Stowarzyszenie Macierz

Stowarzyszenie MACIERZ powstało jako organizacja zajmująca się ochroną Praw Człowieka, ekologią, promocją zdrowego odżywiania i funkcjonowania, działalnością charytatywną w różnych dziedzinach życia.

Ilość wejść: 11563


Wykorzystanie technik relaksacyjnych na lekcjach wychowania fizycznego

I. WSTĘP

Celem niniejszej pracy jest zapoznanie z tematyką relaksacji, ukazanie różnorodnych technik relaksacyjnych, wskazanie ich przydatności w nauczaniu wychowania fizycznego oraz uświadomieniu sobie źródeł pochodzenia systemów relaksacyjnych. Większość tych systemów jest dla nas trochę egzotycznych kulturowo, dlatego ich potencjał jest mało zbadany i słabo wykorzystany mimo podjęcia badań już w latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku przez prof. Romanowskiego jak i przez prof. Szyszko-Bohusza. Obaj naukowcy skupili się w swych badaniach na korzyściach płynących z ćwiczeń fizycznych i oddechowych. Natomiast zbyt mało uwagi poświęcił prof. Romanowski zagadnieniom relaksacji, które szeroko omawia prof. Szyszko-Bohusz. Dzięki tym pionierskim badaniom wiemy dzisiaj, że relaksację najlepiej jest łączyć z koncentracją i medytacją. Taki program pozwoli w pełni wykorzystać siły drzemiące w uśpionym umyśle. Dojrzały i spokojny umysł jest warunkiem sprawnie działającego ciała, które dzięki temu może zachować dość długo biologiczne cechy młodości.

Umysł zrelaksowany i zharmonizowany wzmacnia poczucie spokoju, współdziałania i empatii, a są to cechy często powtarzane na stadionach olimpijskich. Zarówno mięśnie jak i umysł mają określoną pojemność; w mięśniach tę pojemność ogranicza napięcie i podobnie umysł nie jest w stanie przyjąć nowych informacji gdy jest napięty i niespokojny. Dlatego warto regularnie resetować- relaksować Ciało i Umysł aby można było pokonać kolejne rekordy nie korzystając z niebezpiecznych środków dopingujących.

1. Czym jest relaksacja?

Licznik odwiedzin: 8835809 Ostatnia aktualizacja strony: 2021-09-18 03:39:06