Stowarzyszenie Macierz

Stowarzyszenie MACIERZ powstało jako organizacja zajmująca się ochroną Praw Człowieka, ekologią, promocją zdrowego odżywiania i funkcjonowania, działalnością charytatywną w różnych dziedzinach życia.

Ilość wejść: 3271


Światowa Deklaracja Praw Zwierząt

uchwalona przez UNESCO w dniu 15.X.1978 r. w Paryżu

WSTĘP

Z uwagi na to, że każde zwierzę, jako istota żywa, ma prawa w sferze moralnej; że nieznajomość i nieuznawanie tych praw sprowadziły człowieka i prowadzą go nadal na drogę przestępstw przeciwko naturze i zwierzętom; że uznanie przez gatunek ludzki prawa innych gatunków zwierzęcych do egzystencji stanowi podstawę do współistnienia wszystkich istot żywych; że człowiek dopuścił się zbrodni wytępienia wielu gatunków zwierzęcych i że nadal istnieje ta sama groźba; że poszanowanie zwierząt przez człowieka wiąże się z poszanowaniem ludzi między sobą i że już od najmłodszych lat należy uczyć człowieka obserwować, rozumieć, szanować i kochać zwierzęta...

NINIEJSZYM OBWIESZCZA SIĘ:

Art. 1.
Wszystkie zwierzęta rodzą się równe wobec życia i mają te same prawa do istnienia.

Art. 2.
a) Każde zwierzę ma prawo do poszanowania.
b) Człowiek jako gatunek zwierzęcy nie może rościć sobie prawa do tępienia innych zwierząt, ani do ich niehumanitarnego wyzyskiwania. Ma natomiast obowiązek wykorzystania całej swej wiedzy dla dobra zwierząt.
c) Każde zwierzę ma prawo oczekiwać od człowieka poszanowania, opieki i ochrony.

Art. 3.
a) Żadne zwierzę nie może być przedmiotem maltretowania i aktów okrucieństwa.
b) Jeśli okaże się, że śmierć zwierzęcia jest konieczna, należy je uśmiercić szybko, nie narażając na ból i trwogę.

Cały artykuł aktualnie przeczytasz na portalu http://layah.org pod adresem: 

http://layah.org/artykularnia/swiatowa-deklaracja-praw-zwierzat


Licznik odwiedzin: 8836145 Ostatnia aktualizacja strony: 2021-09-18 13:18:25