Stowarzyszenie Macierz

Stowarzyszenie MACIERZ powstało jako organizacja zajmująca się ochroną Praw Człowieka, ekologią, promocją zdrowego odżywiania i funkcjonowania, działalnością charytatywną w różnych dziedzinach życia.

Ilość wejść: 11470


Atma Krija Joga - Naukowa praktyka realizacji boskiej duszy

Atma Kriya Yoga - Nauka i Praktyka

Mahavatar Babaji - Założyciel Krija JogiKrijajoga (Kriyayogah) to jedna z dwunastu klasycznych odmian jogi, powiązana silniej z praktykami typu krija (kriyah). Jest wzmiankowana w literaturze religijnej i jogicznej różnych okresów i nurtów. Kriyayoga służy realizacji Atmana - Duszy, Wyższej Jaźni. W klasyfikacji systemów jogi, Krija Joga należy do szerszej grupy znanej pod nazwą Tantra Joga, a także Kundalini Joga. Jest to ekskluzywna tak zwana Himalajska Joga Tantryczna, przez środowiska teozoficzne i ezoteryczne często nazywana jogą atmiczną. W ujęciu klasycznym ryszi Patańdźali objaśnił krijajogę w sutrze II.1 Jogasutr, jako składającą się z trzech osi praktyk: 

- tapas - asceza, żarliwość, wysiłek; 

- swadhjaja - kontemplacja światła jaźni (swadhi), medytacja światła jaźni; 

- iśwarapranidhana - duchowe oddanie żyjącemu mistrzowi.

Tapas, Svadhyaya i Iśvarapranidhana to trzy ostatnie Niyama w klasycznej jodze. Jej celem jaki określił Patańdżali w sutrze II.2, jest wywołanie stanu samadhi i osłabienie kleśa (uciążliwości). Postklasyczne odmiany krijajogi zawierają elementy analogiczne jak kundalinijoga i nauczają metod rozbudzenia energii kuńdalini...

Artykuł na blogu:

http://radza-joga.blogspot.com/2015/03/krija-joga-atman-joga-oddechowa.html

 

 

Licznik odwiedzin: 8836011 Ostatnia aktualizacja strony: 2021-09-18 11:44:03