Stowarzyszenie Macierz

Stowarzyszenie MACIERZ powstało jako organizacja zajmująca się ochroną Praw Człowieka, ekologią, promocją zdrowego odżywiania i funkcjonowania, działalnością charytatywną w różnych dziedzinach życia.

Zdrowie i Ekologia


Kuchnia wegetariańska "Macierzy"

Artykuł zawiera wegetariańskie przepisy. Będzie sukcesywnie uzupełniany o nowe przepisy z kuchni wegetariańskiej. Mam nadzieję, że znajdziesz tutaj coś dla siebie. Pisałam ten artykuł z myślą o wszystkich tych, którzy chcą zdrowo się odżywiać. Mam nadzieję, że dzięki tym przepisom usprawnisz sobie pracę w kuchni, w której jak się okazuje większość kobiet spędza najwięcej czasu oraz będą one dla Ciebie źródłem inspiracji w gotowaniu.

Ilość wejść: 6699


Choroby genetyczne a ciąża - i co dalej?

Choroby genetyczne są chorobami przekazywanymi z pokolenia na pokolenie. Są to też choroby powstające na nowo na skutek zmian i zaburzeń w mechanizmach przekazywania cech dziedzicznych. Te nieprawidłowości mogą być przekazywane potomstwu jako choroby dziedziczne. Jednym słowem, choroba genetyczna może mieć swój początek - na skutek sprzężenia się różnych czynników - w każdej chwili u każdego z nas.

Ilość wejść: 100847


Koniec świata dnia 21 maj 2011 - armagedon jako choroba psyche

Koniec świata - 21 maj 2011 - armagedon jako choroba psychiczna! Poczucie zbliżającego się końca świata jest silną oznaką psychotycznego procesu w przebiegu wielu chorób i zaburzeń psychicznych, w tym zespołu paranoicznego. Urojenia są usystematyzowane, zwarte, logiczne, ale kompletnie błędne. I dlatego wieszczony koniec świata, chociaż często, co kilka lat przepowiadany - nie nadchodzi.

Ilość wejść: 9528


Komu i czemu służy GMO ?

GMO – czyli genetycznie modyfikowany organizm, inaczej transgeniczny oznacza sztuczne wstawienie obcego genu do materiału genetycznego danego organizmu. Geny przenosi się przekraczając granice międzygatunkowe, np. wstawiając geny zwierząt do rośliny i vice versa. Naukowcy wykorzystują techniki biologii molekularnej m.in. takie, jak wprowadzenie wektorowego wirusa lub wstrzelenie genu za pomocą działa genowego pomiędzy geny docelowego organizmu do zmiany jego genomu.

Ilość wejść: 10465


Zwierzę w Człowieku

POLITYKA nr 49/2003. Mroczna strona kotleta. Zwierzęce cząsteczki przenikają z pokarmem do naszego ciała i wbudowują się w tkanki. Organizm rozpoznaje je i stara się zniszczyć. Czy ma to związek z powstawaniem chorób nowotworowych?...

Ilość wejść: 4780


13 lat Świra

NIK stwierdza: Złe warunki sanitarne (porośnięte grzybem budynki, brud i zimno), nie sprawdzane, więc nie wiadomo, czy bezpieczne, instalacje energetyczno-gazowe to tylko przykłady zaniedbań, których jest wiele. Pacjentów psychicznych traktuje się niemal jak zwierzęta w ich schroniskach. W połowie polskich szpitali tylko co trzeci pacjent był informowany, dlaczego został przymusowo zatrzymany, oraz w jaki sposób będzie leczony. 74 proc. dokumantacji lekarskich było niekompletnych. Tylko 8 z 209 skontrolowanych pacjentów było informowanych o skutkach ubocznych podawanych im leków. Lista zbrodni psychiatrii jest bardzo długa...

Ilość wejść: 3242


Ustawa o Ochronie Zwierząt

z dnia 21 sierpnia 1997 r.

Ilość wejść: 3658


Prezydent Słowenii - filantrop, ekolog i adwokat weganizmu

Dr Janez Drnovšek, prezydent Republiki Słowenii, jest - według naszej wiedzy - jedynym wegańskim prezydentem na świecie. Łaskawie zgodził się udzielić wywiad brytyjskiemu magazynowi Vegan i zaprosił do pałacu prezydenckiego w Ljubljanie członków Vegan Society - Rogera i Annę Merényi by podzielić się swoimi ideami i przekonaniami.

Ilość wejść: 4437


Cykl Płodności Kobiety - Naukowa Metoda Jonasa

Naturalne metody unikania dodatkowych owulacji. Czeski lekarz, dr Jonas ustalił, że niezależnie od cyklu miesiączkowego dni płodne następują wówczas, kiedy Księżyc znajduje się w fazie, w jakiej był w momencie narodzin kobiety. Nieznajomość cyklu Jonasa powoduje dużą ilość przypadkowych zajść w ciąże u kobiet przekonanych, że w tym czasie jest całkowicie bezpiecznie!

Ilość wejść: 13770


Transfuzja Krwi - Ukrywane Fakty - Krwiopijczy Biznes i Skutki Uboczne

Pozytywnym wydaje się fakt prowadzenia szeregu badań nad transfuzją krwi i wzrostem świadomości o jej fatalnych skutkach, bo to spowoduje coraz częstsze zastępowanie transfuzji krwi bardziej bezpiecznymi i tańszymi metodami. Wspaniale, że są lekarze z "otwartymi" głowami i sercami, którzy kierują się głównie dobrem pacjenta i też dlatego nie odrzucają dla zasady nowego spojrzenia na przyjęte wcześniej "nieomylne" sposoby leczenia. Transfuzje krwi wcale nie są koniecznością jak to przedstawia żądny zysku krwiopijczy biznes banków krwi. Doświadczenia mówią że można się obyć bez transfuzji i znać medycynę.

Ilość wejść: 126901


ANTYPSYCHIATRIA - Alternatywne Terapie Psychiki a Zbrodnie Psychiatrii

Antypsychiatria nie jedno ma oblicze, także takie jak dianetyka czy psychosynteza ale i psychiatria humanistyczna. Zwykle krytykowana walczy jednak o prawa człowiecze pacjentów.

Ilość wejść: 14774


PSYCHIATRIA - Afery, Korupcja i Dewiacja - XXI Wiek

W Polsce początku XXI wieku pojawiają się skandale w środowisku psychiatrów i psychologów. Jakie są tego przyczyny i jaka jest skala korupcji i innych patologii tego nie wie nikt.

Ilość wejść: 21343


Psychosynteza i Psychologia Transpersonalna

Psychosynteza to szkoła psychologii głębi, reintegracji, psychoterapii i psychoanalizy obejmującej całość ludzkiej istoty, bez ograniczeń do sfery materialnej. Znana od 1910 roku.

Ilość wejść: 9428


PSYCHOTROPY - Tylko Ciemna Strony Mocy

Ciągle mało uświadamia się ludzi o ciemnej, drugiej stronie brania leków psychotropowych psychiatrii. Ciemna strona to lekomania, szkodliwe skutki uboczne, uszkodzenia neuronów.

Ilość wejść: 126862


Sektofobia i Paranoja Antysektowa. Fobie: teofobia, hagiofobia, heretykofobia

Termin sekta dla grup wyznaniowych stał się negatywnym piętnem społecznym. Powstały w Polsce groźne ośrodki antysektowe jak OKOPS, KANA, Dominikańskie Centra Informacji o Sektach.

Ilość wejść: 3248


Paranoja Antysektowa - Siedem Objawów Kluczowych u Antykultowców

Paranoja pieniacza to zespół paranoiczny prowadzący do wściekłego, furiackiego zwalczania osób o domniemanym niebezpiecznym charakterze czy pochodzeniu, do dochodzenia przez chorego domniemanych krzywd, np przed sądem lub urzędem. Taki jest obraz działaczy węszących i zwalczających wszędzie sekty!

Ilość wejść: 7933


PARANOJA ANTYSEKTOWA - Sektofobia - Zbrodnie Antykultowe - Inkwizycja Chorobą Psychiczną

Termin sekta dla grup wyznaniowych stał się negatywnym piętnem społecznym. Powstały w Polsce groźne ośrodki antysektowe jak OKOPS, KANA, Dominikańskie Centra Informacji o Sektach etc. Paranoja pieniacza to zespół paranoiczny prowadzący do wściekłego zwalczania osób o rzekomym niebezpiecznym charakterze czy pochodzeniu, do dochodzenia przez chorego domniemanych krzywd, np. przed sądem lub urzędem. Oto obraz działaczy zwalczających sekty!

Ilość wejść: 7436


Z naszego bloga


Top 11

Najpopularniejsze artykuły: 


Newsletter


Wyślij

Po więcej informacji zapisz
się do naszego newslettera

Licznik odwiedzin: 8696666 Ostatnia aktualizacja strony: 2020-12-03 17:46:15