Stowarzyszenie Macierz

Stowarzyszenie MACIERZ powstało jako organizacja zajmująca się ochroną Praw Człowieka, ekologią, promocją zdrowego odżywiania i funkcjonowania, działalnością charytatywną w różnych dziedzinach życia.

Sufizm - Sufi, Fakir, Derwisz


Myśl dnia: Wszystkie imiona i kształty są odzieżą i okryciem pod którym ukryte jest jedyne życie.


Alawijja - ezoteryczny suficki islam, jego nurty i tradycje w Syrii oraz Turcji

Ezoteryzm szyitów, tajemnice zakonów derwiszów, ruchy i nurty duchowe jak alawici, alewici, bhektaszyci, nizaryci, karmaci, ismaelici czy chociażby ruch Mahdi w islamie są nie wiele znane w Polsce, nawet wśród adeptów sufizmu czy wyznawców islamu. Współczesny popyt na tandetny fundamentalizm wahabicki reprentowany przez chociażby Ligę Muzulamńską labo sekciarską "PlanetaIslam" potrzebuje równowagi w postaci przybliżenia duchowości ezoterycznej wolnej od ekstremizmu, indoktrynacji i agresywnego nawracalstwa wahabistycznego.

Ilość wejść: 9437


Sufizm i hadisy w naukach sufich

Sufizm w jednym ze swych podstawowych aspektów to studiowanie nauk duchowych zawartych w hadisach. Wszyscy wielcy Sufi studiowali hadisy. Nie ma sufizmu bez dogłębnej znajomości hadis. Trzeba zatem zagłębić się w lekturę i rozmyślania nad hadisami, aby przyjąć światło przewodnictwa sukcesji Sufich.

Ilość wejść: 4199


KABAŁA a SUFIZM - Mistyczne doświadczanie Boga Absolutu

Mistyka rozwijała się od początku istnienia religijności na Bliskim Wschodzie, w Egipcie i Mezopotamii. Kabała jest najbardziej znanym nurtem mistyki w religii mojżeszowej, hezychazm w chrześcijaństwie, a sufizm w religii muzułmańskiej. Uzmysłowienie sobie tak kwestii wspólnych jak i drobnych czy istotnych różnic może być ciekawym doświadczeniem duchowym i poznawczym.

Ilość wejść: 6835


Ameryko-sufizm stworzony, popierany i rozpowszechniany przez CIA

Amerykański sufizm to nowy wynalazek antyislamski stworzony, popierany i rozpowszechniany przez CIA i inne agencje służb specjalnych celem osłabienia autentycznych szkół i tradycji sufich. New Age ma swoje uroki, jednak może służyć też do stworzenia "szkół nauk sufich" całkowicie podporządkowanych kościelnym i esbeckim organom politycznym takim jak CIA. Jak ustrzec się przed wpadnięciem w sidła sprytnych agentów udających autentycznych sufich?

Ilość wejść: 5627


Sufi Silsila - Żywoty Świętych Sufich Wschodu

Wybitne postacie sufickiej tradycji to znani uczeni i medycy jak Awicenna czy Ibn Arabi. Sufi w swoich czasach gromadzili i syntetyzowali całą dostępną wiedzę i mądrość, zarówno o świecie materialnym jak i duchowym. Sufi dali Europie zarówno cyfry arabskie, matematykę, astronomie jak i medycynę czy ogrodnictwo. Święci mistycy tradycji sufickiej nie są zbyt dobrze znani na Zachodzie, zatem ta publikacja wypełnia lukę w wiedzy o dorobku Wschodu.

Ilość wejść: 4951


Sufi Dżelaluddin Rumi

Mistrz suficki Jelaluddin (Dżelaluddin) Rumi, największy poeta, święty i derwisz jakiego kiedykolwiek znał świat: poeta, którego przesłanie, zarówno w jego życiu jak i dziele, nakreśla wyraźną granicę nowej ery, nowy krok w tradycji sufich, będącej najbardziej starożytną szkołą Mistyków i Filozofów, która wywodzi się ze starożytnej szkoły mistycznej Egiptu.

Ilość wejść: 4347


Kazanie na Górze - Prawdziwa nauka Jezusa Chrystusa czy skrajna Utopia?

Kazanie na Górze - jest esencją nauk Jezusa Chrystusa, ale tylko niewielu zwących się chrześcijanami zna i stosuje jego zasady w codziennym życiu - mawiał często Mahatma Gandhi. Nauka Kazania na Górze jest podstawą życia duchowego gnostyków, hezychatów, waldensów, sufich czy judeokabalistów. Wiele nauk z Kazania na Górze jest doskonale znanych na Wschodzie.

Ilość wejść: 14236


Mistrz Sufi Chishty - Hazrat Inayat Khan

Życie Sufiego Hazrat Inayat Khan, którego nauczanie duchowe wywodzi się od mistrza duchowego Pir Nizamuddin Czisti (Chishty) z Delhi oraz Pir Ajmeri. Hazrat Inayat Khan łączy w swoim nauczaniu mądrość czterech zakonów sufickich: czisti, qadaria, naqszibandi oraz suhrawardi. Niektórzy uważają, że HIK zainicjował nową gałąź sufizmu: inayatijja.

Ilość wejść: 3378


Promienne Orędzie Zakonu Sufich

Oto Siedem Wersetów często powtarzanych, które stanowią Otwarcie Świętej Księgi oraz Modlitwę. Siedem Wersetów Modlitwy Otwierającej to skrócony obraz siedmiu stopni duchowej Drogi Pielgrzyma, który wspina się do swego Stwórcy. Fatiha (Otwarcie) stanowi siedem stopni ścieżki Mądrości jaką w istocie jest każdy Zakon Suficki i może być przyrównana do siedmiu stopni perskiej piramidy zwanej ziguratem.

Ilość wejść: 2826


Praktyka Mistycznej Ścieżki Sufi Chishty

Praktyka Mistycznej Ścieżki Serca wedle nauczania tradycyjnego Szejcha Szarfuddin Maneri. SUFI TARIQAT - to Droga Sufich, nauka, filozofia, metafizyka i praktyki transformujące ego w duszę, przemieniające ziemskiego człowieka w stworzenie duchowe o anielskiej naturze. Z pomocą mistrzów duchowych, pir i murszid uczniowie suficcy podążają prostą Drogą ku świadomości Boga.

Ilość wejść: 2896


SUFIZM - wyzwania współczesności

Nauki Sufickie Hazrat Inayat Khan jako zagadnienia dla ludzi żyjących współcześnie. Zbiór nauk sufickich z tematami dla aktualnego pokolenia. Inayat Khan reprezentuje czetry szkoły sufizmu: czisztijja, qadarijja, nakszibandijja, suhrawardijja, a Międzynarodowy Zakon Sufi jest dla ludzi na Zachodzie dobrą szkołą przygotowawczą do praktyki autentycznego, tradycyjnego sufizmu czterech wielkich szkół.

Ilość wejść: 2627


APOKALIPSA - Mistyczne Objawienie Świętego Jana Apostoła

Wielu ludzi interesuje czy i kiedy nadejdzie koniec świata. Apokalipsa czyli Objawienie Świętego Jana jest mistyczno-symboliczną, ostatnią księgą Nowego Testamentu w Biblii. Mało znana ale i bardzo trudna do interpretacji misteryjna księga symboli, znaków i religijnych metafor. Wiele teologii i wyznaniowych denominacji opiera się na treści Apokalipsy.

Ilość wejść: 15792


EWANGELIA Mistyczna według Świętego Jana Apostoła

W pozornie chrześcijańskim kraju nad Wisłą panuje nikła znajomość Ewangelii, a już szczególnie ewangelii mistycznych. Dlatego proponujemy jako lekturę mistyczną Ewangelię Jana, w tłumaczeniu popularnej Biblii Tysiąclecia. Jest to w oryginale najpóźniej napisana z czterech Ewangelii, a na pewno zawiera to, co mieli znać uduchowieni wyznawcy Jezusa Chrystusa, a także chrześcijańscy mistycy i gnostycy.

Ilość wejść: 6089


KABAŁA - Mistyka Żydowska, Chasydzi, Cadycy i Sefiroty

Kabała, sefiroty, aniołowie, chasydzi, cadycy, tańczona modlitwa, czerwona nić Racheli. Kabała okazja dla zainteresowanych biblijną mistyką żydowską, a także mistyką chrześcijańską, hezychasmem i może sufizmem do zapoznania się ze wspólnymi podstawami praktyki oraz korzeniem wiary swoich przodków. Kabalistka Kasia Kayah prześladowana w faszyzującej Polsce przez nazioli podobnie jak w Rosji prześladowany jest kabalista Rabin Filip Berg i jego uczniowie. Brunatni nacjonaliści ciągle nienawidzą żydów oraz kabalistów, organizują pogromy i wypędzenia. Brunatna zaraza zwalczająca kabałę i kabalistów bierze się najpewniej z paranoi religijnej, która doprowadziła w historii do ludobójczych zbrodni inkwizycji.

Ilość wejść: 44015


EWANGELIA według Świętego Mateusza Apostoła

W rzekomo chrześcijańskim kraju nad Wisłą jak okazuje się w badaniach nikła jest znajomość kanonicznych Ewangelii. Dlatego proponujemy jako lekturę Ewangelię Mateusza, w tłumaczeniu popularnej Biblii Tysiąclecia. Najpewniej jest to w oryginale najstarsza z kanonicznych Ewangelii, a na pewno zawiera to, co powinni znać wyznawcy Jezusa Chrystusa, których formalnie jest wielu, ale z miłości do bliźniego (PiS, PO) bardzo niewielu, o ile jacyś w ogóle istnieją w Polsce.

Ilość wejść: 8939


EWANGELIA Prawdy - Juliusz Słowacki

Ewangelia Prawdy to utwór, znanego chyba wszystkim wielkiego polskiego wieszcza, mistyka i proroka Duchowej Ery, Juliusza Słowackiego, który jako filozof i mistyk był twórcą filozofii genezyjskiej (pneumatycznej), epizodycznie związany także z mesjanizmem polskim. Poeta nastrojów, mistrz operowania słowem.

Ilość wejść: 3379


GENEZIS - Księga Rodzaju: Dzieje Początków Rasy Semickiej w Biblii

Genesis, Księga Rodzaju - początek Biblii chrześcijan i żydów, źródło refleksji teologicznych i mistycznych. Opis stworzenia świata i człowieka. Adam i Ewa, potop, ofiara Abrahama.Teksty ważne dla kabalistów, hesychasmu i sufizmu. Wegetarianizm początków cywilizacji semickiej.

Ilość wejść: 11749


KSIĘGA HENOCHA - Kanoniczne Pismo Chrześcijańskiej Biblii Koptyjskiej

Księga Henocha - księga apokryficzna rzymskiego Starego Testamentu. Znajduje się jednak w koptyjskim kanonie Pisma Świętego jako natchniona. Zwierzchnicy wczesnoetiopskiego Kościoła chrześcijańskiego włączyli kronikę Henocha do swego kanonu Biblii. Księga Henocha to jedno z najważniejszych źródeł wczesnego, mistycznego chrześcijaństwa!

Ilość wejść: 38505


EWANGELIA apokryficzna Świętego Filipa Apostoła

Ewangelia Świętego Filipa. Święty Filip Apostoł z Betsaidy to jeden z 12 apostołów Jezusa Chrystusa. Poniósł męczeńską śmierć w Hierapolis około 80 roku e.ch. Apostoł Filip napisał apokryficzną ewangelię zwaną Ewangelią Świętego Filipa. Założył razem z apostołem Tomaszem kościół chrześcijański w Chennai (Madrasie) na wybrzeżu Indii, w Tamil Nadu.

Ilość wejść: 5543


GNOZA: Szymon Mag i Helena - Oczami Wyznawców Gnostycyzmu

Szymon Mag, znany także jako Simon Magus lub Szymon z Gitty (Githon), był Samarytaninem protognostykiem, czyli pochodził z Samarii w Izraelu. Jest najwybitniejszym z magów okresu życia Jezusa i apostołów. Mag Szymon i Helena byli poważną konkurencją dla działalności Jezusa i apostołów! Magowie byli kapłanami Słońca...

Ilość wejść: 10015


EWANGELIA apokryficzna według świętej Marii Magdaleny - Miriam z Magdali

Miriam Magdala to jedna z tajemniczych postaci wśród kobiecych apostołów Jezusa Chrystusa! Ukochana i umiłowana Mistrza Jehoszuah (Jeszua), oblubienica i dziedziczka Jego Misji. Tradycja podaje, że Jezus z Marią Magdaleną posiadali troje dzieci...

Ilość wejść: 38715


ŚWIĘTY KORAN - Objawienie Boga - część I

Koran czyli Święta Księga Al-Quran (cz. I) do studiowania dla tych, którzy chcą poznać Boga! Al-Qur’ān, Koran – oznacza czytanie, recytację – jest to święta księga islamu, uważana przez muzułmanów za słowo Boga (Allah). Powstała w latach 610-632. Koran został objawiony prorokowi Muhammadowi przez Archanioła Gabriela (Jibra'il). Koran mistycznie interpretowany jest także podstawą do nauczania sufizmu we wszystkich autentycznych szkołach, bractwach i zakonach sufi!

Ilość wejść: 3056


ŚWIĘTY KORAN - Objawienie Boga - część II

Koran czyli Święta Księga Al-Quran (cz. II) do studiowania dla tych, którzy chcą poznać Boga! Al-Qur’ān, Koran – oznacza czytanie, recytację – jest to święta księga islamu, uważana przez muzułmanów za słowo Boga (Allah). Powstała w latach 610-632. Koran został objawiony prorokowi Muhammadowi przez Archanioła Gabriela (Jibra'il). Koran mistycznie interpretowany jest także podstawą do nauczania sufizmu we wszystkich autentycznych szkołach, bractwach i zakonach sufi!

Ilość wejść: 3348


ŚWIĘTY KORAN - Objawienie Boga - część III

Koran czyli Święta Księga Al-Quran (cz. III) do studiowania dla tych, którzy chcą poznać Boga! Al-Qur’ān, Koran – oznacza czytanie, recytację – jest to święta księga islamu, uważana przez muzułmanów za słowo Boga (Allah). Powstała w latach 610-632. Koran został objawiony prorokowi Muhammadowi przez Archanioła Gabriela (Jibra'il). Koran mistycznie interpretowany jest także podstawą do nauczania sufizmu we wszystkich autentycznych szkołach, bractwach i zakonach sufi!

Ilość wejść: 3578


Znaczenie Jerozolimy i Haram Asz-Szarif w mistycznym islamie

Święte Miasto Jerozolima. Wyjaśnienie znaczenia miasta świętego Jerozolimy, znanej jako Bajt al-Maqdis (lub po prostu Al-Quds, Święta) i Haram Asz-Szarif dla mistycznego islamu i muzułmanów.

Ilość wejść: 7998


SHIA - historia szyizmu - mistycznego nurtu w islamie

Geneza i rozwój szyizmu jest bardzo przydatna osobom zainteresowanym sufizmem oraz mistycyzmem i gnozą ze wschodu. Przyczyna oddzielenia się szyickiej mniejszości od sunnickiej większości. Problemy sukcesji i autorytetu w naukach religijnych szyitów.

Ilość wejść: 9955


Podręczny Słownik Suficki

Terminologia suficka zebrana w jednym miejscu pomocna jest bardzo wszystkim praktykującym, a także zainteresowanym tematyką suficką. Słownik pojęć sufickich jest ciąge uzupełniany i wzbogacany. Warto zaglądać do słownika sufich, aby uzupełniać swoją wiedzę i rozumienie sufickich pojęć i zagadnień. Zapraszamy znawców tematu do jego wspierania i uzupełniania. Glosariusz suficki...

Ilość wejść: 6647


Kalendarz Kontemplacji Sufickich

Złote myśli, aforyzmy Zakonu Sufi do kontemplowania i rozważań na cały rok. Niniejsze aforyzmy sufickie nazywane są Iskierkami Duszy. Afroyzmów jest 365, jedna złota myśl sufickiej mądrości na każdy dzień kalendarzowego roku, włącznie z rokiem przestępnym. Aforyzmy codzienne wybrał i do praktyki rekomendował Hazrat Inayat Khan (1882-1927), wybitny muzyk i murszid Zakonu Sufi Chishty z Indii.

Ilość wejść: 2403


Licznik odwiedzin: 8474040 Ostatnia aktualizacja strony: 2020-02-26 03:53:38