Stowarzyszenie Macierz

Stowarzyszenie MACIERZ powstało jako organizacja zajmująca się ochroną Praw Człowieka, ekologią, promocją zdrowego odżywiania i funkcjonowania, działalnością charytatywną w różnych dziedzinach życia.

Ilość wejść: 4835


Kularnawa Tantra - Lekcja Pierwsza Kaula Tantra

Kularnawa-Tantra, czyli Tantra Ocean Kuli, jest jednym z najważniejszych dzieł tantrycznej szkoły Kaula. Prezentowane tłumaczenie jest pierwszym przekładem Kularnawa-Tantry dokonanym na język zachodni. (W trakcie prac nad nim ukazało się dość słabe tłumaczenie pióra K. Ray'a). Kula oznacza „rodzinę”, „dom rodzinny”, „plemię”, „rasę”, „siedzibę” lub „stado” i w tradycji Kularnawa tantry oznacza „rodzinę uczniów Guru”, „społeczność z Guru”, duchowe pokrewieństwo i bliskość z Mistrzem oraz Boską Mocą, Śakti, Kula-Kundalini. Rishi Matsyendra (IV w.), Rishi Abhinavagupta (VIII w.) to znani przedstawiciele Szkoły Kaula Tantry. Całość tekstu Kaulika składa się z dziewięciu części – tantrycznych lekcji doskonałości. Kularnava Tantra składa się z dziewięciu części czyli odsłon. Studiowanie oryginału pozwala rozwiać wiele błędnych koncepcji na temat tej wielkiej szkoły tantrycznej jakie pokutują wśród tantryków i joginów na Zachodzie. Pierwsza odsłona, czyli pierwsza część traktatu pokazuje elementarne, podstawowe ideały i koncepcje tantrycznej nauki Kaula.

 

Kulārnawa-Tantra

 

I. Odsłonięcie Pierwsze: O położeniu dusz

 

1. Spytała Parwati Najwyższego Pana, siedzącego na szczycie Kailaśa, boga nad bogi, nauczyciela świata, pełnego najwyższego szczęścia.

 

Święta Bogini rzekła:

 

2. Panie, władco wszystkich bogów, twórco pięciu ofiar, wszechwiedzący, łatwo dostępny przez uwielbienie, czuły dla szukających ucieczki!

3. O Panie Kuli, Najwyższy Śiwo, Oceanie Nektaru Miłosierdzia! w tym bezsensownym, strasznym kołowrocie wcieleń rodzą się i umierają splamione wszelkim cierpieniem

4. przebywające w rozmaitych ciałach niezliczone rzesze dusz, i nie ma dla nich wyzwolenia!

5. Ciągle nękane cierpieniem, o Boże, nigdy nie są szczęśliwe. W jaki sposób, Władco Bogów, mogą się wyzwolić? Powiedz mi, o Potężny!

 

Święty Pan (Iśwara) rzekł:

 

6. Posłuchaj, o Bogini, odpowiem ci na twe pytanie. Przez samo tylko słuchanie tego człowiek uwalnia się z kręgu wcieleń!

7. Jest, o Bogini, niepodzielny Śiwa będący Najwyższym Brahmanem, wszechwiedzący, wszechmocny i wszechwładny, nieskalany, jedyny!

8. Samoświetlny, bez początku i bez końca, niezmienny, od najwyższego wyższy, bez cech, Byt – Świadomość – Szczęście (Sat-Ćit-Anandam)! Jego cząstki, zwane duszami,

9. połączone z bezpoczątkową niewiedzą, są jak iskry w ogniu. Ograniczeni urodzeniem skutkiem czynów nie mających początku,

10. zależni od swych zasług i przewin dających przyjemność i cierpienie, w takie czy inne ciało, wiek i doznanie z uczynków zrodzone

11. popadłszy, wciąż na nowo się rodzą zamroczeni ludzie. Ciało subtelne niezniszczalne jest aż do wyzwolenia, o Miła!

12. Przyjmując wciąż i przyjmując po tysiąckroć czworakie ciała roślin, owadów, ryb, ptaków, zwierząt, ludzi, ludzi prawych, bogów i wyzwolonych, jedno po drugim,

13. gdy skutkiem zasług urodzi się człowiekiem, to jeśli zdobył poznanie, osiąga wyzwolenie.

14. Wśród ośmiu milionów i czterystu tysięcy ciał istot wcielonych nie zdobywa się poznania Prawdy (Satyam) w innym niż człowieczy stanie!

15. Tutaj, nawet pośród tych tysięcy tysięcy narodzin, osiąga kiedyś żyjąca istota ludzki stan na skutek nagromadzonych zasług, o Parwati!

16. Któż jest zatem większym grzesznikiem niż ten, kto uzyskawszy tak trudno osiągalny stan ludzki, będący drabiną do wyzwolenia, duszy swojej nie zbawia?

17. Toteż jeśli ktoś, najwyższe urodzenie i doskonałość zmysłów uzyskawszy, dobra swojego nie zna, samobójcą się staje!

18. Dla bezcielesnego nie istnieje cel ludzkiego żywota, przeto zdobywszy skarb w postaci ciała, niechaj spełnia dobre uczynki!

19. Niechaj z całej duszy ochrania ciało, które jest zbiornicą wszystkiego, niech ze wszystkich sił je ochrania, póki Prawdy nie ujrzy!

20. Na nowo powstają wioski, na nowo pola, na nowo majątek, na nowo dom, na nowo dobry i zły czyn – ciało nigdy się nie odnawia!

21. Ludzie zawsze usilnie chronią ciało i wcale nie pragną go opuścić, nawet nękani trądem czy inną chorobą!

22. Chronić je trzeba ze wszystkich sił, aby służyło dharmie. Dharma służy poznaniu, poznanie – dhjanie i jodze, a joga prowadzi do wyzwolenia. 


CAŁY ARTYKUŁ PRZECZYTASZ NA PORTALU http://layah.org POD ADRESEM: 

http://layah.org/uniwersytet/kundalini-tantra/kularnawa-tantra-lekcja-pierwsza-kaula-tantry

Zapraszamy!

Licznik odwiedzin: 8836019 Ostatnia aktualizacja strony: 2021-09-18 11:50:29