Stowarzyszenie Macierz

Stowarzyszenie MACIERZ powstało jako organizacja zajmująca się ochroną Praw Człowieka, ekologią, promocją zdrowego odżywiania i funkcjonowania, działalnością charytatywną w różnych dziedzinach życia.

Ilość wejść: 5069


EDUKACJA: Opowiadania dla Dzieci w Grupie 6 do 9 lat

OPOWIADANIA DLA  DZIECI

 

Część I

Stowarzyszenie Sathya Sai

Opole 1995

 Tytuł oryginału:
STORIES FOR CHILDREN, Part I
(Age group 6 to 9 years)

Copyright © 1993 by Sri Sathya Sai Books and Publications Trust
Prasanthi Nilayam P.O., 515 134, Anantapur District, Andhra Pradesh, India

Przekład: Kazimierz M. Borkowski

Korekta: Paweł Sala

Komputerowy skład systemem TEX: K.M. Borkowski

Przeróbka na format html wraz z autopoprawkami: K.M.B., Toruń 2001/2002 r. 

Spis Treści

Przedmowa      . . . . . . . . . . . . . . . .  4
Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . 5

Rozdz. 1: Pierwszy rok kursu (I klasa)
1. Modlitwa . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
2. Nic nie jest bezwartościowe . . . . . . . 12
3. Uczciwość . . . . . . . . . . . . . . . . 14
4. Prawda jest Bogiem (I) . . . . . . . . . . 15
5. Służenie człowiekowi to służenie Bogu (I) 16
6. Wystrzegaj się gniewu . . . . . . . . . . 17
7. Nie marnuj, nie pożądaj . . . . . . . . . 18
8. Dobroć dla zwierząt (I) . . . . . . . . . 19
9. Dobroć dla zwierząt (II) . . . . . . . . . 20
10. W wysilku leży wielkość człowieka . . . 21
11. Bóg wie najlepiej . . . . . . . . . . . . 22
12. Matru Dewo bhawa (Matka jest Bogiem) . . : 23

Rozdz. 2: Drugi rok kursu (II klasa)
13. Nauki świętych . . . . . . . . . . . . . . 25
14. Uniwersalna miłość . . . . . . . . . . . . 26
15. Zazdrość sprowadza ruinę . . . . . . . . 27
16. Nauczka dla zarozumialstwa . . . . . . . 28
17. Upadek pychy . . . . . . . . . . . . . . . 29
18. Proste serca, skromne odzienia . . . . . . 30
19. Prawda jest Bogiem (II) . . . . . . . . . 32
20. Dobry uczynek . . . . . . . . . . . . . . 33
21. Przyjaźń i poświęcenie . . . . . . . . . 34
22. Konieczność rozwagi . . . . . . . . . . . 35

Rozdz. 3: Trzeci rok kursu (III klasa)
23. Służenie człowiekowi to służenie Bogu (II) 37
24. Ludzki wysiłek sprowadza boską pomoc . . . 38
25. Dobry język i zły język . . . . . . . . . 39
26. Pośpiech oznacza stratę . . . . . . . . . 40
27. Zanim pouczysz . . . . . . . . . . . . . . 41
28. Zadowolenie i spokój . . . . . . . . . . . 42
29. Przytomność umysłu . . . . . . . . . . . 43
30. Znaczenie koncentracji . . . . . . . . . . 44
31. Żadna praca nie hańbi . . . . . . . . . . 45
32. Modlitwa od serca . . . . . . . . . . . . 46
33. Łaska Boga . . . . . . . . . . . . . . . . 47
34. Prawda jest Bogiem (III) . . . . . . . . . 48
Przypisy

 


 

Przedmowa


Ta seria materiałów tekstowych do kursu „Wychowania w wartościach ludzkich" została przygotowana przez fundację Sri Sathya Sai Bal Vikas Education Trust z zamiarem wykorzystania ich podczas cotygodniowej godziny wychowania moralnego odbywającej się w szkołach podstawowych w każdym stanie Indii. Fundacja przygotowała te materiały po angielsku. Zostaną one udostępnione we wszystkich współczesnych językach indyjskich, ponieważ zapotrzebowanie na nie zaczyna być odczuwane w różnych obszarach językowych.

Nasze kursy w szkołach podstawowych muszą mieć na widoku sadzonkę, która później urasta do postaci drzewa. Zadaniem edukacji jest ujawnienie w pełni wszystkich potencjalnych możliwości tkwiących w osobowości człowieka. Zostały one dostrzeżone przez wielkich myślicieli i wieszczów Indii pięciorako: Właściwe postępowanie (prawość), polegające na rozwijaniu umiejętności samodzielnego radzenia sobie na co dzień, w pracy nad jogą, życiem etycznym oraz rozwój umiejętności związanych z własnym przedmiotem albo zawodem; intensywne poszukiwanie Prawdy, które obejmuje rozbudzanie intuicji i trening intelektu poprzez rozwiązywanie zadań, analizę, syntezę, porównywanie i przeciwstawianie; równowaga (Spokój), przez którą rozumiemy psychoruchowe i emocjonalne zrównoważenie; Miłość, która w sprzyjających warunkach wytryska z duszy; oraz miłość uniwersalna albo Niekrzywdzenie, których skutkiem jest umiłowanie wszelkiego bytu. Są to te fizyczne, intelektualne i emocjonalne, psychiczne i duchowe aspekty ludzkiej osobowości, których doskonalenie jest zadaniem wychowania. Socjalne cele edukacji, które są równie ważne zawierają się w tym, że człowiek w przyszłości aspiruje do bycia obywatelem socjalistycznej republiki i kraju harmoni oraz tolerancji religijnej i kulturowej. Jedność światowych religii i wielu kultur musi stanowić część drugiej natury Hindusa.

Seria ta została przygotowana głównie w celu kształcenia moralnego i duchowego. Zawiera w sobie wymienione wyżej aspekty i swój poziom dostosowuje do wymogów i możliwości przyswojenia przez trzy grupy wiekowe (6 – 9, 9 – 12 i 12 – 15 lat).

Uznalibyśmy naszą pracę za sowicie wynagrodzoną, gdyby szeroka społeczność przyjęła serię „Wychowanie w wartościach ludzkich" jako użyteczną w kształceniu moralności i duchowości w szkołach podstawowych w różnych częściach kraju.

Opowiadanie „Konieczność rozwagi" zaczerpnięto ze słynnego zbioru opowiadań zatytułowanego „Tales of Long Ago"aśramu Śri Aurobindo1. Włączono je tutaj, gdyż stanowi ono wzór narracji prostym językiem odpowiednim dla dzieci. W istocie, byłoby ideałem, gdybyśmy zdołali przedstawiać wszystkie opowiadania z tej książki językiem tak prostym jak w „Konieczności rozwagi"(Starodawne opowieści) napisanego przez Matkę z Pondichery,

Nauczyciele powinni podjąć się trudu kultywowania tego rodzaju prostoty w swych narracjach dla dzieci.

— Vinayak Krishna Gokak      

 


 

WPROWADZENIEW „podręczniku" znajdzie się specjalny rozdział o mówieniu opowiadań. Niniejsze wprowadzenie poświęcone jest innemu zagadnieniu: kolejności opowiadań w tej książce według stopnia ich trudności jako materiału tekstowego.

Kliknij w ten link aby przejść do czytania artykułu na oryginalnym portalu! 

Licznik odwiedzin: 8835897 Ostatnia aktualizacja strony: 2021-09-18 04:28:36