Stowarzyszenie Macierz

Stowarzyszenie MACIERZ powstało jako organizacja zajmująca się ochroną Praw Człowieka, ekologią, promocją zdrowego odżywiania i funkcjonowania, działalnością charytatywną w różnych dziedzinach życia.

Ilość wejść: 4672


BHAGAWAN Sathya Sai Baba - Wywiady z Awatarem dla Dziennikarzy

Wywiady z Sathya Sai Babą: Karanjii z 1976 roku, gdzie Swami Sathya Sai Baba obszernie i dobitnie mówi o sobie i swojej duchowej misji, Korbu (1990) oraz ogólny wywiad dla dziennikarzy w 1999 roku. Razem dużo ciekawych informacji o tej postaci wydobytych w dziennkarskim stylu. Liczbę wielbicieli Sathya Sai Baba ocenia się na 50 milionów ludzi z całego świata (dane na 2005 rok) . 

W strachu i zwątpieniu módl się do Mnie.
Dostrój się do Mojej potężnej mocy;
w porównaniu do mocy Słońca,
które umieściłem na niebie,
jest ona niczym tajfun do oddechu dziecka.
— Baba        


Wywiad z Sai Babą


przeprowadzony przez redaktora czasopisma Blitz,
R.K. Karanjię, we wrześniu 1976 r.Russy Khursheed Karanjia (ur. 1912) jest seniorem hinduskiego dziennikarstwa. Swoją karierę zaczynał w Times of India. W 1941 r. zaczął ukazywać się cotygodniowy brukowiec Blitz, w którym Karanjia bezlitośnie demaskował różnorodne wypaczenia. Jako redaktor naczelny tego pisma stał się pionierem dziennikarstwa dochodzeniowego; tą działalnością wywołał setki skandali. Wyróżnił się licznymi wywiadami z przywódcami światowego formatu, m.in. z Nehru, Naserem, Chruszczowem, Castro i Arafatem. Jest autorem tuzina książek. W 1976 r., kiedy Śri Sathya Sai Baba znalazł się w centrum burzy rozpętanej przez swoich przeciwników, Karanjia przeprowadził z Nim 2,5-godzinny wywiad — najdłuższy, jaki Baba kiedykolwiek udzielił dziennikarzowi — prosząc o odpowiedzi na pytania i zarzuty sceptyków i krytyków.


Pytanie:  Na wstępie, Swamidźi, chcielibyśmy dowiedzieć się czegoś o twojej potrójnej inkarnacji — byłej, obecnej i przyszłej — to jest, od Śirdi Sai Baby do Sathya Sai Baby i mającej nadejść, zgodnie z twoją przepowiednią, Prema Sai Baby.

Awatara Sathya Sai Baba
Baba:   Przede wszystkim, musicie uchwycić pełną jedność tych trzech inkarnacji z czasów współczesnych z tymi z przeszłości, jak Rama i Kriszna. Jest to trudne zadanie. Kiedy ludzie nie mogą zrozumieć współczesności, jak mogą pojąć przeszłość? Każda inkarnacja jest pełna i kompletna w odniesieniu do czasów, sytuacji i zadań. Nie ma różnicy między rozmaitymi objawieniami Boga, takimi jak Rama, Kriszna czy Sai.
    Rama przyszedł, by zasilić korzenie prawdy i prawości, następnie Kriszna — by pielęgnować posiew pokoju i miłości. Obecnie tym świętym zasadom grozi niebezpieczeństwo hurtowej destrukcji z powodu ludzkiej słabości, pod jarzmem sił zła. Przezwyciężają one dobro, duchowość i boskość w człowieku. Oto dlaczego obecny Awatar przyszedł wyposażony w pełnię kosmicznej mocy, koniecznej do ratowania dharmy (prawości) przed adharmą(nieprawością). 

 

Kliknij w ten link aby przeczytać cały artykuł na oryginalnym portalu!

Licznik odwiedzin: 8836161 Ostatnia aktualizacja strony: 2021-09-18 13:27:42