Stowarzyszenie Macierz

Stowarzyszenie MACIERZ powstało jako organizacja zajmująca się ochroną Praw Człowieka, ekologią, promocją zdrowego odżywiania i funkcjonowania, działalnością charytatywną w różnych dziedzinach życia.

Prawa Człowieka


Więźniowie polityczni i więźniowie sumienia w III RP - 1989-2010

Coraz więcej jest przypadków kwalifikowanych w Polsce po 1989 roku jako więźniowie polityczni i więźniowie sumienia. Tysiące ludzi poszkodowanych rocznie przez wadliwy system sądowniczy i ustawowe buble prawne produkuje 75-100 tysięcy pokrzywdzonych rocznie wśród których jest coraz więcej prześladowanych z powodów politycznych, wyznaniowych czy ekonomicznych. Polska coraz bardziej przypomina skorumpowany totalitarny reżim gorszy od Kuby, Korei Północnej, Iranu i Białorusi.

Ilość wejść: 10849


Zakład Karny KORONOWO - Przykłady łamania praw człowieka i represjonowania więźniów w więzieniach III RP

Koronowo koło Bydgoszczy to jeden z Zakładów Karnych z których przychodzą prośby o pomoc na represjonowanie za pisanie przez więźniów skarg w obronie swej godności, prawa do higieny, intymności, prasy czy jedzenia. Walka o podstawowe prawa człowieka trwa, a raczej trzeba zacząć tę walkę w Polsce XXI wieku od podstaw! Państwowe instytucje strzegące rzekomo praw człowieka są dziwnie niewydolne i niemrawe, a wywózki i zsyłki na drugi koniec Polski to niestety codzienność polskiego więziennictwa.

Ilość wejść: 22311


HFPCz: Kodeks Karny Narusza Konstytucyjne Prawa Człowieka

Helsińska Fundacja Praw Człowieka, po dziesięciu latach walki ofiar politycznych represji faszystowskich w Polsce, wypowiada się negatywnie o karaniu obywateli trzema latami więzienia za obrazę Prezydenta. PRL upadł, ale artykuły służące politycznym zbrodniem rodem z czasów faszysty Piłsudskiego i jego obozu koncentracyjnego w Berezie Kartuskiej jakimś cudem pozostały. Czas powiedzieć: Dość zbrodniom prawa na obywatelach Polski!

Ilość wejść: 5114


MISA i Gregorian Bivolaru - prześladowania jogi w Rumunii

Jogini w Rumunii mają się tak jak czarownice w średniowieczu. Umysłowi dewianci i prawosławna policja polityczna terroryzuje joginów jeszcze bardziej niż za czasów osławionego dyktatora Nicolae Ceauşescu. Gregorian Bivolaru otrzymał azyl polityczny w Szwecji. Jak długo trwać będą jeszcze chrześcijańskie zbrodnie na wyznawcach hinduizmu?

Ilość wejść: 3923


Zbrodnia i Kara. Policjanci Gangsterzy - Czarne Owce w Policji

Policjanci na usługach mafii, wyłamywane drzwi, ostrzelane domy, kobiety ciężarne rzucane o beton, dzieci z lufą przy skroni, molestowanie nieletnich, kazirodztwo, alkoholizm...

Ilość wejść: 18099


Wykaz Decyzji MSWiA o Niszczeniu Mniejszości Wyznaniowych w Polsce

W latach 1993-2002 wydano 42 decyzje odmawiające prawa do osobowości prawnej 42 organizacjom religijnym, czyli wyznaniom religijnym. Wszystkie decyzje odmowne MSWiA są arbitralne, nie mają żadnych rozsądnych powodów prawnych, a zatem są terrorystycznym, policyjnym bezprawiem na mniejszościach wyznaniowych. Terroryzm policyjny wobec mniejszosci w Polsce posuwa się nie tylko do odmowy rejestracji związków wyznaniowych. Za odmową idzie policyjna inwigilacja, zastraszanie założycieli, publiczna nagonka w katolicko-faszystowskich mediach. Zbrodnicza inkwizycja odradza się w Polsce w swym najgorszym, średniowieczno-morderczym kształcie. Od 2002 roku MSWiA odmawia publikowania terroryzowanych policyjnie wyznań i podawania o tym danych do publicznej wiadomości!

Ilość wejść: 4700


Wolność Wyznania a Terrorystyczna Inkwizycja

Polska jak najgorszy reżim, od połowy lat 90-tych XX wieku nasila represje i terroryzm policyjny wobec mniejszości wyznaniowych, które są publicznie znieważane w mediach oraz niszczone policyjnymi napadami, zastraszaniem i preparowaniem fikcyjnych spraw sądowych wobec ich liderów. Wszystkie terrorystyczne zbrodnie na mniejszościach wyznaniowych inspirowane są przez katolickich działaczy tak zwanych ośrodków antysektowych. Tymczasem w innych krajach za próbę dyskredytacji mniejszości religijnych Kościół katolicki wypłaca wielomilionowe odszkodowania. Polski reżim podobny talibom tworzy w MSWiA półtajne wydziały do zwalczania sekt, a może i skrytobójczego mordowania ich liderów. Zbrodnie inkwizycji zamiast być karane jak faszyzm w Polskim zaścianku i ciemnogrodzie zdają się rozkwitać!

Ilość wejść: 3921


Wolny Tybet

Już przeszło od 60 lat Tybet i Tybetańczycy są brutalnie okupowani przez Chiny, a buddyzm tybetański niszczony i upolityczniany. Regularnie trwają aresztowania i tortury wobec Tybetańczyków, a także Chińczyków za pokojowe wyrażanie swoich przekonań. Od chińskiej inwazji na Tybet w 1950 roku ponad 1.5 miliona Tybetańczyków - piąta część narodu - zginęło z głodu, na skutek uwięzienia, tortur bądź egzekucji.

Ilość wejść: 10805


Wielka kariera mitu >prania mózgu< w sektach

Jak się okazuje w świetle poważnych badań naukowych, wszelkie twierdzenia jakoby w sektach prano ludziom mózgi to paranoidalna propaganda polityczna bandytów z ośrodków antysektowych zwanych ośrodkami informacji o nowych ruchach religijnych i sektach. Pranie mózgu w sektach nie istnieje, a bandyci znieważający mniejszości religijne i konkurencje takimi argumentami muszą płacić miliony dolarów odszkodowania. Czas na Polskę aby bandziory z ośrodków antysektowych zaczęły za publikowane o innych wyznaniach oszczerstwa płaciły z kasy Kościoła wielomilionowe odszkodowania. Antysekciarzy czas leczyć z religijnej paranoi pełnej kłamstw i urojeń!

Ilość wejść: 4397


Europejska Konwencja Praw Człowieka

Europejska Konwencja Praw Człowieka powstała już w 1950 roku. Jednakże w Polsce, takie prawa gwarantowane jak prawo do rzetelnego procesu sądowego nagminnie nie są przestrzegane, a zbrodniom prokuratorów trzymających ludzi bez powodu w aresztach wydobywczych nie ma końca. Jak dotąd także nie ma w Kodeksie Karnym artykułu o odpowiedzialności policjanta, prokuratora, sędziego czy funkcjonariusza służby więziennej za zbrodnie łamania prawa człowieka, które są przecież w świetle prawa międzynarodowego ZBRODNIAMI. Polski sędzia czy prokurator Prawa Człowieka ciągle nie zna i nie chce o nic słyszeć, a głównym powodem wyłączania jawności procesu sądowego jest "ucieranie nosa" obrońcom praw człowieka, nie wpuszczanie takowych na salę rozpraw.

Ilość wejść: 2967


Oświadczenie Posła Marka Lewandowskiego

Panie i Panowie! Skłonności do obrzydzania i nietolerancji narastają. Grupom religijnym wypowiada się lokale, odmawia zarejestrowania, odmawia wynajmowania sal na ćwiczenia jogi, wzmaga się czujność, np. z okazji dni kultury Indii, festiwali zdrowego życia. Wszystko, co odbiega od normy, co jest obce, widać dzisiaj, że jest inwigilowane. Byle gorliwiec okrzyknie, że mamy sektę, a to uruchamia asekuranckie i antykonstytucyjne działania, niestety, również organów państwa. Wczoraj, 9 czerwca 2000 r. w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji powołano specjalny wydział. Ma on służyć pomocą policji i prokuraturze w ściganiu przestępstw związanych z działalnością tak zwanych destrukcyjnych ruchów religijnych. --->3 kadencja, 81 posiedzenie, 2 dzień (29.06.2000)

Ilość wejść: 4843


WIĘZIENNICTWO - Areszt, Więzienie, Resocjalizacja

Krótka historia powstania więziennictwa, monitoring elektroniczny, opis aresztów i zakładów karnych, domów poprawczych, analiza systemu penitencjarnego, wzmianki o budowie nowych więzień, a także krytyka anarchistyczna systemu penitencjarnego.

Ilość wejść: 41847


Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych

Przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci.

Ilość wejść: 2441


Ustawa o gwarancjach wolności sumienia i wyznania z 1989 roku

W 1989 roku powstał jeden z najlepszych aktów prawnych w dziedzinie prawa wolności sumienia i wyznania oraz światopoglądu. Niestety już w 1997 roku ciemne siły katolickiej inkwizycji manipulowały zmianami przy ustawie wprowadzając chore zapisy z których wynika, że aby istniał w Polsce związek wyznaniowy, musi być przynajmniej 100 (sto) wyznawców, którzy złożą notarialnie potwierdzoną deklarację! A co z prawami wspólnot mających, że się tak wyrazimy 99 wyznawców? Nie mają prawa do tożsamości? To nie ma w Polsce wolności!

Ilość wejść: 3921


Konwencja Praw Dziecka - Teoria i praktyka Dnia Dziecka

20 listopada 1989 roku Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych uchwaliło po latach negocjacji Konstytucję o Prawach Dziecka. Weszła ona ostatecznie w życie 2 września 1990 roku. Zaczęła obowiązywać od 7 lipca 1991 roku. Postanowienia Konwencji dotyczą dziecka, czyli osoby fizycznej która nie ukończyła 18 lat. Nie należy mylić ochrony praw dzieci, czyli narodzonych osób fizycznych z pomysłami na obronę zygoty wymyślanymi przez osoby, które chcą paranoicznymi pomysłami odwrócić uwagę opinii publicznej od prawdziwych problemów krzywdzonych dzieci, a zajmować się urojonymi zastępczymi problemami i mienić się rzekomymi obrońcami życia.

Ilość wejść: 12474


KONSTYTUCJA Rzeczpospolitej Polskiej - Historia, Trybunał i Prawo

Konstytucja jako ustawa zasadnicza charakteryzuje się specjalnym, wyjątkowym procederem jej zmieniania (według art 235). Na straży konstytucji stoi głowa państwa, często nad jej przestrzeganiem czuwa specjalny trybunał. Konstytucja jest najwyższym aktem normatywnym państwa czy organizacji. Za pierwszą historycznie uznaje się konstytucję USA z dnia 17 września 1787 roku. Za drugą na świecie, a pierwszą w Europie, uznaje się najczęściej polską Konstytucję 3 Maja z 1791 roku. Należy zaznaczyć, że czasami za pierwszą na świecie i pierwszą w Europie uznawana jest Konstytucja Korsyki z 1755 roku, wcześniejszą od amerykańskiej.

Ilość wejść: 17312


OMBUDSMAN - Rzecznik Praw Obywatelskich

Ombudsman (szw. rzecznik) - określenie pochodzące z języka szwedzkiego, określające niezależnego urzędnika, do którego można się odwoływać po wyczerpaniu możliwości prawnych odwołań i apelacji. Kim jest i co robi Rzecznik. Powołany po raz pierwszy w Szwecji w 1809 roku jako kanclerz sprawiedliwości. Jego podstawową kompetencją było kontrolowanie działania administracji. W XIX wieku osłabienie pozycji monarchy na rzecz parlamentu wzmocniło rolę Ombudsmana w Szwecji.

Ilość wejść: 7395


Licznik odwiedzin: 8835818 Ostatnia aktualizacja strony: 2021-09-18 03:45:02