objęło 200 tysięcy użytkowników. Margines błędu dla OpenOffice.org wynosi 5%, dla Microsoft Office - 15%. Autorzy raportu zastrzegają także, że popularność Microsoft Office może być sztucznie zawyżona za sprawą faktu, że pakiet ten jest często dołączany w wersji 60-dniowej do nowych komputerów. Być może dlatego połowa użytkowników OpenOffice.org posiada zainstalowany równocześnie pakiet Microsoftu. 

 

Gnuaccounting 0.7.7 współpracuje z OpenOffice 3.2

W dniu 29 lipca 2010 roku wieczorem grupa programistów Usegroup opublikowała wersję 0.7.7 wolnego, napisanego w Javie oprogramowania księgowego Gnuaccounting dla Linuksa i Windows. Szczególnie wiele uwagi poświęcono stabilności programu i integracji z OpenOffice 3.2. Za pomocą Gnuaccounting, osadzonego się w pakiecie biurowym, w łatwy sposób tworzy się rachunki i faktury. Program obsługuje standard HBCI Banking i może eksportować dane księgowe do wnioskowania o zwrot podatku VAT (Winston). Można go zainstalować na komputerze albo uruchamiać w wersji przenośnej z pamięci USB. 

 

Pomocne Linki:

http://www.openoffice.ux.pl

http://www.openoffice.org

 

Z wykorzystaniem Pomocy w programie OpenOffice.org zebrał i opracował:

Ph.D. Dharman

 

Licznik odwiedzin: 8836131 Ostatnia aktualizacja strony: 2021-09-18 13:05:59