Stowarzyszenie Macierz

Stowarzyszenie MACIERZ powstało jako organizacja zajmująca się ochroną Praw Człowieka, ekologią, promocją zdrowego odżywiania i funkcjonowania, działalnością charytatywną w różnych dziedzinach życia.

Ilość wejść: 12743


NAŁOGI: Alkoholizm i Nikotynizm - Korzenie Narkomanii

Alkoholizm czyli pijaństwo, uzależnienie od piwa, wina czy wódki rozpoczęło się wraz z rozprzestrzenieniem chrześcijaństwa w którym największym sacrum jest spożywanie wina mszalnego w celach liturgicznych. Indianie palili tytoń w fajkach pokoju, ale nie byli uzależnieni i nie musieli palić nałogowo ani leczyć się z nikotynowej narkomanii. Naukowców pokazujących jak pijacki kult pewnej greckiej sekty dionizyjskiej został wchłonięty przez chrześcijaństwo, a następnie stał się ideologiczną podstawą masowego alkoholizmu i pospolitego pijactwa nie dopuszcza się na Zachodzie do głosu i cenzuruje. Jednak pisali o tym już uczeni arabscy w VI-X wieku e.ch. Kultura arabska i świat islamu nie zna choroby alkoholowej, podobnie kultura hinduistyczna czy buddyjska. Dla 2 mld ludzi alkohol jest trucizną, a nie środkiem spożywczym. Przyjrzyjmy się zatem dwom stowarzyszonym i najbardziej patologicznym nałogom. 


ALKOHOL I NIKOTYNA – RODZICE NARKOMANII

Uzależnienie - jest chorobą duszy (psychiki) i emocji, a także mózgu i systemu nerwowego. Polega ono na utracie kontroli nad własnym życiem, braniu środków odurzających pomimo problemów, które one wywołują oraz na wzrastającej tolerancji organizmu (dla uzyskania tego samego efektu trzeba brać coraz większe porcje lub przejść na coś mocniejszego, np. mocniejszy narkotyk).

Środki odurzające, szczególnie alkohol, papierosy i narkotyki, ale też leki psychotropowe, wywołują w człowieku, który z nich korzysta, przekonanie, że są środkami pomagającymi załatwić różne problemy. Tłumią one emocje na krótką chwilę, ale gdy przestają działać, problemy powracają ze zdwojoną siłą. Osoba uzależniona czasami zdaje sobie sprawę z tego że środek odurzający jest przyczyną jej kłopotów, niszczy zdrowie, ale zamiast przestać go używać, bierze coraz więcej. Dzieje się tak dlatego że nie kontroluje swego życia...

Artykuł na blogu: 

http://ajurweda.blogspot.com/2015/04/nalogi-korzenie-narkomanii.html

  

Licznik odwiedzin: 8836098 Ostatnia aktualizacja strony: 2021-09-18 12:46:33